SKREDOMRÅDET: En rekke boliger i Ask i Gjerdrum ble tatt av skredet.
SKREDOMRÅDET: En rekke boliger i Ask i Gjerdrum ble tatt av skredet. Foto: Gorm Kallestad

Offentliggjør dokumenter: – Ønsker å være så åpne som mulig

Gjerdrum kommune legger frem rundt tusen dokumenter om utbyggingen i boligområdet der kvikkleireskredet gikk.

Torsdag publiserer Gjerdrum kommune en stor mengde dokumenter som viser hvordan byggeprosjektet i Nystulia ble forberedt og gjennomført. Det er i dette området kvikkleireskredet gikk natt til 30. desember.

– Dette er et ledd i vår intensjon og vår oppgave med å gjøre alt tilgjengelig, for at alle svar og årsakssammenhenger i denne tragedien skal kunne finnes, sier ordfører Anders Østensen (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

– Det er utrolig viktig for oss at vi finner ut alt som er mulig å finne ut rundt denne tragedien, fortsetter han.

Syv personer bekreftet omkommet og tre er fortsatt savnet, men antatt omkommet, etter skredet i Ask i Gjerdrum.

– Ønsker å være åpne

Berit Adriansen, kommunalsjef for plan og utvikling i Gjerdrum kommune, forteller at kommunen har fått en stor mengde forespørsler om innsyn i dokumenter som viser hvilke vurderinger som er gjort rundt området som er berørt av skredet.

– Vi ønsker å være så gjennomsiktige som mulig og så åpne som mulig med alt som kommunen har gjort og vurdert i de områdene som er berørt av raset, sier Adriansen.

Kommunen har de siste dagene jobbet med å digitalisere og systematisere dokumenter. I første omgang er det plan- og byggesaker fra det geografiske området som er mest berørt av skredet som legges ut.

Kommunen vil fortløpende publisere flere dokumenter.

ØNSKER ÅPENHET: Kommunalsjef Berit Adriansen sier at kommunen ønsker å være gjennomsiktige på vurderingene de har gjort.
ØNSKER ÅPENHET: Kommunalsjef Berit Adriansen sier at kommunen ønsker å være gjennomsiktige på vurderingene de har gjort. Foto: Lauritz Vatne/ TV 2

– For kommunen sin del ønsker vi i tillegg til å være gjennomsiktige på hva som er gjort, å få klarhet i om vi har gjort noe feil, sier Adriansen.

Kommunalsjefen forteller at kommunen selv også vil gjennomgå alle dokumenter, men dette arbeidet er ikke påbegynt.

– Det er flere tusen beslutninger gjennom mange år som skal vurderes, sier Adriansen.

Hun understreker at beslutningene som er tatt, er kommunens ansvar, ikke den enkelte saksbehandler.

Gjerdrum kommune begynner torsdag 7. januar å gjøre tilgjengelig dokumentasjon fra plan- og byggesaker fra området som er berørt av raset.

Kommunen offentliggjør rundt 1000 dokumenter, fordelt på rundt 500 filer, av et materiale som totalt omfatter mellom 5 000 og 10 000 dokumenter.

Grunnen til at det totale omfanget er uavklart, er at kommunen ikke har full oversikt over dokumentantall bakover i tid.

Kilde: Gjerdrum kommune

Påpekte mulig risiko

I etterkant av skredet har det dukket opp flere saker om personer og institusjoner som har påpekt mulige faresignaler om området der skredet gikk:

  • Deler av boligområdet som ble tatt av skredet, er tidligere beskrevet som et høyrisikoområde for kvikkleireskred av Norges Geotekniske Institutt (NGI).
  • Hydrolog Steinar Myrabø advarte i 2008, på vegne av Naturvernforbundet, mot bygging i området i Ask, fordi han mente det var stor fare for erosjon og at hele området kunne rase ut.
  • Både utbygger Odd Sæther og ordfører Anders Østensen (Ap) har imidlertid vært tydelig på at de mener de har fulgt de faglige anbefalingene de har fått.

– Med de rådene og innspillene vi har fått fra NVE og NGI, mener vi at dette er håndtert i tråd med hvordan det skal gjøres, sa Østensen første nyttårsdag.

Relatert