FEILET TEST: Royalimpregnert kledning fra en norsk produsent tilfredsstilte ikke kravene for brannklasse i en ny test. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
FEILET TEST: Royalimpregnert kledning fra en norsk produsent tilfredsstilte ikke kravene for brannklasse i en ny test. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tilsyn avdekket at panel kan være brannfarlig – salget er stoppet

ÅLESUND/STAVANGER (TV 2): Royalimpregnert kledning kan være mer brannfarlig enn først antatt fordi produktet aldri har vært underlagt testing. Nå er både produksjon og salg midlertidig stoppet.

Du finner dem i nabolag over hele landet. I mange tiår har norske boliger blitt bygget med såkalt royalimpregnert bordkledning.

Dette er kledning spesialbehandlet med linolje for mindre vedlikehold og lengre levetid.

Bare i 2020 ble denne typen kledning solgt for svimlende 700 millioner kroner, ifølge estimat av bransjen.

Men nå har testing av én kledning fra en av produsentene og feildeklarering ført til at en hel bransje trekker i nødbremsen. Inntil videre er produktet i praksis nedklassifisert, det er sendt ut varsler om permitteringer og distributørene har stanset salget.

– Vi vurderer det som alvorlig at det produktet vi har testet, ett brannbehandlet trepanel, er markedsført med produktdokumentasjon som oppgir at produktet har bedre brannegenskap enn det testing viser at produktet faktisk har, sier Therese Brøndum, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), til TV 2.

PAKKET VEKK: De store byggevarekjedene har stanset salget inntil videre. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
PAKKET VEKK: De store byggevarekjedene har stanset salget inntil videre. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Bestod ikke dansk test

I byggteknisk forskrift (TEK17) er det en forutsetning at en bolig må tilfredstille kravene for brannklasse D.

I testen, som ble utført ved Dansk Brand- og sikringstekniske Institut (DBI) i Danmark, konkluderes det med at kledningen fra den aktuelle produsenten ikke tilfredstiller denne brannklassen.

– Et kledningsprodukt som ikke har produktdokumentasjon som dokumenterer de brannegenskapene byggteknisk forskrift krever, kan ikke benyttes som en løsning som tilfredsstiller krav til ytterkledningen i bygg, sier Brøndum.

Aldri testet

TILSYN: Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Rune Blekken / TV 2
TILSYN: Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Rune Blekken / TV 2

Direktoratet understreker at testen kun gjelder ett produkt.

– Vi kan ikke ut fra dette konkludere med at dette gjelder generelt for alle royalimpregnerte kledningsprodukter. For å få kunnskap om dette må hvert enkelt produkt testes, opplyser DiBK.

Men tilsynet avslørte også at produsenter av royalbehandlet trekledning har deklarert sine produkter feil.

– I realiteten har bransjen aldri testet at denne kledningen tilfredsstilte brannklassen. Bransjen har dessverre en klar indikasjon på at produktet da ikke tilfredsstiller kravene, sier administrerende direktør Heidi Finstad i bransjeorganisasjonen Treindustrien.

Produsentene må gjennomføre nye tester for å vise at de oppfyller kravene i brannklasse D. Inntil industrien har mer informasjon på bordet, er det dermed ulovlig å selge kledningen i denne brannklassen.

En kan imidlertid bruke denne typen kledning, dersom en brannteknisk rådgiver har vurdert eventuelle kompenserende tiltak som gjør at bygget er i tråd med regelverket, forklarer Brøndum.

Hun presiserer også at dette ikke gjelder terrassebord, takbord eller lignende, som er uten krav til brannklasse.

– Ikke kritisk for personsikkerheten

I kjølvannet av disse funnene har brannrådgiver og fagsjef for brann og sikkerhet i rådgivingsselskapet Sweco, Leif Tore Isaksen, gjort en foreløpig risikovurdering for Treindustrien.

TESTET: På dette instituttet i Danmark ble royalbehandlet bordkledning testet. Foto: Dansk Brand- og sikringstekniske Institut (DBI)
TESTET: På dette instituttet i Danmark ble royalbehandlet bordkledning testet. Foto: Dansk Brand- og sikringstekniske Institut (DBI)

Her presiserer sivilingeniøren at det «ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på personsikkerheten i bygninger som allerede har montert slik kledning».

Han konkluderer også med at utvendige overflater på vegger og tak vanligvis ikke vil ha avgjørende betydning i begynnelsen av en brann, med mindre bygget antennes utvendig.

Det kan derimot få stor betydning for spredningen av brann ved eventuell overtenning, mener Isaksen.

– Utvendig antennelse kan for eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann i nabobyggverk, heter det i den foreløpige risikovurderingen.

Varsler permitteringer

Resultatene av testen i Danmark har allerede fått konsekvenser.

Alvdal Skurlag er én av fire produsenter av royalimpregnert materiale. De har nå stanset produksjonen og sendt ut permitteringsvarsler til ansatte.

– Det er en beklagelig sak, både for oss selv, men ikke minst for våre kunder og forbrukere, sier Berit Nordseth Moen, administrerende direktør i Alvdal Skurlag, til TV 2.

Royalkledningen har eksistert på det norske markedet i over 50 år, og skurlaget i Alvdal har produsert kledningen i 16 år.

Fram til desember 2020 har de levert kledningen som har tilfredsstilt brannklasse D basert på kjente verdier og akseptert bransjenorm for all behandlet kledning.

– Vi har ikke kjennskap til hendelser knyttet til brann eller andre skader som har oppstått som følge av royalbehandlet kledning. Huseiere med kledning fra oss har ingen grunn til å være bekymret for sikkerheten, sier Nordseth Moen.

– Tar dette på største alvor

De tre andre produsentene er Talgø, Moelven og Marnar Bruk. Sistnevnte har ikke besvart TV 2 sin henvendelse.

Kommunikasjonsavdelingen på Moelven bekrefter at de har nedklassifisert produktet, stanset produksjonen og stoppet salget inntil videre.

Talgø hevder overfor TV 2 at testen omhandler et produkt som ikke har vært i salg.

– Talgø MøreTre AS har som følge av testresultatet valgt å stanse markedsføring, omsetning og bruk av sin royalbehandlede trekledning med brannhemmende overflatebehandling, opplyser seniorrådgiver Hilde Balke i Direktoratet for byggkvalitet.

– For øvrig har vi likhet med de fleste andre produsentene fulgt rådene fra direktoratet om inntil videre å justere ytelseserklæring og grundig teste våre egne ordinære produkter, opplyser divisjonssjef Bjørn Harald Hauglann i Talgø til TV 2.

– Ikke grunn til bekymring

Ifølge administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, tar produsentene nedklassifiseringen på største alvor.

Hun forklarer at de har sendt inn sine produkter til analyse på ulike laboratorier på kontinentet.

– Bør huseiere være bekymret?

– Vi oppfatter ikke at det er grunn til stor bekymring etter de brannfarlige vurderingene vi har fått til nå. Dette trenger ikke utgjøre noen stor risiko for personsikkerheten i bygninger, sier hun, og fortsetter:

– Produsentene vil selvfølgelig følge regelverket og har endret klassifiseringen. Samtidig jobbes det med både testing og modifisering av produktet slik at alle kunder og brukere av produktene skal føle seg trygge og godt ivaretatt, sier Finstad.

SJEF: Heidi Finstad er administrerende direktør i Treindustrien. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
SJEF: Heidi Finstad er administrerende direktør i Treindustrien. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Er du overrasket over nedklassifiseringen?

– Vi er opptatt av at omsetning av produktene skal være rett i forhold til regelverket. Det er vi som har bedt om tilsynet selv og vi ser at det er nødvendig å gå gjennom produktdokumentasjon for royalbehandlet kledning. Det har en konsekvens og da tar produsentene det ansvaret de må gjøre i en slik situasjon.

– Selvsagt ikke fornøyd

Alle de store byggevarekjedene følger etter produsentene.

Bygger'n, Montér, Obs BYGG og Maxbo opplyser til TV 2 at de har satt en midlertidig stopp for salget av denne typen kledning, mens de venter på teknisk avklaring fra industrien.

– Vi mener at åpenheten og informasjonen som er gitt av leverandørene og bransjen viser at man tar dette på alvor og jobber intenst for å rydde opp. Når dette først har oppstått synes vi det er riktig med full åpenhet umiddelbart, sier regionsjef Kristian Fjelltveit i E.A.Smith som driver Bygger'n.

SALGSSTOPP: Kristian Fjelltveit, regionsjef i Bygger'n, mener mangelfull testing er beklagelig. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
SALGSSTOPP: Kristian Fjelltveit, regionsjef i Bygger'n, mener mangelfull testing er beklagelig. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I deres varehus i Rådal utenfor Bergen blir kundene nå møtt med en advarsel i hyllene med royalimpregnert kledning.

– Hvis noen skulle være så uheldig å plukke det ut, må vi nesten spørre hva det skal brukes til, sier Fjelltveit.

– Hva synes dere om at dette har skjedd?

– Vi er selvsagt ikke fornøyd og har varslet industrien om dette. Vi har forholdt oss til den dokumentasjonen vi har fått over lengre tid og synes det er beklagelig at det er mangelfull testing på et såpass viktig produkt.

Klare råd til utbyggerne

Ved alle Montérs varehus har de valgt å pakke vekk det de hadde på lager av royalimpregnert trepanel.

– Dette må Optimera kjenne til og kunne formidle helt presist til kundene. Ut fra et føre var-prinsipp har vi derfor midlertidig stoppet salget, sier Pål Erichsen, kategoridirektør i Optimera, som eier konseptet Montér.

TOMME HYLLER: På Montér i Stavanger er hyllene med denne typen kledning foreløpig tømt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
TOMME HYLLER: På Montér i Stavanger er hyllene med denne typen kledning foreløpig tømt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Det er oppstått en usikkerhet rundt produktets klassifisering og vi avventer nå mer informasjon fra våre leverandører, sier Eirik Grønlie, markedsdirektør i Løvenskiold Handel og Maxbo.

Også bransjeorganisasjonen Boligprodusentene, som er interesseorganisasjonen for norske bedrifter som bygger boliger, råder alle sine medlemmer til å sitte stille i båten.

– Nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke er påbegynt: Ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning, skriver organisasjonen på sin hjemmeside.

La frem tilsynsrapport

Tirsdag ettermiddag la Dibk ut en tilsynsrapport om saken.

Brøndum i direktoratet kan ikke svare på om dette betyr at det er farlig å bruke royalimpregnert kledning.

– Det er flere forhold ved et bygg som påvirker brannegenskapene så det er vanskelig å gi en generell vurdering. Men nå ser vi at bransjen har satt i gang tester slik at vi får mer kunnskap, sier hun.

– Kan det ytterste konsekvens komme krav om fjerning av denne type kledning?

– Vi har ikke myndighet til å komme med et slik krav, men det kan være at kommunen kan ha en slik myndighet. Nå er vi i en fase der man jobber med å få oversikt over konsekvensene og bransjen har tatt grep og de gjennomføres tester. Resultatene at testene vil si noen om veien videre, sier hun.

Relatert