SLÅR ALARM: Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg frykter at smitten i januar kan øke til høyere nivåer enn høstens bølge i Norge.
SLÅR ALARM: Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg frykter at smitten i januar kan øke til høyere nivåer enn høstens bølge i Norge. Foto: Terje Pedersen

FHI slår alarm om smitteøkning - vil foreslå nye tiltak

Smittetallene kan nå være tilbake på omtrent samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste. FHI sier de vil foreslå nye tiltak.

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november.

Det viser foreløpige beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

FHI sier til VG at de vil foreslår nye smitteverntiltak.

– Vi jobber akkurat nå med innspill til regjeringen om kortvarige tiltak fra kommende uke for å redusere smittespredningen når hverdagen starter igjen, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til VG.

– En slik sosial pause kan gi kommunene og oss tid til å få bedre oversikt over situasjonen nå etter høytiden, legger han til.

Økte smittetall

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier til TV 2 at det kan være at vi nå ser starten på en ny smittebølge.

– Det er det vi er bekymret for. Akkurat nå så er vi inne i en litt uoversiktlig situasjon, i og med at vi er i en juleperiode med flere røde dager.

Vold sier videre at julens smittetall dermed ikke blir sammenlignbare med smittetallene fra tidligere perioder.

– Men det vi ser er at vi ligger an til å få like høye, eller høyere tall denne uken, i forhold til da smittetallene var på topp i november. Per nå så har vi rundt 250 flere tilfeller enn det vi hadde på samme tidspunkt i forrige uke.

– Dette er antageligvis et resultat av at vi har økt sosial omgang gjennom høytiden. Vi er også bekymret for at alle som har vært ute og reist nå vil returnere til der de hører hjemme, sier Vold.

Økt R-tall

Ifølge FHI er R-tallet beregnet til 1,3, hvilket betyr at 100 smittede personer i snitt vil smitte 130 nye. I begynnelsen av desember anslo FHI at R-tallet lå på 0,8.

R ble tidligere i desember beregnet til 1,1. Tallet må ligge under 1,0 for at den totale smitten i samfunnet skal gå nedover.

Stoltenberg viser til at det nå har vært oppgang i smittetallene i minst tre uker. Det skjer etter at det i november ble innført en rekke nye tiltak for å slå ned smittebølge nummer to. De nye tiltakene førte da til utflating og nedgang etter en periode med relativt rask økning i smitten i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Det høye antallet smittede i inneværende uke kommer til tross for redusert omfang av testing rundt jul og nyttår. Samtidig har andel positive tester økt, påpeker Stoltenberg.

FHI-sjefen er dypt bekymret for utviklingen. Frykten er at smittespredningen forsterkes når hverdagen starter igjen neste uke.

– Det kan være at vi vil se en nedgang etter jul fordi vi får mindre av den typen sosial omgang som vi har i jula. Men det vi frykter, er en utvikling som den vi har sett i mange land rundt oss, sier Stoltenberg til NTB.

Hun viser til at flere andre land har fått en ny økning i smitten som har overgått den første bølgen i høst.

– Da har det blitt så mye at det på mange måter er kommet ut av kontroll, og de har satt i verk veldig sterke tiltak.

Stoltenberg frykter at et slikt scenario kan bli nødvendig i Norge.

Årvåkne kommuner

Antall innleggelser med koronasmitte har imidlertid ligget noenlunde stabilt, mellom 120 og 150, siden midten av november, hvorav mellom 10 og 25 fikk respiratorbehandling.

– Vi er bekymret for hva som vil skje når mange innbyggere nå kommer hjem fra reiser i utlandet eller i andre deler av landet, og hverdagslivet begynner igjen, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

AVGJØRENDE: Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold sier det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig.
AVGJØRENDE: Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet Line Vold sier det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun sier det er viktig at kommunene nå er årvåkne, ettersom de nå går inn i en krevende uke. FHI viser til at kommunene har tre viktige oppgaver foran seg:

  • De skal drive utstrakt testing og eventuelt smittesporing
  • De skal følge opp, og teste personer som er i karantene etter utenlandsreise
  • De skal starte vaksinasjon av den eldste befolkningen

– Det er viktig at kommunene nå er årvåkne og kan tilby testing til mange. Det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig, forklarer Vold.

Relatert