FHI: Ny virusmutasjon påvist i Norge

To personer som ankom Norge fra Storbritannia i desember har fått påvist den muterte virusvarianten, opplyser FHI.

Det muterte viruset har ifølge kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, smittet personer som testet positivt i henholdsvis Oslo og Kinn kommune.

– Jeg fikk en telefon fra Folkehelseinstituttet som sa at de hadde fått en positiv prøve fra oss med dette muterte viruset. De sa også at den andre personen som hadde påvist det muterte viruset hadde blitt testet i Oslo, sier Dale til TV 2.

FHI opplyser om at smittesporingsteamene i kommunene vil følge opp personene som har fått påvist den muterte virusvarianten.

– Smittetilfellet fra vår kommune har vi hatt oversikt over hele tiden. Etter at personen kom til Norge, ble han innlosjert på karantenehotell. Men så ble reglene endret, og personen fikk reise til Kinn, sier Dale.

Han forteller at personen testet positivt dagen før karantenetiden var over. Før dette hadde han testet negativt to ganger.

– Personens familiemedlemmer har testet negativt, og har heller ingen smittesymptomer.

NTB får bekreftet av helseetaten i Oslo at en person som oppholder seg i kommunen, er smittet av den nye varianten.

Undersøkes

Foreløpig er det kun i noen deler av Storbritannia at man vurderer at den nye varianten kan ha bidratt til raskere smittevekst, og det foregår undersøkelser for å si noe sikrere om det.

– Men virusvarianten ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå, sier Line Vold, avdelingsdirektør i FHI.

Viruset har vært til stede i Danmark i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen, skriver FHI i en pressemelding.

Vanlige smitteverntiltak gjelder

– Noen få tilfeller av denne varianten er påvist i et titalls europeiske land, men det er grunn til å tro at varianten også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

De vante smittevernetiltakene som vasking av hender, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk, gjelder fortsatt, også med den nye mutasjonen, opplyser Vold.

Relatert