SKUTT: Morten Michelsen (39) døde av skadene etter politiaksjonen like før jul.
SKUTT: Morten Michelsen (39) døde av skadene etter politiaksjonen like før jul. Foto: Privat

Morten (39) ble drept av tre skudd fra polititjenestevåpen

Etterforskningen fra Spesialenheten for politisaker har avdekket at en av polititjenestepersonene avfyrte tre skudd som førte til Morten Michelsen (39) ble drept.

Den 21. desember ble en 39 år gammel mann skutt av politiet under en politiaksjon i Bergen og døde noen timer senere.

Nå bekrefter etterforskningen av hendelsen at det var en av tjenestepersonene som avfyrte skudd. Tjenestepersonen som skjøt var IP3 godkjent og det ble benyttet pistol.

Truffet i overkroppen

«Avdøde ble truffet i overkroppen av 3 skudd. Han døde som følge av skuddene. Det foreligger ikke opplysninger om at det ble avfyrt flere skudd enn de tre skuddene som traff avdøde».

MINNES: Blomster utenfor leiligheten der Morten Michelsen bodde.
MINNES: Blomster utenfor leiligheten der Morten Michelsen bodde. Foto: Chris Ronald Hermansen

«Spesialenheten for politisaker har avhørt de fire polititjenestepersonene som var direkte involvert i hendelsen med status som mistenkt. Hendelsen fant sted inne i gangen i Ibsens gate», skriver advokat Ellen Eikeset Mjøs i en epost til TV 2.

Ingen vitner

Eikeseth Mjøs som er leder for etterforskingsavdelingen i Spesialenheten Vest–Norge påpeker at avdøde var alene i situasjonene og etterforskningen har så langt ikke avdekket at andre kan ha vært vitne til selve hendelsen.

LEDER ETTERFORSKNING: Advokat Ellen Eikeset Mjøs leder Spesialenheten region vest
LEDER ETTERFORSKNING: Advokat Ellen Eikeset Mjøs leder Spesialenheten region vest Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Det var en situasjon like i forkant av at det ble avfyrt skudd. Tjenestepersonene har forklart at avdøde hadde en kniv i hånden under hendelsen. Det er funnet en kniv som samsvarer med beskrivelsen på åstedet. Det var videre slik at det var branntilløp flere steder i Ibsens gate like i forkant av hendelsen.

Sentrale spørsmål

Fire polititjenestepersoner har i dag status som mistenkte i saken. I etterkant av hendelsen er flere spørsmål viktig å få avklart:

* Hva er avstand fra den som avfyrte våpen til avdøde, i skuddøyeblikket?

* Hvorfor ble det avfyrt i alt tre skudd?

* Var noen av polititjenestepersonene i umiddelbar fare, slik at skudd var eneste løsning?

* Hvorfor trakk man seg ikke tilbake, fremfor å skyte vedkommende?

– Dette er sentrale spørsmål i etterforskningen, bekrefter Eikeseth Mjøs.

Eikeseth Mjøs kan ikke gå ut med opplysninger om hva de fire politivitnene har sagt så langt.

– Det som står sentralt i vår etterforskning er jo selvsagt hvordan avdøde og polititjenestepersonene posisjoner i forhold til hverandre og hva var avstanden.

– Var det en trusselsituasjon og i tilfelle hvilken trusselsituasjon og hvilket maktmiddel var det nødvendig å bruke, tilføyer Eikeseth Mjøs overfor TV 2.

Branntilløp

I epost forklarer hun videre at det blant annet var branntilløp inne i avdødes leilighet. Etterforskingen har avdekket at det var avdøde som selv hadde tent på inni i sin egen leilighet. Som følge av branntilløpene hadde brannalarmen gått, sprinkleranlegget var utløst og det fosset vann fra taket. Gangen der hendelsen skjedde var mørklagt.

Spesialenheten har avhørt mannskaper fra AMK. I tillegg til brannmannskaper som var på plass og befant seg utenfor Ibsens gate under hendelsen. Videre har Spesialenheten avhørt sivile vitner/ andre personer som befant seg i eller ved Ibsens gaten under hendelsen.

Kripos har bistått Spesialenheten med åstedsundersøkelser i Ibsens gate og i forbindelse med obduksjon av avdøde. Åstedsundersøkelsene er ferdig, men det gjenstår analysearbeid. Spesialenheten vil gjennomføre rekonstruksjon i saken.

Relatert