RØDT FAREVARSEL: Det er meldt ekstremt kraftige vindkast i Nord-Norge fra torsdag ettermiddag.
RØDT FAREVARSEL: Det er meldt ekstremt kraftige vindkast i Nord-Norge fra torsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk Institutt

Nå kommer ekstremværet Frank: - Farlig å være utendørs

Meteorologisk institutt har utstedt rødt farevarsel for torsdag. Ekstreme vindkast er ventet i Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.

Fra torsdag ettermiddag er det meldt storm fra øst og sørøst med ekstremt kraftige vindkast på mellom 35 og 50 meter per sekund.

Ekstremværet har fått navnet Frank.

– Det vil være farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, skriver Meteorologisk Institutt.

Det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Meteorologisk Institutt varsler også at broer og veier kan bli stengt og at takstein og takplater kan blåser av hus og bygninger.

Skaper utfordringer

Temperaturen på utsatte steder kan komme ned i minus 15 grader.

– Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip, skriver Meteorologisk Institutt.

Uværet vil være verst fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag, men det vil være store variasjoner i vindstyrken. Noen steder vil det kunne bli lite vind, mens andre steder får ekstremt kraftige vindkast.

Ekstremvær

Meteorologisk institutt gir navn til ekstremvær i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Siste ekstremvær i Norge var Elsa i februar i fjor, med ekstrem høy vannstand i Agder, deler av Vestlandet og Møre og Romsdal. I januar i fjor hadde vi ekstremværet Didrik som også omfattet ekstremt høy vannstand.

Relatert