2008: Hydrolog Steinar Myrabø varslet om at det var stor fare for erosjon i området i Ask i 2008. Bildet viser bekken nedenfor Nystulia. Foto: Steinar Myrabø
2008: Hydrolog Steinar Myrabø varslet om at det var stor fare for erosjon i området i Ask i 2008. Bildet viser bekken nedenfor Nystulia. Foto: Steinar Myrabø

Dette er bildene hydrologen mener varslet om fare for leirskred

Hydrolog Steinar Myrabø advarte på det sterkeste mot å bygge på kvikkleiren i den høyeste risikosonen på Ask i Gjerdrum. Han mener at disse bildene viser hvorfor.

Allerede for 12 år siden advarte hydrolog Steinar Myrabø i Gjerdrum kommune om at det var stor fare for erosjon i området i Ask og at hele området kunne rase ut.

– Jeg kom med klare og tydelige advarsler da jeg kom med innspill i forkant av reguleringsplanen i 2008. Vi anbefalte da forbedringstiltak før det eventuelt kunne bygges ut, noe som dessverre ikke ble tatt hensyn til, sa Myrabø til TV 2 i forrige uke.

Myrabø, som er spesialist på avrenningsproblematikk, informerte kommunen om at han var alvorlig bekymret for erosjonen langs elven i området.

NATURVERNFORBUNDET: Steinar Myrabø er tidligere leder av Naturvernforbundets lokallag i Nannestad og Gjerdrum. Foto: Privat
NATURVERNFORBUNDET: Steinar Myrabø er tidligere leder av Naturvernforbundets lokallag i Nannestad og Gjerdrum. Foto: Privat

Hydrologen så allerede den gang at landskapet nedenfor byggefeltet på Ask eroderte stadig mer. Han sa derfor klart ifra til kommunen at han fryktet alvorlige konsekvenser dersom ikke noe ble gjort.

– Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp, spesielt ved nyutbygging. Det er derfor skuffende at de klare advarslene og forslagene til tiltak ble fjernet underveis i planprosessen. Men dette skjer dessverre stadig i flere kommuner, sa Myrabø.

VANN: – Når kvikkleiren får tilført vann, blir den skikkelig skummel, sier Myrabø.
VANN: – Når kvikkleiren får tilført vann, blir den skikkelig skummel, sier Myrabø. Foto: Steinar Myrabø

Bilder fra 2008

TV 2 har fått til sendt bildene til Myrabø, som ble tatt i 2008.

Bildene ligger i Nannestad og Gjerdrum lokallags arkiv, og er tekstet «Varsel om fare for leirskred nedstrøms byggefeltet», skriver Romerikes blad, som omtalte saken og bildene først.

Romerikes Blad har forelagt bildene for Norges geotekniske institutt (NGI), men de sier til avisen at de ikke ønsker å spekulere i årsaken til skredet.

– Vi har fokus på akuttfasen, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg.

– 1. januar offentliggjorde NGI rapportene om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak for perioden 2003-2007 i skredområdet Nystulia. Vi jobber nå med å gjennomgå eventuell annen korrespondanse og vil bidra med det vi har av dokumentasjon til den brede gjennomgangen av skredulykken som er varslet, sier hun til RB.

Dokumenterte erosjon

Bildene viser hvordan forholdene var i Tistilbekken, som er en mindre elv i Ask i Gjerdrum. De andre bildene er av sidebekken som kommer fra Ask sentrum.

– Det må presiseres at kvikkleireskredet er en tragisk katastrofe som en ennå ikke vet helt årsaken til, skriver Myrabø i en mail til TV 2 tirsdag.

Han mener samtidig at bildene taler for seg selv:

– De viser årsaken til at det ble varslet til kommunen om fare for kvikkleireskred etter vårflommen i 2008, med mye erosjon og utvasking i området, skriver Myrabø videre.

– En trenger ikke være fra Naturvernforbundet eller fagperson for å skjønne at en bør varsle om slike hendelser som potensielt kunne utløst et kvikkleireskred i et område med høy faregrad, mener han.

2008: Flere av bildene viser erosjon i og ved Nystulia i 2008. Foto: Steinar Myrabø
2008: Naturvernforbundet dokumenterte erosjon og utvasking ved Nystulia og området rundt i 2008. Foto: Steinar Myrabø

– Kraftig erosjon

Bildene er tatt rett etter snøsmeltingen/vårflommen i mai 2008.

Bildene fra boligområdet er hovedsakelig erosjon i sidebekken til Tistilbekken, som drenerer ned fra Ask sentrum, forklarer Myrabø.

De andre er fra etter samløpet med hovedbekken nedenfor boligområdet hvor hele bekkelukkingen ble vasket ut og det ble kraftig erosjon rundt rørene og i bekketraseen.

To av bildene viser også at bekken er farget grå av utvasket leire og mye partikkeltransport, ifølge Myrabø.

Vil snu alle steiner

I forbindelse med varselet til Myrabø i forrige uke, understrekte ordfører Anders Østensen (Ap) at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sa Østensen.

Politiet er i gang med å forberede etterforskning av hvordan leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune kunne skje.

Relatert