Høyre fremmer mistillitsforslag mot egen gruppeleder i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
Høyre fremmer mistillitsforslag mot egen gruppeleder i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Intern strid i Oslo Høyre: Her er anklagene og tilsvaret

Deler av Høyres bystyregruppe i Oslo fremmer forslag om å kaste gruppeleder Øystein Sundelin (35). Han anklages for løgn til partifeller og samarbeidspartner Venstre. – Et bakholdsangrep, sier støttespiller.

Fredag fremmet flere medlemmer av bystyregruppen et mistillitsforslag mot Høyres gruppeleder i Oslo. Forslaget skal voteres over på et gruppemøte mandag.

Minst 20 av 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo bystyre skal ha signert oppropet mot Sundelin, ifølge en intern epost TV 2 har fått tilgang til.

Eposten er sendt av dagens nestleder i bystyregruppen, Anne Haabeth Rygg, på vegne av Eirik Lae Solberg, Pia Farstad von Hall og Ola Kvisgaard.

De ønsker å erstatte Sundelin med Haabeth Rygg.

«Utøvelsen av tillitsvervet som leder for Oslo Høyres bystyregruppe krever gjensidig tillit mellom gruppens medlemmer og lederen. Flere uheldige hendelser har ført til at denne tilliten nå er brutt», står det i eposten.

– Jeg visste ikke om det før i dag. Dette kommer overraskende, sier Sundelin til Avisa Oslo, som først omtalte saken.

– Kommer med usannheter

Bystyrerepresentant for Høyre, Ola Kvisgaard, sier til TV 2 at han ikke lenger har tillit til Sundelin.

– Jeg støtter det fordi jeg har hatt han som gruppeleder og er misfornøyd med hans lederatferd. Han kommer med usannheter og holder tilbake informasjon, sier Kvisgaard.

– Hva tenker du på da?

– Han bryter tilliten og ikke gir samme informasjon til alle. Det er et mønster og en tiltakende hyppighet. Da blir det synlig for flere og flere. Han er en leder som ikke er etterrettelig, sier bystyrerepresentanten.

Her er hele mistillitsforslaget

Utøvelsen av tillitsvervet som leder for Oslo Høyres bystyregruppe krever gjensidig tillit mellom gruppens medlemmer og lederen. Flere uheldige hendelser har ført til at denne tilliten nå er brutt.

Her er noen eksempler.

Gruppeleder sendte ut en e-post søndag 13. desember 2020, og innstilte overfor gruppestyret på å ansette sin nære venn som rådgiver i bystyregruppen i gruppestyrets møte dagen etter, 14. desember. Dette skjedde uten noen forutgående prosess og uten at gruppestyret hadde drøftet at det skulle foretas en ansettelse nå. Til bystyregruppens nestleder begrunnet han innstillingen med at ansettelsen vil hindre vår ordførerkandidat (som for tiden er statssekretær) vil ønske å komme tilbake i et heltidsverv for bystyregruppen fordi disse to har en svært dårlig samarbeidsrelasjon fra tidligere.

Da tidligere fraksjonsleder for kultur og utdanning varslet at hun ønsket å fratre vervet og en ny fraksjonsleder skulle på velges, foreslo gruppeleder først at godtgjørelsen til ny fraksjonsleder skulle begrenses til 18% av det andre heltidspolitikere i bystyregruppen mottar. (3.11.20) Han foreslo videre at vedkommende ikke skulle opparbeide seg pensjon og at gruppeleder selv skulle ta pressearbeidet på området. Alle i gruppestyret var enige om hvem som var den beste kandidaten, men da det ikke ble full tilslutning til denne lave godtgjørelsen, sa gruppeleder plutselig at han har sett for seg en annen kandidat.

Gruppeleder løy om at han ut fra epostutvekslingen med denne personen følte seg temmelig sikker på at hun ønsket stillingen hvis den ble avlønnet tilsvarende heltid. Dette stemte ikke, da hun hadde vært tydelig på at hun ikke ønsket å bli fraksjonsleder. Han sendte til slutt fram en innstilling til gruppen om valg av fraksjonsleder (23.11.20) , uten å informere om at vervet skulle godtgjøres tilsvarende 40% stilling, og de andre innlagte begrensningene, i strid med det som var forholdet for den avtroppende fraksjonslederen.

Gruppeleder løy til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019, og sa at partiene skulle forhandle videre om fordelingen av heltidsvervene i bystyret. Kort etter denne samtalen ble fordelingen av heltidsverv på borgerlig side endelig besluttet i Høyres bystyregruppe uten at Venstres gruppeleder ble varslet om dette. Dette har skapt svært dårlige samarbeidsrelasjoner.

Da våre representanter skulle fordeles i Forliksrådet (september 2020) , og det ble stilt spørsmål om oppnevningen, løy han om at årsaken til fordelingen var en diskusjon om kjønnsfordeling. Dette stemte ikke, og ble avdekket med en telefon til Aps gruppeleder fra den som spurte.

Gruppeleder innkaller som utvalgsleder byutviklingsutvalget til befaringer, men har på flere befaringer uteblitt. Han har ved flere anledninger bedt andre i fraksjonen stille opp for ham på urimelig kort varsel.

Sundelin: – Personangrep

TV 2 har fått tilgang til tilsvaret til Sundelin, som er sendt til bystyregruppen til Høyre.

– Det er leit at dette kommer på denne måten. Jeg hadde håpet at vi som parti kunne satt oss ned rundt et bord og avklart uenigheter, sier Sundelin til TV 2.

– Det påpekes at noen prosesser ikke har vært gode nok, og jeg har levert mitt tilsvar for å nyansere de personangrepene som kommer fra tidligere gode kolleger i Oslo Høyre, legger han til.

Sundelin sier han fikk beskjed om mistilliten kort tid før det ble kjent i media.

– Jeg fikk et kort forvarsel og jeg reagerer på at dette skjer i et 135 år gammel parti som har gode verktøy for å håndtere slike saker. Jeg har ikke vært borte i at man bruker denne fremgangsmåten tidligere.

– Et bakholdsangrep

Sundelin får støtte fra Kristoffer Gustavsen som er varamedlem til Samferdsels- og miljøutvalget. Han reagerer sterkt på måten flere av Høyres bystyremedlemmer har opptrådt.

– Det er svært, svært lite tillitvekkende for de andre i gruppa at man får vite om dette gjennom mediene først, sier Gustavsen til TV 2.

Han mener det er åpenbart at det er konflikter i bystyregruppa, men sier dette burde ha vært diskutert internt før man konkluderte med noe.

– Dette er et bakholdsangrep. Det framstår som hensynsløs bruk av makt, og skaper svært dårlige forhold for oss andre i gruppa. Det er forferdelig trist at man på en måte deler bystyregruppa i to grupper. Det er bruke ordet mistillit er sterk lut. Det er ett av de kraftigste uttrykkene vi har.

Tilsvaret til Sundelin

Hei,

Jeg føler behov for å kommentere dette, for dette bildet må nyanseres.

Jeg tar det punktvis:

  1. 1. Det er korrekt at jeg sendte ut e-post med forslag til ansettelse til gruppestyret søndag 13.desember. Det var basert på e-post til gruppestyret 23.11 og 30.11 om hvilke behov de ulike fraksjonene og heltidsombudene har og hva vi trenger. De fleste av gruppestyrets medlemmer svarte ut hvilke funksjoner/behov/støtte vi hadde behov for, og på bakgrunn av det skisserte jeg opp en stilling jeg mener vi har behov for. Etter et møte i gruppestyret ble vi dog enig om å utlyse stillingen, og det ble deretter gjort. Denne uken har Anne, Jeanette og jeg hatt intervjuer med kandidater og vi skulle hatt annengangsintervjuer i dag og på mandag. De er for ordens skyld nå kansellert i påvente av denne voteringen.

  2. 2. Da vi i høst skulle bytte fraksjonsleder i Kultur- og utdanning mente jeg at vi kunne gå tilbake til Forhandlingsutvalgets utgangspunkt fra oktober 2019 i påvente av valget i 2021 og med tanke på at vi kanskje ikke får full effekt slik samfunnet nå fungerer med hjemmekontor. Dette var den tilsvarende løsningen som Silje hadde etter konstitueringen i fjor. Gruppestyret endte med et forslag om 40% stilling, som gruppen deretter slo fast at skulle være 100%. For å balansere en lavere brøk enn hundre prosent la jeg til at jeg som gruppeleder i større grad skulle ta de store debattene på utdanningsfeltet. Dette tilbudet ble akseptert av Mehmet som fikk rollen, selv om jeg har forståelse for at han ønsket full stilling, og dette ble endret av gruppen.

  3. 3. Ved vurderingen av kandidater til fraksjonsledervervet var hele gruppestyret enig om hvem vi ønsket, men jeg understreket av vi ikke må passere noen som er naturlig å spørre først. Da vi byttet heltidsombud sist, da Saida gikk ut, var det et flere som ble spurt, men som av ulike grunner ikke ble kandidat. En av kandidatene problematiserte at jeg mente stillingen var begrenset til tiden Saida var statssekretær, fordi hun ønsket å komme tilbake etter å ha levert i den jobben. Siden gruppestyret var enige om hvem vi ønsket som kandidat mente jeg det ikke var grunn til å spørre andre kandidater om de ville ha rollen. Og det sa jeg også til gruppestyret. Og jeg sa også at jeg ikke hadde spurt flere enn Mehmet som vi innstilte.

  4. 4. Når sant skal sies fikk jeg ingen mulighet til å diskutere med Venstre mellom konstitueringen i 2019 og da Oslo Høyre sendte ut pressemelding som ble sendt på NRK Radio. Denne forhandlingen, og evt lovnader til Venstre, ble på dette tidspunktet gjort av tidligere gruppeleder. Det var forhandlingsutvalget som innstilte til gruppen og det var tidligere gruppeleder som holdt i diskusjonen med de andre borgerlige partiene. Rett fra vårt konstituerende møte drog jeg til et intervju hos NRK. Jeg hadde håpet jeg fikk tid til å snakke med Venstre, som ønsket vervet som leder i Byutviklingsutvalget, men dette hadde tross alt forhandlingsutvalget og gruppen bestemt, jeg hadde ikke noe forhandlingsrom med Venstre på det tidspunktet.

  5. 5. I sammensetningen av Forliksrådet var kjønnsfordeling en grunn, ikke hovedgrunnen, men jeg valgte å ikke redegjøre for hele prosessen og alle vurderingene som ble lagt. Jeg var snarere ganske fornøyd med at Høyre hadde fått bedre uttelling enn det så ut som i første runde, men enigheten med rød blokk om fremgangsmåten i valget sikret Høyre 1 dommer ekstra.
  6. Ja, dagene i politikken endrer seg raskt. Noen befaringer har jeg måtte velge bort, og heller dratt ut til på egen hånd. At jeg da spør, men absolutt ikke krever, andre i fraksjonene ser jeg på som helt naturlig og noe jeg håper alle andre gjør også hvis de plutselig blir forhindret fra oppdrag.

  7. 6. La meg avslutningsvis nevne, at jeg er svært lei meg for at vi har havnet i denne situasjonen. Mitt hode har fra konstitueringen i 2019 vært på én ting: Å vinne kommunevalget i 2023. Alt annet er egentlig sekundært.

Venstre: – Den politiske avstanden er større

I mistillitsforslaget anklages Sundelin ikke bare for løgn til partifeller i Oslo Høyre, men også for å ha løyet til Oslo Venstre.

«Dette har skapt svært dårlige samarbeidsrelasjoner», står det.

– Jeg har ikke tenkt å legge meg opp i interne prosesser i andre partier, men jeg håper de finner ut av det. Det er behov for en sterk og seriøs opposisjon, sier Bjercke til TV 2.

VENSTRE-TOPP: Hallstein Bjercke er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo. Foto: Fredrik Hagen
VENSTRE-TOPP: Hallstein Bjercke er gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo. Foto: Fredrik Hagen

– Er det dårlige samarbeidsrelasjoner?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men det er ingen tvil om at den politiske avstanden har økt i byutvikling- og miljøpolitikken siden forrige valg. Jeg opplever at Høyre oftere går sammen med Frp og FNB, så den politiske avstanden har økt.

I mistillitsforslaget hevdes det at Sundelin løy overfor Venstre i forbindelse med utdelingen av heltidsverv i bystyret.

– Jeg kan bekrefte at det var en uenighet rundt konstitueringen, men jeg kommer ikke til å kommentere samtalene med Høyres gruppeleder. Dette ha vi lagt bak oss, og vi er svært fornøyd med hvordan Venstre nå har posisjonert seg i Oslo.

Kvisgaad i Oslo Høyre tror ikke Venstre blir misfornøyd hvis Sundelin mister jobben.

– Sundelin sier dette handler om politikk og forholdet til MDG. Det faller på sin urimelighet. Anne Haabeth Rygg har en så tydelig profil i klima- og miljøspørsmål og har jobbet med miljø og bærekraft hele livet. Hun er ingen mørkeblå politiker, hun er en blågrønn politiker som bor i en seilbåt.

– Hallstein Bjercke i Venstre sier Høyre har nærmet seg Frp og FNB?

– Hehe. Ja, men slik diskusjoner tar jeg med Hallstein i bystyret. Hallstein blir vel ikke lei seg hvis Øystein Sundelin blir byttet som gruppeleder.

Høyre-veteran: – En ulykkelig situasjon

Høyres stortingsrepresentant fra Oslo Michael Tetzschner sier han ikke har kjennskap til konflikten. Han understreker at dette ikke er en sak for Oslo Høyre, men en konflikt i partiets bystyregruppe.

VETERAN: Oslo Høyre-veteran Michael Tetzschner sier noe likende aldri før har skjedd. Foto: Ruud, Vidar
VETERAN: Oslo Høyre-veteran Michael Tetzschner sier noe likende aldri før har skjedd. Foto: Ruud, Vidar

– Det er en ulykkelig situasjon som har oppstått i bystyregruppen, og den må løses i bystyregruppen, sier han.

Tetzschner har tidligere vært leder i Oslo Høyre, og sier at det aldri før har skjedd noe lignende.

–Det er helt usedvanlig å velge en ny gruppeleder midt i en periode, mot viljen til den sittende lederen, sier han.

Relatert