HØYESTE NIVÅ: I en rapport fra 2005 karakteriserer NGI deler av området hvor skredet gikk som svært risikofylt.
HØYESTE NIVÅ: I en rapport fra 2005 karakteriserer NGI deler av området hvor skredet gikk som svært risikofylt. Foto: Pål Sørum Schaathun

Gjerdrum-skredet:

Beskrevet som høyrisiko i 2005 - likevel ble det bygget flere hundre boliger i området

I en rapport fra 2005 får deler av området som nå er tatt av skred høyeste risikoevaluering. I mange år fortsatte likevel boligutbyggingen i Nystulia.

I 2008 ble de første boligene i prosjektet Gjerdrum Boliger solgt. Byggherre var Odd Sæther. Ifølge grunnboken ble seksjonering utført i juni 2008.

Dette ble starten på et enormt byggeprosjekt i området Nystulia, som i 2020 består av over hundre boliger.

Allerede tre år før de første boligene ble solgt, hadde NGI (Norges Geotekniske Institutt) vurdert faren for kvikkleireskred i området. Deres konklusjon: Det aktuelle området ble gitt risiko-klasse 5.

Dette er den høyeste risiko-karakteren som kan gis for kvikkleireskred.

Natt til onsdag gikk et enormt kvikkleireskred i deler av det samme området.

Utvidet i 2008

Siden starten tidlig på 2000-tallet har utbyggingen på Gjerdrum fortsatt. Nystulia har blitt utvidet i 7-8 byggetrinn, og ifølge Odd Sæther består området i dag av 200-300 boliger. Boligene som er tatt i onsdagens skred ble ifølge TV 2s opplysninger bygget i byggetrinn 1 og 2.

STORT PROSJEKT: I 2008 gjentok Sæther at NGI har vært vurdert byggetrinn 3 i prosjektet.
STORT PROSJEKT: I 2008 gjentok Sæther at NGI har vært vurdert byggetrinn 3 i prosjektet. Foto: Faksimile: Romerikes Blad

I 2008 spurte lokalavisen Romerikes Blad om grunnforholdene, i forbindelse med at planene for byggetrinn 3 ble kjent.

– Ja, NGI har igjen vært på stedet og foretatt grundige undersøkelser. De har ikke noen betenkeligheter, svarte Odd Sæther til den avisen den gang.

"Verst" av 26 soner

I rapporten fra 2005 bruker Norges Geotekniske institutt ulike kriterier for å vurdere risikoen for kvikkleireksred. Risiko er i rapporten definert som faregrad multiplisert med konsekvens. Med andre ord: Hvor stor sjanse er det for at noe skjer, og hvor stor konsekvens vil det få, dersom det skjer.

EVALUERING: Tidlig på 2000-tallet ble satt i gang et omfattende arbeid for å undersøke utsatte områder for kvikkleireskred. Gjerdrum var et av stedene som ble undersøkt.
EVALUERING: Tidlig på 2000-tallet ble satt i gang et omfattende arbeid for å undersøke utsatte områder for kvikkleireskred. Gjerdrum var et av stedene som ble undersøkt. Foto: Pål Sørum Schaathun

Av 26 soner som NGI evaluerte i rapporten, var det én sone som fikk risikoklasse 5, altså høyest mulig risiko. Det er i dette området at deler av kvikkleireskredet gikk natt til onsdag.

TV 2 er kjent med at det er utarbeidet en rekke rapporter om det aktuelle området, også etter 2005.

KATASTROFE: Skredet er omtalt som det største kvikkleireskredet i nyere tid.
KATASTROFE: Skredet er omtalt som det største kvikkleireskredet i nyere tid. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Den dag i dag er området vurdert som faregrad 5, i NVEs kartverktøy Atlas.

– Alt etter boken

TV 2 har spurt utbygger Sæther om han var klar over at deler av området hvor kvikkleireskredet nå har gått, allerede tre år før utbygging startet ble karakterisert som svært risikofylt.

– Hele Gjerdrum er et område som er utsatt for denne type hendelser, og da må du ha geoteknisk kompetanse med deg, og lene deg på det de sier. Det har vi gjort hele veien, sier han.

TV 2 har bedt om kommentar fra NGI i denne saken. De sier de ikke kan uttale seg på nåværende tidspunkt.

Kommunen ga tillatelse

Ifølge informasjon fra den offentlige matrikkelen, ble det gitt igangsettingstillatelse fra Gjerdrum kommune på noen av de første boligene i området i juni 2007. Kommunen ga brukstillatelse i august året etter.

TV 2 har vært i kontakt med Gjerdrum kommunes byggesaksavdeling, som viser til ordfører Anders Østensen (Ap).

Han sier at alle avgjørelser om å bygge ut i kommunen, blir tatt i samråd med relevante fagmyndigheter. Han nevner ekspertene ved Fylkesmannen og i NVE som konkrete eksempler.

– Det er vanskelig nå å være etterpåklok og si om det er noe vi burde visst da, men vi forholder oss jo til den fremste ekspertisen i landet når det gjelder å bygge ut i nye områder, sier Østensen.

– Vil dette endre måten man tenker om nybygg i kommunen på?

– Vi vil fortsette å være veldig nøye på hvor vi bygger. Sånne hendelser vil prege enhver avgjørelse vi tar inn i fremtiden, men vi har og vill alltid lytte til fagmyndigheter på området, sier Østensen.

Har ikke undersøkt etter 15 år

TV 2 har vært i kontakt med NVE om den aktuelle rapporten fra NGI. De forteller at rapporten fra 2005 ble utarbeidet som et ledd i en større prosess for å få grundig oversikt over de områdene som er mest utsatt for kvikkleireskred i landet.

Arbeidet skulle gjøre det mulig å prioritere hvilke områder NVE skulle undersøke nærmere, og i hvilken rekkefølge dette skulle gjøres.

15 år etter rapporten ble ferdig, har NVE ennå ikke foretatt en ny utredning av området som i 2005 ble gitt høyeste risikonivå.

– Selv etter 15 år har man ikke hatt prioritert dette området?

– Nei, det handler om både tid og ressurser. Det er svært mange områder i Norge som har samme faregrad som dette, sier senioringeniør, Toril Wiig.

Relatert