EKSPERT: Software-utvikler og bitcoin-ekspert Torkel Rogstad har gjenskapt kommunikasjonen mellom Tom Hagen/politiet og motparten. Særlig en transaksjon peker seg ut.
EKSPERT: Software-utvikler og bitcoin-ekspert Torkel Rogstad har gjenskapt kommunikasjonen mellom Tom Hagen/politiet og motparten. Særlig en transaksjon peker seg ut. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lørenskog-saken:

Her er politiets uforklarlige melding til «motparten»

To døgn etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det ifølge en bitcoin-ekspert sendt en melding fra Tom Hagen og politiet til de antatte kidnapperne. Meldingen mangler tilsynelatende et tall.

– Siden det mangler en null i meldingen, så tolker jeg dette som en feil, sier bitcoin-ekspert og software-utvikler Torkel Rogstad i selskapet Arcane Crypto.

Trusselbrevet som Tom Hagen fant da han kom hjem 31. oktober i 2018, inneholdt en klar beskjed om ikke å kontakte politiet. I tillegg fikk Hagen retningslinjer for hvordan han skulle betale ni millioner euro i løsepenger for å få kona trygt hjem.

I brevet beskrives det også hvordan Tom Hagen kan kommunisere med kidnapperne og hvordan kidnapperne kan kommunisere med ham.

SIKTET: Tom Hagen nekter enhver befatning med konas forsvinning. Her avbildet utenfor Kripos i våres.
SIKTET: Tom Hagen nekter enhver befatning med konas forsvinning. Her avbildet utenfor Kripos i våres. Foto: Frode Sunde / TV 2

Her er beskjedene

Hagen kunne, ved å sende seks ulike bitcoin-beløp til en adresse, gi følgende beskjeder:

 • XX bitcoin = JEG HAR SENT ALLE MONERO FOR €9 MILLIONER
 • XX bitcoin = JEG HAR SENT DELER AV MONERO. VENTER PÅ MER
 • XX bitcoin = JEG HAR PROBLEM. TRENG MER TID
 • XX bitcoin = JEG SENDE MONERO FØR OM 7 DAGER
 • XX bitcoin = JEG HAR SENT PENGER TIL EXCHANG OG JEG VENTER PÅ Å FÅ MONERO
 • XX bitcoin = JEG BEKREFT JEG VILL BETALA.

TV 2 har sensurert beløpene av hensyn til etterforskningen. Beløpene er ikke av stor økonomisk betydning.

Fant dialogen

Motparten, som politiet innledningsvis mente var kidnappere, hadde også seks forhåndsbestemte beskjeder de kunne sende til Hagen og politiet.

Torkel Rogstad har, basert på en artikkel som ble publisert i et stort norsk nyhetsmedie etter pågripelsen av Tom Hagen i april, forsøkt å kartlegge kommunikasjonen mellom Hagen og politiet på den ene siden, og motparten på den andre.

FANT DIALOGEN: Torkel Rogstad i Arcane Crypto.
FANT DIALOGEN: Torkel Rogstad i Arcane Crypto. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det som er litt morsomt med bitcoin-transaksjoner, er at de er helt åpent tilgjengelige. Det handler egentlig om å lete gjennom noen hundre tusen transaksjoner, forklarer Rogstad.

– Basert på informasjonen jeg fant i nyhetssaken, laget jeg 40-50 linjer med kode og søkte gjennom alle transaksjoner. Kun én transaksjon stemte overens med den informasjonen vi hadde, sier han.

Ved å finne den ene transaksjonen fant han også frem til hele kommunikasjonshistorikken. Totalt er det gjort 19 bitcoin-transaksjoner mellom Tom Hagen/politiet og motparten, ifølge Rogstad.

Én av disse er spesielt interessant.

Manglet en null

2. november i 2019 var det to døgn siden Anne-Elisabeth Hagen ble bortført. Denne dagen ble det sendt det et beløp fra Hagen/politiet til motparten.

Transaksjonen er oppsiktsvekkende fordi beløpet som sendes, ikke samsvarer kodene i trusselbrevet.

Samtidig mangler beløpet bare en null for å signalisere følgende beskjed:

«JEG SENDER MONERO FØR OM SYV DAGER».

Rogstad i Arcane Krypto mistenker at politiet har tastet feil.

– Når man sitter med tastaturet foran seg, er det fort gjort å glippe med fingeren, og det er vel mest nærliggende å tenke at har skjedd her ettersom det mangler et siffer, sier han.

– Er det fort gjort å sende galt beløp?

– Å sende bitcoin er en relativt kompleks prosess. Hvis man sender et feil beløp på Vipps eller nettbanken, kan du bare ringe banken og si fra. Det går ikke når det kommer til bitcoin, så det er viktig å være nøye her, sier Rogstad.

Hadde en annen plan

Tom Hagens yngste datter har tidligere skrevet et brev, som er publisert av TV 2, der hun hevder at farens og familiens strategi var å «vente ut kidnapperne».

Nettopp fordi kommunikasjonsformen var komplisert, ønsket de å «tvinge» kidnapperne over på en plattform som er mer egnet for dialog.

Derfor, skriver hun i brevet, var overraskelsen stor da familien fikk vite at politiet hadde sendt et beløp til motparten. Ifølge datteren sa politiet at dette ble gjort ved en feil.

ORDKNAPP: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at de er mer opptatt av å se fremover i saken enn å se på hva som skjedde for over to år siden.
ORDKNAPP: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at de er mer opptatt av å se fremover i saken enn å se på hva som skjedde for over to år siden. Foto: Berit Roald / NTB

TV 2 har vist transaksjonen som gikk fra politiet/Tom Hagen den 2. november til Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.

– Det er ingen tvil om at det var diskusjoner mellom Tom Hagen og politiet om hva som var den beste fremgangsmåten for å få Anne-Elisabeth Hagen tilbake. Jeg kommer imidlertid ikke til å gå nærmere inn på valg som ble truffet for over to år siden.

– Den ene datteren har i et brev skrevet at det ble forklart som en tabbe av politiet. Er det din klients oppfatning?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på bakgrunnen for de valgene som ble truffet den gangen. Vårt fokus nå er utelukkende på forhold som kan bringe saken fremover. Vi ønsker å få vite hvem de kommuniserte med, og vi håper at politiet eller noen andre kan gi oss den informasjonen, sier Holden.

Tause i politiet

TV 2 har stilt Øst politidistrikt følgende spørsmål:

 • Hva er bakgrunnen for transaksjonen som gikk 2. november?
 • Mener politiet at dette skjedde i tråd med familiens vilje?
 • Ble det fra politiet uttalt til familien at overføringen var en tabbe?
 • Hvordan jobber politiet i dag, mer enn to år etterpå, med å finne ut hvem som sitter i andre enden av kryptokommunikasjonen?
 • Har politiet hatt siste ord i alle beslutninger om meldinger/transaksjoner som er blitt sendt?

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø svarer i en e-post at politiet «av hensyn til etterforskningen» ikke har noen kommentarer til spørsmålene.

TAUS: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.
TAUS: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Håper på krypto-svar

Tidligere har politiet uttalt at det såkalte kryptosporet fortsatt er høyt prioritert i drapsetterforskningen mot Tom Hagen.

Etterforskerne håper å finne svar på hvem som satt i den andre enden mens kommunikasjonen pågikk.

I juli i 2019 sendte dessuten Hagen et tosifret millionbeløp til motparten. Jobben med å spore disse pengene pågår fremdeles for fullt.

Hagen nekter enhver befatning med konas forsvinning. I mai mente Eidsivating lagmannsrett at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap, og han ble følgelig løslatt fra varetekt etter elleve dager.

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle ønsker ikke å kommentere denne saken.

Relatert