FORSVARER: John Christian Elden mener retten og PST har gjort samme feil i saken mot hans klient Laila Bertheussen.
FORSVARER: John Christian Elden mener retten og PST har gjort samme feil i saken mot hans klient Laila Bertheussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool

Elden: – Vi mener at også retten har tunnelsyn

OSLO TINGRETT (TV 2): Laila Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sier at han mener retten går i samme felle som han mener PST har gått i.

Han klient Laila Bertheussen fikk fredag klokken 12 vite at hun dømmes til ett år og åtte måneder i fengsel for det retten mener er et angrep på demokratiet.

Elden har under hele rettssaken sagt at han mener etterforskningen har båret preg av tunnelsyn. Nå sier han til TV 2 at også retten kan ha hatt tunnelsyn når de skulle vurdere saken.

– Vi er enige i at PST har brukt enormt mye ressurser i denne saken, men vi mener de er rettet for mye i én retning, så man har sett bort i fra at det kan være alternative gjerningspersoner. Vi mener at retten kanskje er preget av det samme tunnelsynet som vi mener PST var preget av, sier Elden.

Han understreker at vi per nå kun har hørt halve dommen.

Bertheussen er skuffet

Laila Bertheussen har hele tiden bedyret sin uskyld. Elden sier hans klient er skuffet over det hun så langt har hørt-

– Hun er skuffet over domslutningen, for hun fastholder at hun ikke er skyldig i dette, sier han.

Han sier at han selv er jurudisk overrasket over at hans klient er dømt for brudd på straffelovens paragraf 115, som er det mest alvorlige tiltalepunktet, men understreker at vi ennå ikke vet hvordan retten begrunner dette.

– Vi har ikke foreløpig fått svar på når og hvordan hun skal ha gjort dette. man bruker en form for utelukkelsesargumentasjon, sier Elden.

Han blir også overrasket om det ikke blir levert en anke.

– Vi må vente til vi får hørt hele dommen, men det vil overraske meg om hun ikke vil anke.

– Ikke tunnelsyn

Tidligere fredag avviste retten at PST hadde hatt tunnelsyn i sin etterforskningen.

– Retten har under hovedforhandlingen fått presentert resultatene fra etterforskning. Retten er ikke i tvil om at saken er usedvanlig grundig etterforsket. Det er ingen holdepunkter for å si at PST har hatt tunnelsyn, sa dommer Yngvild Thue.

Bertheussens forsvarere har under hele rettssaken beskrevet det samlede bevisbildet som en lang rekke indisier, som ikke hver for seg kan brukes som ett fellende bevis. Dette er likevel ikke nok til å reise tilstrekkelig tvil om skyldspørsmålet, sa Thue.

Det er riktig at det ikke finnes et enkeltstående bevis som knytter henne til handlingene i tiltalen. Det har likevel ikke avgjørende betydning. Loven skiller ikke mellom direkte bevis og indisiebevis, poengterer retten.

– I Norge dømmes man nemlig etter en vurdering av et samlet bevisbilde, sa dommer Thue.

Relatert