Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin trekker seg med umiddelbar virkning

Før helgen ble det kjent at deler av Høyres bystyregurppe i Oslo fremmet forslag for å kaste gruppeleder Øystein Sundelin (35). Mandag trekker han seg.

– Det viktigste for meg er at Oslo Høyre skal komme best mulig ut av denne situasjonen som er skapt. Av hensyn til partiet har jeg derfor bestemt meg for å tre til side, og så håper jeg partiet kan komme seg videre uten for dype sår etter denne helgen, sier Sundelin til TV 2.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

Etter planen skulle Oslo Høyre møtes mandag kveld for å behandle mistillitsforslaget som 20 av 33 bystyremedlemmer hadde skrevet under på.

Bystyrerepresentant for Høyre Ola Kvisgaard uttalte til TV 2 før helgen at han ikke lenger hadde tillit til Sundelin.

Utøvelsen av tillitsvervet som leder for Oslo Høyres bystyregruppe krever gjensidig tillit mellom gruppens medlemmer og lederen. Flere uheldige hendelser har ført til at denne tilliten nå er brutt.

Her er noen eksempler.

Gruppeleder sendte ut en e-post søndag 13. desember 2020, og innstilte overfor gruppestyret på å ansette sin nære venn som rådgiver i bystyregruppen i gruppestyrets møte dagen etter, 14. desember. Dette skjedde uten noen forutgående prosess og uten at gruppestyret hadde drøftet at det skulle foretas en ansettelse nå. Til bystyregruppens nestleder begrunnet han innstillingen med at ansettelsen vil hindre vår ordførerkandidat (som for tiden er statssekretær) vil ønske å komme tilbake i et heltidsverv for bystyregruppen fordi disse to har en svært dårlig samarbeidsrelasjon fra tidligere.

Da tidligere fraksjonsleder for kultur og utdanning varslet at hun ønsket å fratre vervet og en ny fraksjonsleder skulle på velges, foreslo gruppeleder først at godtgjørelsen til ny fraksjonsleder skulle begrenses til 18% av det andre heltidspolitikere i bystyregruppen mottar. (3.11.20) Han foreslo videre at vedkommende ikke skulle opparbeide seg pensjon og at gruppeleder selv skulle ta pressearbeidet på området. Alle i gruppestyret var enige om hvem som var den beste kandidaten, men da det ikke ble full tilslutning til denne lave godtgjørelsen, sa gruppeleder plutselig at han har sett for seg en annen kandidat.

Gruppeleder løy om at han ut fra epostutvekslingen med denne personen følte seg temmelig sikker på at hun ønsket stillingen hvis den ble avlønnet tilsvarende heltid. Dette stemte ikke, da hun hadde vært tydelig på at hun ikke ønsket å bli fraksjonsleder. Han sendte til slutt fram en innstilling til gruppen om valg av fraksjonsleder (23.11.20) , uten å informere om at vervet skulle godtgjøres tilsvarende 40% stilling, og de andre innlagte begrensningene, i strid med det som var forholdet for den avtroppende fraksjonslederen.

Gruppeleder løy til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019, og sa at partiene skulle forhandle videre om fordelingen av heltidsvervene i bystyret. Kort etter denne samtalen ble fordelingen av heltidsverv på borgerlig side endelig besluttet i Høyres bystyregruppe uten at Venstres gruppeleder ble varslet om dette. Dette har skapt svært dårlige samarbeidsrelasjoner.

Da våre representanter skulle fordeles i Forliksrådet (september 2020) , og det ble stilt spørsmål om oppnevningen, løy han om at årsaken til fordelingen var en diskusjon om kjønnsfordeling. Dette stemte ikke, og ble avdekket med en telefon til Aps gruppeleder fra den som spurte.

Gruppeleder innkaller som utvalgsleder byutviklingsutvalget til befaringer, men har på flere befaringer uteblitt. Han har ved flere anledninger bedt andre i fraksjonen stille opp for ham på urimelig kort varsel.

– Jeg støtter det fordi jeg har hatt han som gruppeleder og er misfornøyd med hans lederatferd. Han kommer med usannheter og holder tilbake informasjon, sa Kvisgaard.

– Hva tenker du på da?

– Han bryter tilliten og ikke gir samme informasjon til alle. Det er et mønster og en tiltakende hyppighet. Da blir det synlig for flere og flere. Han er en leder som ikke er etterrettelig, sa bystyrerepresentanten.

Til TV 2 uttalte Sundelin at han syntes det var trist at mistillitsforslaget kom på dene måten.

– Jeg hadde håpet at vi som parti kunne satt oss ned rundt et bord og avklart uenigheter, sa han til TV 2.

Sundelin sa han fikk beskjed om mistilliten kort tid før det ble kjent i media.

– Jeg fikk et kort forvarsel og jeg reagerer på at dette skjer i et 135 år gammel parti som har gode verktøy for å håndtere slike saker. Jeg har ikke vært borte i at man bruker denne fremgangsmåten tidligere.

Saken oppdateres!