PARKERT: Et Norwegian-fly står på Værnes lufthavn.
PARKERT: Et Norwegian-fly står på Værnes lufthavn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mener Norwegian må betale tilbake med renter hvis du krever det – sjekk om du bør ta jobben

Transportklagenemnda ga medhold til en kunde som krevde forsinkelsesrenter fra Norwegian. Dersom du mener du har krav på renter etter sen tilbakebetaling, må du kreve det selv.

En rekke ganger i løpet av fjoråret snakket TV 2 med nordmenn som var frustrerte over treg tilbakebetaling fra flyselskaper etter at reisene deres hadde blitt kansellert.

Du har i utgangspunktet rett på å få pengene tilbake fra flyselskapet innen syv dager, men selv etter mange måneder var det mange som fortsatt ikke hadde sett noe til pengene sine.

Tirsdag skrev Flysmart24 om en avgjørelse fra Transportklagenemnda for fly, der nemnda avgjorde at en Norwegian-kunde hadde rett på forsinkelsesrenter etter sen utbetaling fra flyselskapet.

Kanskje bør du også ta deg bryet med å kreve renter dersom du måtte vente lenge på refusjon.

Ga klager medhold

I tilfellet nemnda behandlet hadde klager bestilt en reise for seg selv og familien sin med Norwegian mellom Oslo og Helsinki.

Utreisen var 3. april, og hjemreisen var en uke senere. 26. mars ble reisen kansellert.

Klager har fortalt at han brukte mye tid på å prøve å få pengene tilbake, og da han fikk godkjent refusjonsforespørselen i midten av juli, krevde han forsinkelsesrenter som følge av den trege utbetalingen.

Flyvningene ble kansellert som følge av reiserestriksjonene som ble fastsatt av nasjonale myndigheter grunnet covid-19-pandemien.

EU-kommisjonen har uttalt at tiltak som offentlige myndigheter iverksetter for å bremse covid-19-pandemien, ikke er å anse som en del av fraktførernes daglige drift, og slike tiltak vil være utenfor fraktførernes kontroll. I henhold til artikkel 5 nummer 3 i forordningen har ikke passasjerene rett på erstatning dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var iverksatt. Dette vilkåret må anses oppfylt i tilfeller hvor offentlige myndigheter enten uttrykkelig forbyr visse flyvninger eller forbyr flyt av mennesker på en slik måte at flyvningen ikke kan gjennomføres.

Klager hadde kjøpt billetten sin gjennom et reisebyrå. Dette reisebyrået har allerede søkt om refusjon, som ble innvilget den 17. juli 2020. Basert på dette har Norwegian oppfylt forpliktelsene sine i henhold til EU-forordning 261/2004.

På bakgrunn av at utbetalingen tok mer enn syv dager, ga Transportklagenemnda medhold til klager.

Nå ser det ut til at flere saker fra nemnda kan gå imot flyselskapene.

Flere krever renter

Daglig leder Cecilie Asak Oftedahl i sekretariatet for Transportklagenemnda forteller at de skal behandle flere saker om forsinkelsesrenter fremover.

– Vi har ikke et nøyaktig tall på hvor mange lignende saker som ligger til behandling nå, men jeg kan si at det er flere klagere som har krevd forsinkelsesrenter etter sen utbetaling fra flyselskap, sier Oftedahl.

Da TV 2 snakket med Transportklagenemnda, hadde de ikke mottatt noen tilbakemelding fra Norwegian i saken.

– Vi har ikke noen tvangsmyndighet, så dersom Norwegian ikke godtar avgjørelsen, må man eventuelt gå videre med saken i domstolsapparatet, sier Oftedahl.

Norwegian sier til TV 2 at de trenger mer tid til å sette seg inn i vedtaket fra Transportklagenemnda før de uttaler seg om saken.

Hvor mye utgjør rentene?

Forbrukerrådet mener det var en riktig avgjørelse fra Transportklagenemnda. Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier det ikke er noen tvil om at forsinkelsesrenteloven også gjelder ved refusjon av flybilletter.

– Årsaken til at Forbrukerrådet ikke har snakket så mye om forsinkelsesrenter, er at det ofte er mindre beløp det dreier seg om. Det er også forbrukerne selv som må fremsette kravet og eventuelt ta det videre til nemnda om man ønsker det, sier Skarderud.

Forbrukerrådet har sett at det for mange har vært krevende bare å kreve inn selve hovedbeløpet. Skarderud sier den enkelte selv må vurdere om de vil kreve inn renter.

– Ofte har man kjøpt flybilletter til bare noen tusenlapper, og da blir det snakk om små beløp. Men har man lagt ut for en hel familie, kan det være verdt jobben. Det vil også avhenge av hvor stor forsinkelsen er, for om pengene kommer raskt, vil det ikke rekke å påløpe noe særlig renter, sier Skarderud.

Du kan selv sjekke hvor mye du kan forvente ved å bruke regjeringens kalkulator.

Billettkostnad: 5.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. juli 2020
Forsinkelsesrenter: 118 kroner

Billettkostnad: 5.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. oktober 2020
Forsinkelsesrenter: 218 kroner

Billettkostnad: 5.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. januar 2021
Forsinkelsesrenter: 319 kroner

Billettkostnad: 20.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. juli 2020
Forsinkelsesrenter: 472 kroner

Billettkostnad: 20.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. oktober 2020
Forsinkelsesrenter: 874 kroner

Billettkostnad: 20.000 kroner
Flyselskapets forfallsdato: 1. april 2020
Tilbakebetaling: 1. januar 2021
Forsinkelsesrenter: 1276 kroner

Utregning: Regjeringens forsinkelsesrentekalkulator

Mulig å kreve renter i etterkant

I likhet med Oftedahl minner Skarderud om at Transportklagenemndas vedtak ikke er juridisk bindende. Hvis flyselskapet ikke respekterer vedtaket, må man i så fall ta saken videre til rettssystemet.

– Det vil nok fort koste mye mer enn det smaker. Vi håper flyselskapene innordner seg etter vedtaket. Det er ingen tvil om at man kan kreve forsinkelsesrenter når noen ikke gjør opp for seg ved forfall, sier Skarderud.

Du har krav på å få pengene tilbake innen syv dager etter du krevde refusjonen, som betyr at du kan kreve renter fra den åttende dagen.

Hvis du har fått pengene tilbake, men det gikk mange måneder før du fikk dem, har du mulighet til å gå tilbake til flyselskapet og kreve forsinkelsesrenter i etterkant.

– Du kan i så fall bruke regjeringens forsinkelsesrentekalkulator, og så skriver du en e-post til flyselskapet hvor du viser til grunnlaget for kravet. Husk at det er tre års foreldelsesfrist, sier Skarderud.

– Forbanna

Roar Stavelin bestilte to billetter til familiemedlemmer fra Brasil slik at de kunne komme på besøk i Norge sommeren i fjor. Den ene billetten ble bestilt i november 2019, og den andre i mars 2020.

Roar Stavelin venter fortsatt på penger tilbake fra Norwegian.
Roar Stavelin venter fortsatt på penger tilbake fra Norwegian. Foto: Privat

– Flyvningen ble kansellert av Norwegian, og fremdeles holder de igjen pengene. Jeg stanger hodet mot support, som sier det samme hver gang, nemlig at jeg må snakke med «refund»-avdelingen. Men prøver jeg å få tak i dem, havner jeg hos support igjen. Det er en evig runddans, sier Stavelin til TV 2.

Han opplever liten vilje fra Norwegian til å løse saken. Billettene han kjøpte kostet rundt 8000 kroner hver, som betyr at han har omtrent 16.000 kroner utestående hos flyselskapet.

– Det virker som de har gjort saksbehandling mest mulig tungvint for at det skal trekke ut i tid. Det er veldig frustrerende, sier Stavelin.

Selv om han vil ha krav på rundt 800 kroner i forsinkelsesrenter hvis han fikk tilbake pengene akkurat nå, kommer han ikke til å orke å kreve det inn.

– Jeg støtter Transportklagenemndas avgjørelse fullt ut, og dersom jeg hadde hatt 16.000 kroner stående et rentebærende sted, hadde det jo utgjort litt. Men nå som jeg har jobbet med å få tilbake pengene i et halvt år, blir jeg motløs av tanken på å prøve noe nytt, sier Stavelin.

– Det gjør meg forbanna at det skal ta så lang tid, men jeg velger likevel å stole på at pengene kommer til slutt.

Mer enn 6 mrd. i refusjon

Kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian forstår godt at situasjonen er frustrerende for kunden.

– Beløpene ble forsøkt tilbakeført til kunden 2. juli, men overføringene ble av årsaker vi ikke har kjennskap til avslått av mottakers bank/kortselskap, sier Baardsen.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Christer Baardsen.
Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Christer Baardsen. Foto: Norwegian

Mot slutten av fjoråret søkte Norwegian om konkursbeskyttelse for morselskapet og flere datterselskaper. Det får betydning for enkelte kunder som venter på refusjon.

– Reorganiseringsprosessen Norwegian nå er inne i innebærer juridiske retningslinjer som vi er nødt til å følge. Et fåtall av refusjonskravene som kom inn før vi gikk inn i den prosessen 18. november venter dessverre fortsatt, og på grunn av prosessen vi nå er inne i har vi ikke lov til å refundere disse, sier Baardsen.

Han understreker at selskapet gjør alt i sin makt for å løse situasjonen på best mulig måte.

– Når det er sagt, blir alle krav som kommer inn etter 18. november refundert fortløpende, og kunder som bestiller billetter nå vil ikke løpe risiko for at pengene går tapt dersom det skulle oppstå kanselleringer, sier Baardsen.

– Norwegian har refundert mer enn seks milliarder kroner og er nok blant de selskapene som har betalt ut desidert mest til kundene.

– Vil ikke knekke Norwegian

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er ikke overrasket over Transportklagenemndas avgjørelse om forsinkelsesrenter, og sier det gjenstår å se hvordan Norwegian svarer.

– Hvis Norwegian aksepterer vedtaket, kan folk følge opp sine saker på eget initiativ og sende inn krav. Jeg tror uansett ikke dette er noe som vil knekke Norwegians vinger, sier Elnæs.

Han er usikker på hvor mange kunder som vil ta seg bryet med å kreve inn forsinkelsesrenter.

– Det er ofte ikke så store beløp det er snakk om, og da er det kanskje grenser for hvor mye arbeid man vil legge i det.

Han mener det viktigste er at folk får tilbake det de har betalt.

– Men i utgangspunktet er det ingen grunn til at reiselivsaktører skal være unndratt fra forsinkelsesrenteloven, sier Elnæs.

Relatert