I FRONTLINJEN: Lederen i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, er kritisk til at Helsedepartementet ikke har sagt klart fra om at ambulansepersonell skal være blant de høyest prioriterte for covid 19-vaksine.
I FRONTLINJEN: Lederen i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, er kritisk til at Helsedepartementet ikke har sagt klart fra om at ambulansepersonell skal være blant de høyest prioriterte for covid 19-vaksine. Foto: Ambulanseforbundet

Ambulansefolk vil frem i vaksinekø

Kritisk til at Helsedepartementet overlater prioriteringen til helseforetakene

Ambulansepersonell er ofte de første som møter pasienten, men de står ikke nødvendigvis først i køen for å få vaksinen mot covid-19. Dette er opp til helseforetakene å avgjøre, har Helsedepartementet bestemt.

Ambulanseforbundet er kritisk.

– Når ambulansen kommer, er våre folk ofte de første som har kontakt med pasienten. Situasjonen er gjerne akutt eller stressende, og det er ikke lett å overholde verke en-meteren eller andre smittervernregler i en trang bil på turer som kanskje varer i over en time, sier lederen i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Ambulanse ikke nevnt

Tidligere denne uken endret Folkehelseinstituttet (FHI) og departementet på prioriteringen av hvem som skulle få vaksinen først. Utvalgte helsepersonell ble dyttet helt forrest i køen, sammen med de eldste beboerne på landets sykehjem.

Det er satt av vaksiner for 15 000 ansatte i sykehussektoren. I tillegg kan primærhelsetjenesten få inntil 20 prosent av dosene som blir fordelt til kommunene.

Men hvilken type helsepersonell som skal få vaksinen først er opp til de regionale helseforetakene å bestemme. I veilederen Folkehelseinstituttet har laget for prioriteringen i de regionale helseforetakene nevnes sykehusenes ansatte i akuttmottakene, covid-19-avdelingene, infeksjons- og intensivavdelingene og laboratorieansatte.

Men altså ikke ambulansepersonell.

Krever klarere signaler

– Her burde Bent Høie vært klarere. De i aller første linje burde prioriteres. Personell i akuttmottakene får som oftest et forvarsel om pasienter på vei inn, og de kan ta sine forholdsregler. Det er mye vanskeligere for ambulansepersonell, argumenterer Ola Yttre.

Folkehelseinstituttet understreker i sin anbefaling at personell i essensielle funksjoner som er kritisk vanskelig å erstatte bør komme aller først, og de skriver videre:

«Dette er personell som det finnes få av, og som ikke er lett å skaffe eller få omplassert fordi de har spesialisert kompetanse, og som oppfyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.»

Dette bør også omfatte ambulansene, mener Yttre.

– Det blir jo en kamp innad i helseforetakene om de første vaksinedosene, og her burde Bent Høie gitt klarere signaler, mener lederen i Ambulanseforbundet.

– Har hatt dialog

Politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Bent Høie, Saliba Andreas Korkunc (H), understreker at Folkehelseinstituttet har hatt dialog med, og fått innspill fra, både Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og de regionale helseforetakene om hva slags helsepersonell som bør prioriteres først.

– Det er enighet om at sikring av kapasitet av essensielle tjenester med personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon bør prioriteres i første omgang, sier Korkunc i en kommentar.

Ola Yttre bekrefter at Ambulanseforeningen ikke har hørt noe fra ansvarlige i departementet eller FHI i spørsmålet om hvilke kategorier helsepersonell som skal prioriteres for å få koronavaksinen først.

– Vi blir ofte glemt i det hele, konstaterer lederen for ambulansepersonellet.

Relatert