A medical staff member prepares a Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at the Ichilov Hospital in Tel Aviv, Israel, Sunday, Dec. 20, 2020. (AP Photo/Ariel Schalit)
Oslo 20200915. 
Leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo Kongressenter Folkets Hus.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
BEKYMRET: Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for at vaksineringen i Norge går for sakte. Foto: NTB Scanpix

Ap ber regjeringen revurdere vaksine-strategi: – Dette vil ta vinter og vår

Sakte-vaksineringen av Norge bekymrer Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol. Nå ber hun regjeringen vurdere en annen strategi. FHI bekrefter at de vurderer det fortløpende.

– Det er viktig at regjeringen nå ser på om de har valgt rett strategi. Med rapportene om at doser blir stående på lager, kan strategien virke lite effektivt, sier Ingvild Kjerkol til TV 2.

TV 2 skrev tidligere tirsdag at FHI klarer bare å sende ut drøyt 17.000 nye doser denne uken. Dermed blir tre av fire vaksinedoser fortsatt stående på lager også ut denne uken.

– Jeg tror alle er enige om at når vi nå har sikret oss vaksiner, så må vaksinasjonen skje raskt og effektivt. FHI har selv uttrykt at de ønsker å se på en kombinasjonsstrategi for å sikre best mulig vaksinasjonsrekkefølge, sier Kjerkol.

I denne analysen fra desember skriver FHI at ulike strategier må vurderes:

«Det finnes andre mulige strategier som ikke er modellert og vurdert i denne rapporten. Særlig kan det tenkes ulike kombinasjonsstrategier, der prioritering av dem med aller størst risiko for alvorlig sykdom og død kombineres med prioritering av dem med størst kontaktrate i de mest smitteutsatte områdene. Det skal arbeides videre med å vurdere slike strategier», heter det i rapporten.

– Dette vil ta vinter og vår

Regjeringen har til nå valgt en strategi hvor vaksinene fordeles etter andel tilhørende risikopopulasjonen i hver kommune, og ikke etter smittepress.

– 20 doser til Hitra og 5 til Namsskogan er nok de sjelene som får vaksine glade for, men det viser at dette vil ta vinter og vår. FHI skriver i sin rapport at de ønsker å se på en kombinasjonsstrategi som er mer treffsikker når det gjelder å vaksinere de som har høyest sannsynlighet for sykdom og død og de som har størst kontaktflate, de som kan smitte flest. Dette høres fornuftig ut. FHI skriver at en slik vurdering bør gjøres i januar for å sikre best mulig vaksinestragi utover våren. Dette støtter Arbeiderpartiet. Vi får hele tiden ny og oppdatert kunnskap her. Doser på lager nå høres ut som tapt tid, sier Kjerkol til TV 2.

FHI: – Det er mulig å bytte strategi

Smittvernsdirektør i FHI, Geir Bukholm, sier til TV 2 at mange modeller er vurdert.

– Det er også gjort beregninger, inkludert matematisk modellering, av flere modeller for fordeling av vaksiner. Med dagens smittepress har man konkludert med at en nasjonal fordeling basert på risikofaktorer er å foretrekke. Dette vil man kunne revurdere, dersom smittepresset endrer seg vesentlig, sier Bukholm.

– Fører modellen med «alle skal få» at det blir mindre fleksibilitet og går lenger tid?

– Tidstapet i den norske modellen er knyttet til «bryting», ompakning i de regionale sykehusapotekene + utkjøring etter en planlagt kjørerute. Denne modellen er kun knyttet til Pfizervaksinen fordi den skal lagres ved minus 70 må brukes innen 5 døgn når ultrafysekjeden er brutt.

MULIG Å ENDRE: Geir Bukholm ved FHI sier det er mulig å endre strategi.
MULIG Å ENDRE: Geir Bukholm ved FHI sier det er mulig å endre strategi. Foto: Stian Lysberg Solum

Bukholm sier det både er «mulig å bytte strategi eller justere strategi».

– Hva er de alternative strategiene?

– En alternativ distribusjonsstrategi ville være å forsyne kommuner eller grupper av kommuner direkte fra Pfizer med vaksiner på tørris, og der kommunene ville få ansvar for å sørge for påfyll av tørris og kvalitetssikre lagringen ved minus 70 grader.

– En alternativ strategi for andre dose vil være å bruke alle doser og satse på at forsyningene blir så regelmessige at man alltid har tilstrekkelig med vaksinedoser til å kunne gi dose nummer 2 etter 3 uker, sier Bukholm.

Han sier en kombinasjonsstrategi vurderes fortløpende.

– Foreløpig har ikke vaksineprodusentene klart å vise at vaksinene har en effekt som hindrer smittespredning. Hvis vi skulle prioritert vaksinene til de med høyest kontaktrate, ville det forutsette at den smittesprednings-hemmende effekten er betydelig. Hvis effekten av vaksinen først og fremst er å hindre sykdom, vil en effekt av å vaksinere yngre personer være at mange flere vil kunne være asymptomatiske smittebærere som ikke blir oppdaget. Men en slik kombinasjonsstrategi vurderes kontinuerlig etter hvert som vi får mer kunnskap om vaksinene.

Relatert