ANMELDT: Institusjonen som drives på denne gården i Østfold er nå anmeldt, mistenkt for misbruk av statlige midler.
ANMELDT: Institusjonen som drives på denne gården i Østfold er nå anmeldt, mistenkt for misbruk av statlige midler. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Økonomisjefen fikk ikke tallene til å stemme: Slik endte gravingen med en historisk anmeldelse

Hvert år bruker staten 75 millioner kroner på 14 forvaringsdømte personer, som bor på institusjon. Nå er én av institusjonene anmeldt for misbruk av statlige midler.

Høsten 2019 sitter økonomisjef Ståle Ruud i daværende Spydeberg kommune på en vanskelig sak.

På en gård med hvitt hus og rød låve, omgitt av gule åkre, drives det en institusjon. Denne har kommunene et samarbeid med.

Det som gjør stedet spesielt, er at det bor en mann som er forvaringsdømt der.

Det er bare 14 personer i Norge som soner på akkurat denne måten.

Ordningen, som de færreste har hørt om, kalles statlig finansiert prøveløslatelse og koster staten 75 millioner i året – midler som er direkte overført fra Justisdepartementet.

Millionordning

Denne institusjonen i Østfold får årlig mellom fire og seks millioner kroner av kommunen for å passe på en 63 år gammel mann.

Mannen er forvaringsdømt, men prøveløslatt. Vilkåret for prøveløslatelsen er at han bor på institusjon.

Men Ståle Ruud i kommunen får ikke tallene knyttet til institusjonen til å stemme.

Det er nemlig kommunen som betaler de som driver institusjonen, og som deretter får igjen pengene fra Kriminalomsorgen – som har ansvaret for denne ordningen.

Men regnskapet går, ifølge økonomisjefen, ikke opp. Ruud mener at institusjonen hadde lønnskostnader på 6,4 millioner kroner i 2018.

Men han mener det ikke er samsvar mellom institusjonens forbrukte ressurser og fakturerte beløp.

Bare i 2018 skal det har vært et avvik på 2,7 millioner kroner.

Økonomisk avvik

Økonomisjefen sier han gjentatte ganger har bedt ledelsen ved institusjon til å dokumentere lønnskostnadene, uten hell.

– Institusjonen skrudde opp døgnprisen ganske betydelig. Og jeg fikk ikke timene, som de sier at de brukte på denne personen, til å stemme overens med det offentlige regnskapet, sier Ståle Ruud til TV 2.

I svært mange måneder førsøkte han å få ledelsen ved institusjonen til å bevise bruken av timene, uten at de klarte å fremskaffe disse bevisene.

Verken TV 2 eller institusjonen selv har klart å konkretisere hvor mange ansatte som til enhver tid har hatt i jobb ved institusjonen de siste årene.

– En svært utfordrende sak

Kommunen innrapporterte det økonomiske avviket til Kriminalomsorgen, men fikk likevel beskjed om å fortsette utbetalingen av midlene til Samfunnsintegrering AS.

Økonomisjefen sier at han etter beste evne forsøkte å finne samsvar mellom budsjettert behov for ressurser og faktisk forbrukte ressurser.

– Men jeg har ikke lyktes med å få klarhet i dette. Dette har vært en krevende og svært utfordrende sak, sier han.

Tiden gikk, og Ruud fikk fortsatt ikke svar institusjonens ledelse.

I januar 2020 ble Spydeberg, Trøgstad, Askim, Eidsberg, Hobøl slått sammen til Indre Østfold kommune.

Den nye og sammenslåtte kommunen sa opp avtalen med institusjonen Samfunnsintegrering AS.

– Dersom vi skulle ha fortsatt avtalen med institusjon, måtte vi ha gått til gransking eller politianmeldelse av økonomien deres, sier Ruud.

Med kommunen ute av bildet var det Kriminalomsorgen og Friomsorgen som hadde hovedansvar for 63-åringen, som satt forvaringsdømt på 25. året på institusjon i Trøgstad.

Her har mannen sittet etter at han i 1995 ble dømt til fengsel i seks måneder, for utuktig omgang med fire jenter under ni år.

På grunn av fare for gjentagelse, samt at 63-åringen er diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet, ble han idømt sikring og deretter forvaring – før han ble prøveløslatt med krav om at han bor på en døgnbemannet omsorgsinstitusjon.

Historisk anmeldelse

Bare i løpet av de siste seks årene viser Kriminalomsorgens oversikt at institusjonen Samfunnsintegrering AS har mottatt over 29 millioner fra Justisdepartementet, for å ivareta 63-åringen.

  • Ordningen statlig finansiert prøveløslatelse, også omtalt som refusjonsordningen, ble etablert i 1993 under Sosial- og helsedepartementet, for å beskytte samfunnet mot lovbrytere som antas å være særlig farlige.
  • To år etter ble den første personen her til lands forvaringsdømt etter denne ordningen.
  • En 38 år gammel mann ble da dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige jenter. Da mannen ble diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet, med en IQ på 55, var statlig finansiert prøveløslatelse den beste ordningen.
  • Mannen, som nå er 63 år, er fortsatt prøveløslatt i denne ordningen og er dermed den personen som har sittet lengst i statlig finansiert prøveløslatelse på institusjon her i landet.
  • Årlig budsjett: Om lag 75 millioner, direkte overført fra justisdepartementet.
    Kilde: Kriminalomsorgen

Høsten 2020 satte Kriminalomsorgen foten ned.

For første gang i historien gikk de til anmeldelse av en institusjon som er underlagt dem.

Sammen med Indre Østfold kommune anmeldte Kriminalomsorgen institusjonen Samfunnsintegrering AS for millionmisbruk av statlige midler.

Regiondirektør Torill Holsvik Høyem for Kriminalomsorgen region Nord bekrefter anmeldelsen.

– Anmeldelsen knytter seg til mistanke om misbruk av statlige midler, sier Holsvik Høyem til TV 2.

– Har dere gode nok rutiner for kontroll av hvem som får kontraktene for de forvaringsdømte som er under statlig finansiert prøveløslatelse?

– I saker om statlig finansiert prøveløslatelse har den forvaringsdømte opphold i en kommunal bolig eller en privat institusjon. Kriminalomsorgen følger reglene for offentlige anskaffelser i de tilfellene hvor det ikke blir etablert et kommunalt botiltak for den prøveløslatte, og dette er en praksis vi har hatt i drøyt ti år, sier Holsvik Høyem.

Politietterforskning

Øst politidistrikt etterforsker nå saken mot Samfunnsintegrering AS.

– Saken er under etterforskning, opplyser politiadvokat Knut Inge Stavang i Øst politidistrikt.

Påtaleleder Tor Anders Persen har fått den historiske anmeldelsen på bordet.
Påtaleleder Tor Anders Persen har fått den historiske anmeldelsen på bordet. Foto: Politiet

Påtaleleder Tor Anders Persen i øko-miljø avsnittet i Øst politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at de har overtatt saken.

– Hvilke paragrafer er institusjonen Samfunnsintegrering anmeldt etter?

– Anmeldelsen er ikke presis på dette. Misbruk av statlige midler er essensen, sier Persen.

Avsnittet hans har nylig fått saken på bordet.

Persen opplyser at de nå vil foreta innledende undersøkelser, for å skaffe nærmere klarhet i faktum. Men han ikke tør spå hvor lang tid dette vil ta.

Stiller seg uforstående

Daglig leder og eier av Samfunnsintegrering AS, Kjetil Holteberg, sier at han ikke skjønner noe av anmeldelsen mot institusjon hans.

– Jeg kan ikke skjønne at jeg har gjort noe galt. Vi har bare fulgt retningslinjene som Kriminalomsorgen og kommunen har gitt oss, sier Holteberg til TV 2.

– Økonomisjefen i kommunen sier at det ikke er samsvar mellom forbrukte ressurser og fakturerte beløp. Bare i 2018 skal det være et avvik på 2,7 millioner kroner. Hva tenker du om det?

– Det stemmer overhodet ikke. Jeg har ikke gjort noe som ikke har vært godkjent fra den offentlige instans. Jeg har kjørt helt åpent løp og forholdt meg til alle avtaler både mot kommunen og kriminalomsorgen, sier Holteberg.

– Kommunen opplyser at de har forsøkt å få svar fra dere i flere måneder, for å finne ut avviket i økonomien – uten å lykkes. Hva har du å si til det?

– Det forundrer meg. For det er vi som har mast både på økonomisjefen og rådmannen for å få en ny kontaktperson og for å få til møter, men jeg har ikke fått svar, hevder Holteberg og legger til at dersom noen burde etterforskes i denne saken burde det være Kriminalomsorgen.

Verken 63-åringens verge eller advokat ønsker å kommentere saken.

Relatert