ADVARTE: Gjerdrum kommune fikk klare advarsler mot å bygge ut området på Ask i Gjerdrum, på grunn av de ustabile grunnforholdene. Politiet har nå startet undersøkelsessak etter det digre kvikkleireskredet hvor 10 personer fortsatt er savnet.
ADVARTE: Gjerdrum kommune fikk klare advarsler mot å bygge ut området på Ask i Gjerdrum, på grunn av de ustabile grunnforholdene. Politiet har nå startet undersøkelsessak etter det digre kvikkleireskredet hvor 10 personer fortsatt er savnet. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

advarte på det sterkeste mot utbygging:

– Skuffende at de ikke lyttet til mine advarsler

Ekspert advarte på det sterkeste mot å bygge på kvikkleiren i den høyeste risikosonen på Ask i Gjerdrum, mens NVE planla ny risikovurdering for kvikkleireskred.

Allerede for 12 år siden advarte hydrolog Steinar Myrabø i Gjerdrum kommune om at det var stor fare for erosjon i området i Ask og at hele området kunne rase ut.

– Jeg kom med klare og tydelige advarsler da jeg kom med innspill i forkant av reguleringsplanen i 2008. Vi anbefalte da forbedringstiltak før det eventuelt kunne bygges ut, noe som dessverre ikke ble tatt hensyn til, sier Myrabø til TV 2.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Fryktet alvorlige konsekvenser

Myrabø, som er spesialist på avrenningsproblematikk, informerte kommunen om at han var alvorlig bekymret for erosjonen langs elven i området.

ADVARTE: Hydrolog Steinar Myrabø advarte Gjerdrum kommune tydelig om at han fryktet alvorlige konsekvenser dersom de ikke satte inn tiltak.
ADVARTE: Hydrolog Steinar Myrabø advarte Gjerdrum kommune tydelig om at han fryktet alvorlige konsekvenser dersom de ikke satte inn tiltak. Foto: Privat

Hydrologen så allerede den gang at landskapet nedenfor byggefeltet på Ask eroderte stadig mer. Han sa derfor klart ifra til kommunen at han fryktet alvorlige konsekvenser dersom ikke noe ble gjort.

Myrabø hadde dialog med teknisk sjef i kommunen og oppfordret på det sterkeste at de satte inn flere tiltak for vannhåndteringen i området.

– Når kvikkleiren får tilført vann, blir den skikkelig skummel, sier Myrabø.

Ingen vet ennå med sikkerhet hva som forårsaket det digre kvikkleireskredet på Ask natt til onsdag. Men det som er sikkert, er at kvikkleiren blir mye mer sårbar når den blir utsatt for vann.

– Skuffende

Det er mye kvikkleire i Gjerdrum, Myrabø er derfor ikke overrasket over at det torsdag også ble oppdaget flere nye sprekker i grunnen, rundt to kilometer nord for skredet i Ask. Da ble det besluttet å evakuere ytterligere 46 personer fra 14 boliger.

– Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp, spesielt ved nyutbygging. Det er derfor skuffende at de klare advarslene og forslagene til tiltak ble fjernet underveis i planprosessen. Men dette skjer dessverre stadig i flere kommuner, sier Myrabø.

Det er fremdeles fare for at det kan gå nye skred i kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum.
Det er fremdeles fare for at det kan gå nye skred i kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Ordfører Anders Østensen (Ap) understreker at Gjerdrum kommune alltid har vært opptatt av å følge faglige anbefalinger fra NVE og NGI.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes, sier Østensen.

Ordføreren understreker at kommunen har hatt en tett og god dialog med geotekniske myndigheter.

– Med de rådene og innspillene vi har fått fra NVE og NGI, mener vi at dette er håndtert i tråd med hvordan det skal gjøres, sier Østensen.

Seniorgeolog i NGI, Anders Solheim, mener katastrofen kunne vært unngått.

– Det har gått et stort skred med store konsekvenser, som ikke burde gått. Vi må komme tilbake til hva som har utløst det, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, sier Solheim til TV 2.

NVE planla ny utredning

Risikoen for kvikkleireskred på Ask var vurdert som «middels», men senest i november ville NVE se på området på nytt.

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) planlegger ny utredning av 37 kvikkleiresoner, skriver Aftenposten.

I november sendte NVE en e-post til tre kommuner der de ba om data og innspill til en slik utredning. Ett av områdene de ville undersøke nærmere, var Ask i Gjerdrum, skriver avisen.

NVE satte en svarfrist til 18. desember, men fire dager før, sendte kommunen et svar der de ba om utsettelse til 10. januar. Årsaken var mangel på kapasitet til å gjøre noe tidligere.

Politietterforskning

Politiet er i gang med å forberede etterforskning av hvordan leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune kunne skje.

Ifølge Romerikes Blad vil etterforskningen ledes av politiadvokat Bjørn Arne Tronier – som ledet etterforskningen i etterkant av dødsskredet i Sørum i 2016, som krevde tre menneskeliv.

Politiet har startet undersøkelsessak etter leirskredet i Ask i Gjerdrum.
Politiet har startet undersøkelsessak etter leirskredet i Ask i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Målet er å bringe på det rene hvorfor en slik ulykke kunne skje, sier Tronier til avisen.

Undersøkelsessaken gjennomføres av Øko- og miljøteamet i politidistriktet og pågår parallelt med den enorme redningsinnsatsen.

I en undersøkelsessak er målet å avdekke en årsak til en hendelse og klarlegge årsaksforhold.

Innsigelse mot utbygging

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse mot utbygging i nærheten av skredområdet i Gjerdrum i 2014.

Årsaken er at reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire. Den aktuelle utbyggingen er av et sykehjem i nærheten av boligene i Nystulia. Alle beboere ved sykehjemmet ble evakuert onsdag.

– NVE mener kommunen gjennom forslag til reguleringsplan ikke dokumenterer at områdestabiliteten er tilstrekkelig for den kartlagte kvikkleirefaresonen og de tiltak planen legger til rette for, slik TEK 10 § 7- 3 med veiledning stiller krav om, skrev Norges vassdrags og energidirektorat i sin konklusjon i saksfremlegget for formannskapet i desember 2014.

Rundt 1000 personer i Ask i Gjerdrum er evakuert som følge av leirraset
Rundt 1000 personer i Ask i Gjerdrum er evakuert som følge av leirraset Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom også med innsigelse på samme grunnlag som NVE.

Begge innsigelsene ble senere trukket etter at kommunen i samarbeid med et konsulentfirma angivelig gjennomførte fysiske prøvetakinger i og utenfor planområdet og også sammenstilte tidligere NGI-undersøkelser med egne funn, ifølge VG.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) beskrev i en rapport fra 2005 deler av skredområdet som «svært risikofylt», og vurderte faren for kvikkleireskred i området som klasse 5, det høyeste risikonivået.

NVEs nåværende risikovurdering av området er også faregrad 5, som er det høyeste.

Relatert