SKRED: Syv personer omkom og tre er savnet etter skredet i Gjerdrum.
SKRED: Syv personer omkom og tre er savnet etter skredet i Gjerdrum. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tror prisene på over 50.000 boliger i Norge kan falle etter Gjerdrum-skredet

Over 30 boenheter ble tatt av skredet i Gjerdrum 30. desember. Nejra Macic i Prognosesenteret tror katastrofen kan få betydning for boligmarkedet andre steder i landet.

Syv personer er bekreftet omkommet, mens tre fortsatt er savnet etter leirskredet i Gjerdrum natt til onsdag 30. desember.

Totalt ble over 30 boenheter tatt av skredet, fordelt på flere bygg.

Mange har blitt skremt av tragedien, og det har i etterkant blitt rettet mye oppmerksomhet mot grunnforhold og skredfare rundt om i landet.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror Gjerdrum-ulykken kan ha innvirkning på boligprisene i andre områder med kvikkleire.

– Betydd lite frem til nå

Etter et stort kvikkleireskred på Rissa i Trøndelag i 1978, hvor én person omkom, begynte NVE å kartlegge områder hvor det kunne være fare for store kvikkleireskred.

Et leirskred på over 400 mål i Rissa i Sør-Trøndelag i 1978 feide med seg flere gårder.
Et leirskred på over 400 mål i Rissa i Sør-Trøndelag i 1978 feide med seg flere gårder. Foto: Erik Thorberg / NTB

Hittil har NVE kartlagt mer enn 51.000 boliger som ligger i områder med kvikkleire, og arbeidet pågår fortsatt.

Se NVEs kart her.

– Kvikkleire, eller grunnforhold generelt, har nok betydd lite for boligprisene frem til nå. De geografiske prisforskjellene styres av helt andre ting, men det blir interessant å se om dette endrer seg fremover, sier Macic.

Ifølge Prognosesenteret utgjør eneboliger 38 prosent av boligene i kvikkleireområder. Småhus utgjør 36 prosent og leiligheter utgjør 25 prosent.

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic.
Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Foto: Kaare Elnan

– Vi forventer at folk vil bli mer opptatt av grunnforhold fremover når de kjøper bolig, og at tilflytting til kvikkleireområder kan avta på grunn av det som har skjedd i Gjerdrum, sier Macic.

– Det er også grunn til å tro at boligprisene i kvikkleireområder vil utvikle seg svakere enn resten.

– Aldri vært borti lignende

Det er mange boliger som står igjen i området rundt der skredet gikk i Gjerdrum, og det foregår nå et arbeid med å avgjøre hvilke av boligene det vil gå an å flytte tilbake til.

Dersom noen av beboerne i området får beskjed om at deres bolig er trygg, men de likevel ønsker å selge, er det vanskelig å si hva som vil skje med boligverdien.

– Det er for tidlig å si noe om hvor i området rundt skredet det er trygt å bo eller ikke. Vi må stole på ekspertene og myndighetene, og hvis de gir grønt signal til en bolig, gjenspeiler det at boligen har en verdi, sier Per Inge Hunvik.

Han er daglig leder i Krogsveen Lillestrøm, som er en av eiendomsmeglerne som har solgt boliger i området rundt der skredet gikk.

– Hva tror du vil skje med boligprisene i området?

– Jeg har aldri vært borti noe lignende tidligere, hvor et boligfelt har vært utsatt for et så alvorlig skred. Vi vet for lite om hvordan markedet vil respondere. Men vi vet at mange har tilknytning til Gjerdrum, og ønsker å bo der, sier Hunvik, og fortsetter:

– Det er for tidlig å si hvordan boligprisene i området blir, men jeg håper boligene som markeres som trygge opprettholder den verdien de har hatt. Det vil hvert fall være et håp og ønske fra de som eier boligene i dag.

Flere spør om kvikkleire

Porsgrunn er blant stedene i Norge hvor NVE har funnet kvikkleireområder med høy fare for skred.

Områder nordøst for Porsgrunn sentrum er markert med høy fare for kvikkleireskred i NVEs kart.
Områder nordøst for Porsgrunn sentrum er markert med høy fare for kvikkleireskred i NVEs kart. Foto: NVE

– Vi har merket at fokuset på grunnforhold har blitt betydelig større etter skredulykken i Gjerdrum, sier daglig leder Morten Kvelland i PrivatMegleren Kvelland & Partnere, som holder til i Porsgrunn.

– Tidligere har jeg ikke opplevd at det har vært noe så mange har snakket om, men nå har vi allerede fått flere spørsmål om det.

Han mener det er naturlig at folk blir mer bevisste på grunnforhold etter en tragedie som den man så i Gjerdrum.

– Det krever mer dokumentasjon fra alle parter om at grunnen under boligen er trygg. De boligene som ikke har den dokumentasjonen tror jeg vi kan se negativ oppmerksomhet rundt, og de kan bli vanskeligere å omsette. Om prisene vil synke på enkelte boliger, gjenstår å se, sier Kvelland.

Megleren mener det er bra at det blir satt større fokus på at det skal være trygge grunnforhold.

– Jeg opplever at NVE har tatt arbeidet med å dokumentere sikkerhet på boligprosjekter lokalt i vårt område på alvor i mange år, og at de gjør skikkelige undersøkelser. Vi har som rutine at det kommer frem i våre salgsoppgaver om boligen ligger i et område med kvikkleire, sier Kvelland.

– Generelt trygt med kvikkleire

NVE opplyser at de har kartlagt mer enn 2300 soner med kvikkleire i Norge, og at det bor over 100.000 mennesker i disse. Generelt sier NVE at det er trygt å bo på kvikkleire.

– Det må være helning i terrenget for at leiren skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleiren overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire, skriver NVE på sine nettsider.

Det er ofte gravearbeid som utløser kvikkleireskred, og derfor stilles det strenge krav til de som bygger i områder med kvikkleire.

– De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, men kan også påvirkes av erosjon i elver og bekker. Det er viktig å kartlegge hvor det er kvikkleire, følge med på elver, bekker og erosjonsprosesser og utføre sikring der det er behov for det, skriver NVE.

Relatert