ØNSKER ÅPENHET: Charlotte Isachsen ønsker åpenhet rundt senskadene av mobbing. TV 2 har vært med henne og søsteren i jakt på beviser på at de ble mobbet, noe som knapt ble dokumentert av skolen de gikk på.
ØNSKER ÅPENHET: Charlotte Isachsen ønsker åpenhet rundt senskadene av mobbing. TV 2 har vært med henne og søsteren i jakt på beviser på at de ble mobbet, noe som knapt ble dokumentert av skolen de gikk på. Foto: TV 2

– Vi måtte bli låst inne i klasserommet i pausene

NORGE BAK FASADEN (TV 2): Over 50.000 norske barn har blitt mobbet på skolen. Forskere og mobbeombudene peker på én ting som står i veien for bedring.

Norske myndigheter har brukt enorme summer på å bekjempe mobbing, men innsatsen viser liten effekt. Det anslås at over 50.000 barn i Norge blir mobbet på skolen.

Tvillingene Charlotte og Christine Isachsen (28) forteller at de opplevde å bli mobbet kraftig, også på voldelig vis, gjennom barndommen.

LEVDE MED MOBBING: Charlotte og Christine Isachsen opplevde begge mobbing på barne- og ungdomsskolen, og beskriver grove voldshendelser.
LEVDE MED MOBBING: Charlotte og Christine Isachsen opplevde begge mobbing på barne- og ungdomsskolen, og beskriver grove voldshendelser. Foto: TV 2

Charlotte ønsker nå å fortelle sin historie, for å belyse senskadene som kan oppstå ved mobbing.

– Folk dør av dette

– Folk skjønner ikke senvirkningene av dette. Folk dør av dette. Folk tar livet sitt. Det er så utrolig skuffende og vondt at det ikke blir tatt mer alvorlig, sier hun.

Hun opplyser om at hun lider av depresjon, angst og posttraumatisk stress som følge av mobbingen.

Det finnes ikke norske tall på hva senskader av mobbing koster samfunnet årlig, men en slik undersøkelse fra og om Sverige anslår at det koster dem 18 milliarder kroner i året.

Gjemte seg på butikken

Søsteren hennes Christine valgte til slutt å flytte fra hjembygda på grunn av belastningen.

FLYTTER: Christine Isachsen (til venstre) flyttet til slutt fra hjembygda som følge av mobbeopplevelsene.
FLYTTER: Christine Isachsen (til venstre) flyttet til slutt fra hjembygda som følge av mobbeopplevelsene. Foto: TV 2

– Om jeg så folk på butikken som jeg hadde gått på skole med, da gikk jeg og gjemte meg. I voksen alder. Jeg fant ut at slik kunne jeg ikke leve, sier hun.

Hun forteller at hun har akseptert at lastene av mobbingen er noe hun må leve med resten av livet.

– Jeg har mistet barndommen min. Jeg får den ikke tilbake, sier Christine.

Se hele historien om Charlotte og Christine, samt flere andres opplevelser, i «Norge bak fasaden» klokken 21:40 mandag på TV 2 eller på TV 2 Sumo fra mandag klokken 03.

Knapt dokumentert

Til tross for at søstrene selv har dokumentert hendelsene detaljert og omfattende, blant annet i et dagbokprosjekt gitt av skolen, eksisterer det knapt dokumentasjon fra skolens side om mobbingen. Men i ett notatkommer det frem:

BESKREV HENDELSENE: «Dette var den verste dagen min. Det begynte fint, men jeg visste ikke at det kommer til å bli mitt verste mareritt», står det i dette dagboknotatet fra 2004.
BESKREV HENDELSENE: «Dette var den verste dagen min. Det begynte fint, men jeg visste ikke at det kommer til å bli mitt verste mareritt», står det i dette dagboknotatet fra 2004. Foto: TV 2

«Elev bor sammen med mor og tvillingsøster. De har begge blitt mobbet på barneskolen, og nå er det problemer både hjemme og på skolen»

Voldshendelsene som ble beskrevet i dagbokprosjektet, som ble levert inn til læreren, er ikke omtalt i elevmappene til søstrene. Ved hjelp av TV 2 har søstrene forsøkt å finne beviser på at de ble mobbet, og at dette ikke er noe de har funnet opp selv.

En tidligere klassekamerat beskriver situasjonen slik:

– Jeg tror det var en veldig spesiell situasjon, og jeg føler ikke at det var en vanlig mobbesituasjon. Det var noe helt annet, sier en av dem.

– Mobbing, trakassering og personangrep, følger hun opp.

En annen sier de trolig ble mobbet både fysisk og psykisk. TV 2 har vært i kontakt med flere av lærerne til tvillingene, som ikke har ønsket å kommentere saken. De mener det er vanskelig å uttale seg etter så mange år. Men én av dem bekrefter overfor TV2 at hun visste at de ble mobbet.

– Å få det bekreftet betyr så utrolig mye. Nå har jeg en god følelse. Det letter litt, uttaler Christine.

Peker på kommunene

Til tross for en nasjonal dugnad for å slå ned på mobbing, i etterkant av den rystende historien om skoleeleven Odin som tok sitt eget liv i 2014, er det ikke gjort store fremskritt, ifølge både forskere og mobbeombud.

Dette til tross for at midlene som brukes for å bekjempe mobbing er blitt er doblet, og at det i 2020 ble brukt 117 millioner kroner på dette formålet.

Mobbetallene er ikke gått ned, og tusenvis av barn, mellom 6-10 prosent av dem, oppgir at de ikke føler seg fortsatt ikke trygge på skolen.

Det er kommunene som er skoleeiere, og som til syvende og sist har ansvaret for elevenes ve og vel. En undersøkelse TV 2 har sendt ut til landets kommuner viser at det er meget stor variasjon i måten de håndterer mobbing: Mange lener seg på ulik forskning, og kun et fåtall undersøker selv hvordan innsatsen de selv legger den fungerer.

– Det har med kompetanse og profesjonalitet hos skoleeier å gjøre, og det varierer dessverre alt for mye, sier Bodil J. Houg, som jobber som mobbeombud i Viken fylke.

Forsker: Må bedre klassemiljø

Hun forteller at det er viktigere å se på hvordan den profesjonelle skoleeier håndterer problemene fremfor å finne «mobberen», «den dårlige eleven» eller peke på lærere og rektorer, slik som er blitt gjort tidligere.

KLASSEMILJØ SOM FAG: Ved Torsdag Ungdomsskole har de en egen klasseøkt som går ut på å bedre klassemiljøet. Det fungerer helt klart, mener kontaktlærer Hilde Sinding. Slike tiltak får støtte av forskere.
KLASSEMILJØ SOM FAG: Ved Torsdag Ungdomsskole har de en egen klasseøkt som går ut på å bedre klassemiljøet. Det fungerer helt klart, mener kontaktlærer Hilde Sinding. Slike tiltak får støtte av forskere. Foto: TV 2

– Der tror jeg det har vært en svikt, sier Houg.

Forsker ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, mener en må ta tak i klasseroms- og skolemiljøet for å bli kvitt mobbingen.

– Klassemiljøer må bli en arena der vi øver oss på å takle motstand, så vel som medgang. Det er ikke idyll når mennesker møtes: Det oppstår konflikter, allianser, ulike roller og rolletildelinger. Men det er midt i dette at mobbingen får leve et godt liv hvis ikke de voksne veileder barn og unge, sier hun.

Om Charlottes og Christines historie mener hun man ser kjernen i problemet:

– Det er en voksen som går forbi, som ikke tar ledelsen, som ikke lytter, og som bagatelliserer og nærmest abdiserer. Da blir det også, som vi ser i dokumentaren, helt umulig for barn og unge som blir utsatt for mobbing å få tillit til voksne. Det blir forståelig at de gir opp og lukker igjen, sier hun.

Fortalte om voldshendelse

TV 2 var med Charlotte og Christine i møte med dagens kommuneledelse, der de fortalte om sine opplevelser. Der beskriver førstnevnte situasjon fra skoletiden:

– Vi måtte bli låst inne i klasserommet i pausene og lunsjen for å bli vernet for de andre elevene. En dag opplevde vi at læreren glemte å låse klasserommet. Noen elever kom inn, sier hun.

ROSER TVILLINGENE: Øvre Eiker-ordfører Knut Kvale berømmer Charlotte og Christine Isachsen for å stå frem med sine historier.
ROSER TVILLINGENE: Øvre Eiker-ordfører Knut Kvale berømmer Charlotte og Christine Isachsen for å stå frem med sine historier. Foto: TV 2

– Jeg ble slått, dytta og sparka i hodet, ansiktet ryggen og magen mens jeg lå nede, fortsetter hun.

Øvre Eiker-ordfører Knut Kvale berømmer tvillingene for å fortelle sin historie:

– Det er veldig stort å være såpass åpne om. Dette blir tatt på største alvor, sier han.

Relatert