ISOLERT PÅ HJEMMEKONTOR: 35 prosent av ingeniørene som er medlem i Tekna, oppgir at de føler seg isolerte eller ensomme.
ISOLERT PÅ HJEMMEKONTOR: 35 prosent av ingeniørene som er medlem i Tekna, oppgir at de føler seg isolerte eller ensomme. Foto: Thomas Brun

Hver tredje person føler seg isolert på hjemmekontor i denne bransjen

Også etter pandemiåret 2020, ønsker tre av fire ingeniører å fortsette med hjemmekontor. Men flere opplever også psykiske og fysiske helseplager etter mange måneder med jobbing hjemmefra.

Det viser en fersk undersøkelse fra Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna).

— Situasjonen vi står i nå kan ikke lenger sies å være en unntakstilstand, men den nye normalen. Vi trenger derfor å få på plass et fleksibelt og individuelt tilpasset regelverk, der de tillitsvalgte er involvert, sier Lise Lyngsnes Randeberg, professor og president i Tekna.

Lise Lyngsnes Randeberg, professor og president i Tekna, mener det er viktig at ledelsen har tillit til sine ansatte.
Lise Lyngsnes Randeberg, professor og president i Tekna, mener det er viktig at ledelsen har tillit til sine ansatte. Foto: Frode Sunde

Det siste året har mange ansatte blitt pålagt hjemmekontor, og flere undersøkelser har vist at det er noe mange ønsker å fortsette med etter pandemien.

Samtidig har hjemmekontoret også ført til utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet, viser Teknas undersøkelse.

Hele 35 prosent av ingeniørene som er medlem i Tekna, oppgir at de føler seg isolerte eller ensomme. 12 prosent svarer at de har følt seg så nedstemt at de har hatt behov for å snakke med noen om det.

— Det er et høyt tall. Det betyr at jeg og du kjenner noen som er ensomme på hjemmekontoret. Det gir alle et ansvar for å følge opp, sier Randeberg til TV 2.

— Fører til ensomhet

Professor i arbeidshelsepsykologi ved NTNU, Siw Tone Innstrand, sier at støtte fra både leder og kollega er kjempeviktig i situasjonen mange er i nå.

Siw Tone Innstrand er professor i arbeidshelsepsykologi ved NTNU.
Siw Tone Innstrand er professor i arbeidshelsepsykologi ved NTNU. Foto: NTNU

— Sitter man alene og isolert på hjemmekontoret over lang tid, vil det føre til ensomhet, sier hun.

Innstrand understreker viktigheten av oppfølging fra leder, men oppfordrer også kolleger til å ta den ekstra telefonen til noen de vet kan være særlig disponert for å føle seg ensom.

— Når man ikke har den uformelle samtalen over kaffen, er det vanskelig å se hvordan folk har det bak en skjerm. Derfor er det også ekstra viktig med medarbeidersamtaler, fortsetter hun.

— Flere får dekket psykologhjelp

Emir Causevic er ingeniør og tillitsvalgt i firmaet Autronica fire and security, og styremedlem i Tekna.

Emir Causevic, styremedlem i Tekna.
Emir Causevic, styremedlem i Tekna. Foto: Privat

Han ser mange fordeler ved å kombinere hjemmekontor med å møte opp fysisk.

— Jeg er relativt utadvendt og søkende av meg. Hvis jeg ikke hadde vært det, så hadde jeg sittet hjemme alene og isolert fra kolleger. Det kunne fort blitt mer ensomt, sier han.

Han viser til at det allerede finnes noen tiltak på flere arbeidsplasser.

— Mange har reiseforsikring som inkluderer mye nyttig. Flere har også tilgang til bedriftshelsetjeneste via jobb, som dekker tjenester som fysioterapi og kiropraktor. Disse dekker også ofte psykologhjelp, sier han til TV 2.

Fremme det psykososiale miljøet

En bedriftshelsetjeneste har kompetanse på arbeidsmiljø, og består av ulike aktører som bistår arbeidsgiver og arbeidstakere blant annet med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Petter Sund er fagsjef i bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb. Han trekker frem særlig tre aspekter i arbeidslivet som er spesielt viktig nå:

1. Å bli sett. For eksempel en digital kafferunde med kolleger på morgenen.

2. Å bli hørt. Muligheten til å kunne ta del i prosesser og endringer på arbeidsplassen.

3. Å bli anerkjent. Her er det viktig at leder er tilstedeværende digitalt for å se og kunne gi tilbakemeldinger.

Lite henvendelser om hjemmekontor

Sund sier at bedriftshelsetjenesten får flest oppdrag opp mot fysiske plager, men de har også webinarer, der de blant annet jobber for å fremme det psykososiale miljøet — og gi arbeidsgivere og ansatte verktøy på hvordan det kan jobbes med arbeidsglede og hvordan opprettholde og øke motivasjonen ved hjemmekontor.

Bedriftshelsetjenesten har fått flest henvendelser knyttet til utfordringer på hjemmekontor som er rettet mot hvordan dataarbeidsplassen kan tilpasses best mulig ergonomisk.

Petter Sund er fagsjef i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste.
Petter Sund er fagsjef i Grønn Jobb bedriftshelsetjeneste. Foto: Grønn Jobb AS

— Folk er ikke så flinke til å spørre om hjelp om mentale utfordringer, men bedriftshelsetjenester har også et apparat for dette, fortsetter han.

— Viktig å synliggjøre hjelpen

Tekna-president, Lise Lyngsnes Randeberg, sier at selv om arbeidsplasser har både arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste og verneombud, er hun usikker på hvordan de har fungert for ansatte under pandemien.

— Det er viktig at bedriftene synliggjør de tillitsvalgte og verneombudet, og ufarliggjør det å slite litt - for det er helt åpenbart at det ikke er uvanlig. Da må vi tørre å snakke om det, sier hun.

Relatert