ETT GLASS: Norge bruker store ressurser på å sende et vaksineglass til en rekke norske kommuner. Her pakkes vaksinen ut i Oslo.
ETT GLASS: Norge bruker store ressurser på å sende et vaksineglass til en rekke norske kommuner. Her pakkes vaksinen ut i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

89 kommuner får bare ett glass med vaksine

Norges vaksinestrategi har fått kritikk for å være langsom og lite effektiv. Denne uken er det hele 89 av landets kommuner som kun mottar et vaksineglass.

Norge har valgt en noe annerledes vaksinestrategi enn Danmark, Storbritannia og flere av de andre europeiske landene.

I stedet for å be folk reise inn til byene for å massevaksineres, sendes vaksinene ut til folk der de bor, i alle landets kriker og kroker.

– Vi har valgt en modell der vi bruker kommunene. Det er viktig at vi vaksinerer folk der de er. Men vi har et stort og langstrakt land, så det gjør logistikken krevende, sier sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

Denne uken mottar samtlige av landets kommuner noen doser med vaksine. Men tall fra FHI viser at 89 kommuner vil motta bare ett hetteglass, noe som tilsvarer fem doser.

FEM DOSER: Et hetteglass med koronavaksinen fra Pfizer og Biontech inneholder fem doser.
FEM DOSER: Et hetteglass med koronavaksinen fra Pfizer og Biontech inneholder fem doser. Foto: Heiko Junge / NTB

Krevende logistikk

Tredje juledag ble den første koronavaksinen satt i både Norge og Danmark. Siden det har Danmark vaksinert over 115.000 personer, mens Norge kun har vaksinert rundt 20.000.

– I Danmark har de valgt en mer sentralisert løsning. Det gjør det lettere å rulle ut et omfattende vaksinasjonsprogram med en gang, men da må folk i større grad reise for å få satt vaksinen, sier Berg.

Alle vaksiner som ankommer Norge blir først lagret på 11 lokale lagre, fordelt rundt omkring i landet. Vaksinene fraktes deretter ut til kommunene, som selv er ansvarlig for å gjennomføre vaksinering.

– Det er ikke selve vaksineringen som tar tid, men planleggingen, sier Berg.

Han er fornøyd med at kommunene er såpass godt i gang selv om de fleste fikk sine første doser i starten av forrige uke.

UT TIL FOLK: FHI mener det er viktig å få vaksinen ut til der folk bor, i alle kommuner.
UT TIL FOLK: FHI mener det er viktig å få vaksinen ut til der folk bor, i alle kommuner. Foto: Torstein Bøe

Brukte opp dosene

I starten av forrige uke ble flere tusen personer vaksinert i løpet av få dager. Dette kom likevel til en brå slutt i helgen. Søndag var det kun 31 personer som ble vaksinert i Norge.

– Er ikke dette veldig lavt?

SPESIELL BEHOLDER: Vaksinen må oppbevares i en spesiell beholder med 2-8 grader før den taes i bruk.
SPESIELL BEHOLDER: Vaksinen må oppbevares i en spesiell beholder med 2-8 grader før den taes i bruk. Foto: Berit Roald

– Jo, men det er fordi det var søndag. De fleste kommunene hadde nok allerede brukte opp dosene de fikk i starten av uken, sier Berg.

Forrige uke var det 54 kommuner som kun fikk ett vaksineglass.

Til tross for at Norge forrige uke hadde mottatt mer enn 88.000 vaksinedoser fra Pfizer og Biontech er det kun 20.000 som har blitt brukt.

– Det har vært en del spørsmål rundt at vi de første ukene har hatt litt roligere tempo enn andre land. Etter hvert som rutinene er på plass vil tempoet øke, sier Berg.

FHI har allerede laget en plan for vaksine fordelingen for neste uke. Også da er det en rekke kommuner, hele 73, som mottar kun et vaksineglass.

På lager

En del av Norges vaksinestrategi har vært å sette halvparten av dosene man mottar på et lager. På denne måten er man sikret at det er nok vaksine til at alle som har tatt en dose også får tatt den andre dosen.

– Vi har gjort dette fordi det var mye usikkerhet i starten om når vi ville få neste leveranse og hvor mye vi fikk. Nå har vi laget et beredskapslager som sikrer oss at vi har nok, sier Berg.

I Danmark, Storbritannia og Sverige har man valgt en annen strategi og sender i utgangspunktet ut alle vaksinedoser som kommer inn med en gang.

– Vi gjør fortløpende vurderinger på om dette er noe vi bør endre etter hvert, sier Berg.

Tirsdag ettermiddag får Norge de første 4000 dosene med moderna-vaksinen. Disse skal ikke fordeles mellom kommunene slik man har gjort til nå, men gå direkte til Oslo kommune.

– Ettersom det er et begrenset antall doser mener vi det er mest hensynsmessig å sende alle dosene til en kommune. En mer langsiktig fordeling av dosene på nasjonalt nivå vil bli bestemt når leverandøren kan si mer om volum og tidspunkt for fremtidige leveranser, sier Camilla Stoltenberg, direktør i FHI.

Vil ikke svare på dette

Sundhetsstyrelsen i Danmark satte fredag en dato for når de tror alle voksne i Danmark vil ha fått tilbud om å vaksinere seg.

Innen 27. juni, nøyaktig et halvt år etter at første dose ble satt, mener Danmark at de vil være ferdig med vaksineringen.

FHI vil på sin side ikke si noe om når Norge er ferdig med vaksinasjonen.

– Vi vet ikke enda. Vi må vite mer om hvilke vaksiner som blir godkjent og hvor mange doser Norge får før vi kan si noe sikkert, sier Berg.

Relatert