VOKSER I LO: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vokser i Aps bastion LO.
VOKSER I LO: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vokser i Aps bastion LO. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Vedum størst i LO-undersøkelse: LO-eid avis droppet sak etter reaksjoner fra LO

I en undersøkelse gjort av LO Media blant Fellesforbundets medlemmer er Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble intervjuet om tallene, men saken ble aldri publisert etter innvendinger fra kommunikasjonssjefen i Fellesforbundet.

Fellesforbundet er LOs største fagforbund i privat sektor og har sterke bånd til Arbeiderpartiet. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, sitter i Aps mektige sentralstyre. I forrige uke omtalte han Senterpartiet som «bondepartiet».

– Så ser vi at Senterpartiet har styrket seg - det er ikke uventet, men samtidig tror jeg våre folk vil skjønne at bondepartiet ikke er partiet som setter arbeidsfolk først, sa Jørn Eggum til TV 2.

– Sikkert blitt politikk rundt tallene

I Ap-kretser har en undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer skapt bekymring.

Den viser at Sp er større enn Ap, og ble utført av «Magasinet for fagorganiserte», som sendte epost til fagforbundets medlemmer. Bladet går til alle Fellesforbundets medlemmer, TV 2 har sett tallene og undersøkelsen.

SVEKKET: Ap-leder Jonas Gahr Støre er svekket i LO. Det samme er partiet.
SVEKKET: Ap-leder Jonas Gahr Støre er svekket i LO. Det samme er partiet. Foto: Stian Lysberg Solum

Over 5000 medlemmer har svart på undersøkelsen. Den ble sendt ut til over 100.000 medlemmer.

21,5 prosent av de spurte sier at de vil stemme Senterpartiet. 20,5 sier de vil stemme Ap.

– For 14 dager siden ble jeg kontaktet av en journalist som sa han hadde hyggelig tall for Senterpartiet og omtalte det som tall med stor nyhetsverdi. Da han presenterte at Senterpartiet var størst, så sa jeg at det var motiverende. Jeg har hatt mye kontakt med den klassiske industribransjen, folk i byggebransjen, hotell- og restaurantbransjen, som er medlemmer av Fellesforbundet. Senterpartiet har vært opptatt av sakene og sikre norske arbeidsplasser, sier Vedum.

– Hva tenker du om at de ikke publiserer tallene?

– Det er deres eget valg, men jeg fikk sitatsjekk og godkjente alt. Så har det sikkert blitt politikk rundt tallene. At tilbakemeldinger fra medlemmene kommer ut kan ikke være noe å frykte. Det sier jo noe uansett, sier Vedum.

– Forventer du nå støtte fra LO i valgkampen?

– Jeg forventer egentlig ingenting. Det jeg forventer er at LO løfter sine medlemmers interesser. Det er viktig at LO nå er en tung aktør for å få folk i arbeid og at vi kan ha industri rundt i hele Norge. LO er ikke til for seg selv eller et enkelt parti, de er til for medlemmene, sier Sp-lederen.

Kritisk

RÅDGIVER: Andre Nerheim er kommunikasjonssjefen i Fellesforbundet og Eggums nærmeste rådgiver.
RÅDGIVER: Andre Nerheim er kommunikasjonssjefen i Fellesforbundet og Eggums nærmeste rådgiver. Foto: Ørn E. Borgen

Mens Senterpartiet takket ja til å kommentere undersøkelsen, var kommunikasjonssjef i Fellesforbundet, Andre Nerheim, kritisk.

Han mente undersøkelsen manglet troverdighet. Han skal ha kritisert både utvalget, metoden og feilmarginen. Nerheim skal ha uttrykt at dette ikke kunne sammenliknes med en vanlig meningsmåling og at det ga feil bilde.

– Om TV2 velgere å bruke disse tallene bør faktaboksen som ligger ved være årets største. Våre fagfolk så umiddelbart at noe var galt med undersøkelsen. Da meldte vi inn til journalisten at vi ikke ønsket å kommentere det som fort kan være falske nyheter. En slik «måling» blir nemlig ikke mer riktig selv om man har et relativt stort «utvalg». De må kontrollere for frafallet og eventuelt vekte mot noen uavhengige variabler før dette sier noe som helst. At LO-media redaksjonen gikk en ny runde og gjorde den samme vurderingen er bra. Å publisere tall med en feilmargin av uante høyder kunne undergravd den seriøse debatten, skriver Nerheim i en tekstmelding til TV 2.

Fellesforbundet problematiserte

Redaktøren i «Magasinet for fagorganiserte», Eline Lønnå, bekrefter overfor TV 2 at magasinet i utgangspunktet hadde tenkt å publisere en sak om undersøkelsen, men at arbeidet ble stanset etter reaksjonene fra Fellesforbundet.

– Vi startet å jobbe med saken og kontaktet aktuelle kilder for kommentar. Jeg kjenner til at Fellesforbundet ikke ville kommentere saken fordi det var et problematisk og usikkert tallmateriale, sier Lønnå.

Hun avviser bestemt at hun ga etter for press, men erkjenner at det var først etter innsigelsene fra Fellesforbundet at hun stanset arbeidet med saken.

– Det var vår egne redaksjonelle vurdering at tallmaterialet var for svakt. Vi har ikke blitt presset av noen til ikke å publisere det, sier Lønnå.

– Men du sier jo at Fellesforbundet ikke ville kommentere saken og at de problematiserte tallgrunnlaget?

– Ja, og det var vi enige i. Det har ikke vært noen politisk styring av oss her.

– Men hvorfor spurte dere om partipreferanse, hvis dere mente undersøkelsen ikke ville være representativ?

– Det var ubetenksomt av oss, rett og slett, å legge dette til en undersøkelse som primært handlet om å be medlemmene svare på hvordan pandemien har slått ut for dem. Jeg skal ikke si jeg ikke synes de tallene var interessante, men problemet er at tallene ikke kan si oss noe sikkert.

– Hvorfor ikke?

– Av de 100.000 som har fått undersøkelsen, så er det 5000 som har svart. Det er ingen måte for oss å sikre at det utvalget vi har er representativt, sier Lønnå til TV 2.

Relatert