REAGERER: Dette er noen av kommentarene på Facebook-siden til kommunen.
REAGERER: Dette er noen av kommentarene på Facebook-siden til kommunen. Foto: Erlend Vikene (Fotomontasje).

Rasisme-innlegg tar fyr på nett:
- Det er flere sider av historien

Storesøsterens fortvilte Facebook-post, om hets og rasisme mot søsknene, ryster Norge. TV 2 har sjekket hva som egentlig skjedde.

«Jeg skriver om dette nå, fordi jeg er veldig oppgitt og lever i frykt og på vegne av søstrene mine. For at noe kan skje med dem. Jeg skriver som en storesøster.»

Dette er de første linjene i et Facebook-innlegg som ble skrevet av en kvinne i 20-årene, med minoritetsbakgrunn, for en ukes tid siden. Der fortalte hun at hennes yngre søstre, som går på ungdomsskolen, daglig ble utsatt for hets, rasistiske kommentarer og vold fra andre ungdommer.

– Saken har pågått lenge. Vi har følt oss lite velkommen av kommunen, og det er et sted hvor alle kjenner alle, forteller storesøsteren til TV 2.

I Facebook-innlegget skriver hun at verken skolen, kommunen eller politiet har grepet inn i saken.

– Mine småsøsken lever i frykt hver dag. Dette har gått hardt utover søstrene mine, sier hun.

Innlegget har skapt et voldsomt raseri over hele landet. Det er delt i sosiale medier over 5000 ganger, og deles fortsatt hyppig.

MELDINGER: Dette er et utdrag av noen av skjermdumpene som storesøsteren delte på Facebook.
MELDINGER: Dette er et utdrag av noen av skjermdumpene som storesøsteren delte på Facebook. Foto: Erlend Vikene (Illustrasjon)

Storesøsteren har stått frem med fullt navn og bilde i flere medier. I de siste månedene har rasismedebatten rast i Norge. TV 2 har blitt tagget hundrevis av ganger i sosiale medier, som tips til at vi bør se på saken.

TV 2 har snakket med syv av foreldrene til ungdommene som er omtalt i innlegget - flere av dem med minoritetsbakgrunn - og ungdomsskolen, politiet, ordføreren og et busselskap.

Nå forteller de sin side av historien, og om den massive hetsen de har blitt utsatt for etter at innlegget gikk viralt.

– Barn og familier har fått alvorlige voldstrusler rettet mot seg fra hele landet, forteller kommunens ordfører til TV 2.

Langvarig konflikt

Foreldrene til ungdommene som blir anklaget for hetsen bekrefter til TV 2 at det er sendt stygge meldinger til søstrene på sosiale medier etter en langvarig konflikt - og at det er brukt rasistiske uttrykk som dette:

«Apekatt familie».

– Dette er selvfølgelig helt uakseptabel oppførsel, og dette er noe vi har tatt opp med de ungdommene det gjelder. De stygge meldingene har fått store konsekvenser for dem, sier en av foreldrene til TV 2.

En annen forelder sier følgende:

– Selvfølgelig må det få konsekvenser hvis ungdommer er stygge mot hverandre. Men det er viktig å presisere at vi hele livet har tatt sterk avstand fra rasisme. Det er så utrolig trist å få stempel som rasist når man selv har minoritetsbakgrunn og er så sterkt imot rasisme.

Flere av meldingsutvekslingene som TV 2 har sett, viser at også søstrene selv har sendt flere meldinger med rasistiske uttrykk tilbake.

Som «Jævla araber» og «Chingchong».

Storesøsteren som har skrevet Facebook-innlegget forteller at søstrene sendte meldingene fordi de følte seg urettferdig behandlet.

– Vi er ikke rasister, forteller kvinnen.

– Men hvorfor er det rasistisk at andre skriver lignende meldinger, men ikke dere?

– Hele byen har gått imot oss som familie. Da er det viktig å stå opp for seg selv og sine - og svare tilbake, sier hun.

Ungdommene får trusler

På sosiale medier har flere delt fullt navn og telefonnummer til ungdommene som blir anklaget for rasisme, og deres familier.

Også storesøsteren delte bilder i Facebook-innlegget som viste navn på ungdommene. Dette har ført til grov hets og trusler direkte til dem, som disse meldingene:

GROV HETS: Flere av ungdommene har fått hetsende meldinger.
GROV HETS: Flere av ungdommene har fått hetsende meldinger. Foto: Erlend Vikene (Illustrasjon)

Saken er nå blitt så betent at en av foreldrene har sykmeldt seg. Flere av ungdommene vegrer seg for å gå på skolen.

En annen familie TV 2 har snakket med har bestemt seg for å flytte vekk fra kommunen i frykt for datterens sikkerhet etter at innlegget ble publisert.

– Det er helt ubeskrivelig hvor mye hat vi har opplevd etter dette. Vi ønsker bare at flere sider av saken kommer frem, sier moren til et av barna.

Alle familiene, flere av dem med minoritetsbakgrunn, føler seg maktesløse mot hetsen og ryktene som har florert i kommentarfeltene.

– Dette er dessverre en ungdomskonflikt som har gått over styr. Vi forsvarer på ingen måte de stygge meldingene som har kommet til disse søstrene, men det er viktig å påpeke at meldingsutvekslingen og konflikten har gått begge veier, sier faren til et av barna.

Storesøsteren forklarer til TV 2 at hun aldri med vilje delte navnene på de involverte ungdommene. Navnene på ungdommene ble fjernet senere samme dag.

– Jeg beklager for at navnene ble delt. Jeg hadde ikke sovet på flere netter. Navnene på ungdommene ble fjernet da jeg ble gjort oppmerksom på det, forteller søsteren.

Fikk taxi til skolen

I Facebook-innlegget skriver storesøsteren at skolen ikke har gjort nok for å hjelpe søstrene. Hun fremhever en hendelse som skjedde på jentenes skole:

GJENGITT: Deler av teksten er gjengitt fra originalinnlegget.
GJENGITT: Deler av teksten er gjengitt fra originalinnlegget. Foto: Erlend Vikene (Illustrasjon)

Skolens rektor har til nå ikke ønsket å uttale seg om saken, men forteller dette til TV 2:

– Det er helt feil. Dersom dette stemte, hadde det vært svært alvorlig og selvfølgelig en oppsigelsesgrunn.

Slåsskampen oppsto mellom en av søstrene og en medelev, ifølge rektoren.

– Det var seks voksne involvert i saken for å skille dem fra hverandre. Det har vi vitner på, sier rektoren.

Storesøsteren mener skolen ikke har gjort nok.

– Vi har prøvd å kontakte skolen ved flere anledninger for å få en stopp på alt som skjer og tatt initiativ til å snakke med andre foreldre. Men vi opplever at skolen og rektor ikke er samarbeidsvillige, sier hun.

Moren til storesøsteren som skrev innlegget - og hennes to yngre søstre - sier hun flyttet til bygden i 2019, og at det hele startet med at en døtrene ble utsatt for rasisme.

– Som forelder var min beste reaksjon å sende melding til rektor, samt prøve å komme i kontakt med foreldrene involvert i saken. Men det har ikke ført til noe bra, og ting eskalerte videre i 2020 og frem til i dag, sier moren til søstrene. Moren understreker at hun vil at jentene skal trives på skolen.

Rektoren sier de har satt inn flere tiltak.

– Vi har hatt flere møter med foresatte på begge sider og fulgt opp underveis ved flere anledninger. Samtidig satte vi inn flere tiltak, som at elevene skulle bli kjørt til skolen med drosje hele høsten - og fulgt av voksne til klasserommene, forteller rektor, som legger til at også store deler av konflikten skjer på fritiden.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Selvfølgelig. Det er lett å være etterpåklok, men samtidig har vi prøvd å følge opp elever sammen med foresatte så godt vi kan. Sist møte var i november, hvor mor til denne jenta mente alt gikk fint nå.

Konflikten på bussen

I innlegget skriver storesøsteren også om en hendelse på bussen for en knapp uke siden. Det er denne episoden som førte til at storesøsteren bestemte seg for å skrive Facebook-innlegget som har gått viralt:

BUSSTUR: Dette sto i storesøsterens Facebook-innlegg.
BUSSTUR: Dette sto i storesøsterens Facebook-innlegg. Foto: Erlend Vikene (Illustrasjon)

TV 2 har spurt det aktuelle busselskapet om hva som skjedde.

– Jeg kan bekrefte at det har skjedd en hendelse på en av våre busser, sier lederen i busselskapet til TV 2.

Lederen har snakket direkte med bussjåføren, og viderebringer hans versjon. Sjåføren oppdaget en intens diskusjon mellom en jente og en gutt på bussen - det var ikke slik at en jente ble angrepet av fem gutter, slik det fremstår i innlegget, ifølge sjåføren.

– Sjåføren måtte gå imellom jenta og den aktuelle gutten. Deretter bestemte vennene hans seg for å gå av bussen selv. De ble verken kastet av eller truet med å bli kastet av, sier lederen for busselskapet.

Bussjåføren la heller ikke merke til at guttene hadde kniv.

– Dette stemmer ikke. Hvorfor skulle søstrene mine vært traumatisert i flere timer etterpå? De finner ikke på noe slikt. Rektor har også kontaktet busselskapet, sier storesøsteren.

– Så det bussjåføren sier stemmer ikke?

– Nei!

Bruker en halv million på tiltak

Konflikten, som har oppstått mellom et titalls ungdommer, toppet seg i august i fjor. Slike konflikter skjer ofte på fritiden, ifølge ordføreren.

– Dette er en veldig krevende sak som omhandler barn ned i tolv og trettenårsalderen, sier kommunens ordfører.

Ordføreren sier mye er gjort for å løse konfliktene.

– I august satte vi inn et stort hjelpeapparat i samarbeid mellom skolen, politiet, foreldrene, konfliktrådet, familiesenteret, helsestasjonen og Nav sitt ungdomsteam, sier ordføreren.

Mengden henvendelser har vært så stor at den lille kommunen har slitt med å håndtere alt. Onsdag denne uken vedtok formannskapet i kommunen å hastebevilge en halv million kroner i ulike tiltak på ungdomsskolen.

– Vi har tatt imot all hjelp, men vi trenger at det skjer en forandring. Vi trenger en kommune som er der til å beskytte minoritetsbarn som blir mobbet, sier storesøsteren.

Henlagt fordi de var barn

Også politiet mener dette er et ungdomsoppgjør mellom ungdommer - med mange ulike bakgrunner - som har gått over styr.

– Det er ikke bare én uskyldig part her. Basert på den etterforskningen og informasjonen vi sitter på, oppfatter ikke vi at de ulike hendelsene er rasistisk motivert, forteller lensmannen til TV 2.

LANGVARIG KONFLIKT: Politiet mener dette handler om et ungdomsoppgjør.
LANGVARIG KONFLIKT: Politiet mener dette handler om et ungdomsoppgjør. Foto: Frode Sunde / TV 2

Storesøsteren mener politiet ikke har gjort nok - og opplever at politiet ikke tar familien seriøst.

– Saken blir bare henlagt. Vi får også beskjed om at dette er en konflikt som kan løses foreldrene imellom, sier hun.

Politiet bekrefter at volden på skolen ble anmeldt, men sier den ble rutinemessig henlagt fordi barna var under femten år og ikke kunne straffeforfølges.

– I slike tilfeller må vi kanskje ta selvkritikk og forklare bedre hvorfor en sak henlegges, sier politiet.

Det er likevel gjennomført avhør, bekymringssamtaler og dialoger med barnevern, foresatte, kommunen og skoler for å løse konflikten, ifølge lensmannen.

Storesøsteren mener politiet burde gjort enda mer.

– Jeg er lei av at man ikke blir tatt seriøst når man melder inn en sak. Jeg er lei av at minoritetsgrupper ikke får den hjelpen de fortjener. Det må forandres på, sier storesøsteren.

Derfor forteller TV 2 denne historien:

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier dette om hvorfor TV 2 velger å omtale denne saken:

– Etter en del tvil ble det til slutt viktig for oss i TV 2 å lage denne saken. Den er et viktig eksempel på hva som kan skje når innlegg på sosiale medier deles ukritisk - uten at fakta sjekkes eller at man vet begge sider av saken. Det handler også om voksnes ansvar - de har også delt og kommentert innlegget. Foreldre, lærere og andre voksne må snakke med unge om kildekritikk. I virkeligheten har en sak alltid to sider, sier Solbrække.

– Vanligvis dekker ikke TV 2 slike ungdomskonflikter. Hvorfor gjør vi det nå?

– Det er det som gjør at saken er vanskelig. Normalt ville vi holdt oss unna konflikter blant barn og unge som er sårbare. Men innlegget har fått store konsekvenser - også for andre barn og unge. Fordi raseriet i sosiale medier er stort. Vi har ingen grunn til å tvile på at alle som er involvert har hatt vonde opplevelser. Det er viktig at sinnet nå ikke rettes mot de som skrev innlegget, for denne saken viser bare at verden ikke er svart/hvitt.

VURDERINGER: Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, mener det er viktig å belyse saken.
VURDERINGER: Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, mener det er viktig å belyse saken. Foto: Marit Hommedal / NTB

Selv om storesøsteren har fortalt sin historie under fullt navn og bilde på Facebook og er identifisert i flere andre medier, velger TV 2 å anonymisere alle parter i saken.

– Hvorfor vil du som redaktør anonymisere alle parter når mange allerede vet hvem dette gjelder?

– Det er redaktørstyrte mediers ansvar å sjekke fakta, og ikke ukritisk formidle påstander. Det er vårt ansvar å beskytte sårbare mennesker - derfor ønsker vi ikke å identifisere. Vi har et ansvar når mennesker blir indirekte identifisert. I dette tilfellet mener vi at omfanget og konsekvensene - som delingen i sosiale medier har ført til - gjør at vi var nødt til å fortelle at saken har flere sider.

NB! TV 2 ber alle våre lesere om å være ekstra varsomme etter å ha lest denne saken. TV 2 tar sterk avstand fra enhver form for hets og trakassering mot alle parter, inklusive storesøsteren som står bak innlegget, søstrene og deres familie.

Relatert