EKSPERT: Software-utvikler og bitcoin-ekspert Torkel Rogstad har gjenskapt kommunikasjonen mellom Tom Hagen/politiet og motparten. Særlig en transaksjon peker seg ut. Foto: Frode Sunde / TV 2
EKSPERT: Software-utvikler og bitcoin-ekspert Torkel Rogstad har gjenskapt kommunikasjonen mellom Tom Hagen/politiet og motparten. Særlig en transaksjon peker seg ut. Foto: Frode Sunde / TV 2

Her er politiets uforklarlige melding til «motparten»

To døgn etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det ifølge en bitcoin-ekspert sendt en melding fra Tom Hagen og politiet til de antatte kidnapperne. Meldingen mangler tilsynelatende et tall.

- Siden det mangler en null i meldingen, så tolker jeg dette som en feil, sier bitcoin-ekspert og software-utvikler Torkel Rogstad i selskapet Arcane Crypto. Trusselbrevet som Tom Hagen fant da han kom hjem 31. oktober i 2018, inneholdt en klar beskjed om ikke å kontakte politiet. I tillegg fikk Hagen retningslinjer for hvordan han skulle betale ni millioner euro i løsepenger for å få kona trygt hjem. I brevet beskrives det også hvordan Tom Hagen kan kommunisere med kidnappe