Helsepersonell rykker frem i vaksinekøen

FHI opplyser om justeringer i prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen

Onsdag formiddag opplyser direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om den nye prioriteringsrekkefølgen for koronavaksinen.

– Vi ser endring i smittepress og må foreta en justering ut fra et føre-var-prinsipp, sier hun.

Nå ser FHI nødvendigheten av a forberede vaksinasjon av de høyest prioriterte gruppene med helsepersonell sammen med de eldste, altså med første vaksineforsendelse.

– Helsepersonell har hele tiden vært prioritert, det er bare det at hittil har vi hatt risikogrupper, de eldste, som de som skulle komme først i prioriteringsrekkefølgen, sier Stoltenberg til TV 2.

Må prioriteres

Det settes av vaksiner til 15.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Primærhelsetjenesten kan få inntil 20 prosent av dosene som fordeles til kommunene.

– Det er 370.000 helsepersonell i landet. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle, sier Stoltenberg.

Dermed må det gjøres prioriteringer innenfor gruppen helsepersonell.

FHI har laget kriterier som kan være til hjelp med å gjøre prioriteringene.

– Rent praktisk betyr det at man ute i kommunehelsetjenesten må analysere hvilke personellgrupper og personer blant helsepersonell som er helt avgjørende for dem for å beholde kapasiteten, sier hun til TV 2.

– Hvilke typer helsepersonell er det snakk om?

– Det kan for eksempel være legevaktstjenester, det kan være i sykehus, helt klart som jobber på intensivavdelingene, sier Stoltenberg.

– Veldig bra

Flere leger og annet helsepersonell har vært kritiske til den opprinnelige vaksinasjonsprioriteringen. Lege og spesialist i indremedisin og kardiologi, Wasim Zahid, er nå glad for at spesialisthelsetjenesten blir flyttet lenger frem i prioriteringsrekka.

VIKTIG: Lege Wasim Zahid sier det er viktig at helsepersonell er beskyttet og friske før en eventuell smittetopp i januar. Han er glad for at helsepersonell nå blir prioritert i vaksinekøen.
VIKTIG: Lege Wasim Zahid sier det er viktig at helsepersonell er beskyttet og friske før en eventuell smittetopp i januar. Han er glad for at helsepersonell nå blir prioritert i vaksinekøen. Foto: Matkontrollen/TV 2

– Jeg synes det er veldig bra. Det kan jo tyde på at det kommer en smittetopp i januar, og det er derfor viktig at vi som helsepersonell er beskyttet og friske, sier Zahid til TV 2.

At det nå er satt av 15.000 vaksinedoser til spesialisthelsetjenesten, mener legen er et skritt i riktig retning.

– Vi som helsepersonell vet at vi må forholde oss til denne type prioritering, det er vi vant til.

Kan bruke flere doser

I tillegg til den justerte prioriteringsrekkefølgen, opplyser Stoltenberg at alle dosene i vaksineglassene nå kan brukes.

Vaksineprodusenten Pfizer legger nemlig inn to ekstra doser som en sikkerhetsmargin, og det er disse dosene som nå skal utnyttes.

– Det er en god nyhet. Det betyr at vi raskere får tilgang til flere doser, sier hun.

Der det er mulig å få mer enn fem doser ut av glassene med vaksine, skal alle dosene brukes, opplyser hun.

_ Vi anbefaler at man forsøker å få ut mer enn fem doser hvis det er overskudd av vaksine i hetteglassene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Tidligere har Norge valgt å se an om de ekstra dosene skal brukes. Også Danmark og USA har bestemt seg for å bruke alle dosene. Det kan gi betydelig mer kapasitet.

Relatert