REAGERER: Sykepleierforbundet mener at Oslo universitetssykehus, her avbildet ved avdelingen Rikshospitalet, ikke burde likestille karantene med ferie. Sykepleier Amanda Rohde ved Rikshospitalet synes praksisen er synd.
REAGERER: Sykepleierforbundet mener at Oslo universitetssykehus, her avbildet ved avdelingen Rikshospitalet, ikke burde likestille karantene med ferie. Sykepleier Amanda Rohde ved Rikshospitalet synes praksisen er synd. Foto: NTB / Privat

Sykepleiere i karantene får ikke ferien tilbake: – Synd

Amanda Rohde (25) måtte sykmelde seg uten å være syk for å få tilbake feriedagene etter å ha blitt satt i karantene. – Urimelig, sier Norsk sykepleierforbund om praksisen.

Sykepleiere som havner i karantene samtidig som de har avtalt ferie, får ikke ferien tilbake.

Norsk sykepleierforbund (NSF) i Oslo har blitt kontaktet av flere sykepleiere ved Oslo universitetssykehus som ikke forstår hvorfor de ikke får utsette ferien fordi de er i karantene.

Det sier fylkeslederen i NSF Oslo, Bård Eirik Ruud, til TV 2.

KARANTENE: Sykepleier Amanda Rohde fikk tilbake feriedagene da hun var i karantene, men mener at en sykmelding, uten å være syk, ikke skal være nødvendig.
KARANTENE: Sykepleier Amanda Rohde fikk tilbake feriedagene da hun var i karantene, men mener at en sykmelding, uten å være syk, ikke skal være nødvendig. Foto: Privat

Ifølge Arbeidstilsynet har man ikke krav på å få tilbake ferien dersom man havner i karantene, fordi man er ikke sykmeldt.

Blir man derimot syk i ferien, kan man få tilbake tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret.

Går for langt

I november skulle sykepleier Amanda Rohde ved Oslo universitetssykehus ha noen dager ferie, men i løpet av ferien fikk hun beskjed om gå i karantene etter å ha vært hos kiropraktor som testet positivt for covid-19.

Da hun tok kontakt med sin arbeidsgiver, fikk hun beskjed om at hun ikke kunne få tilbake feriedagene selv om hun var i karantene.

Hun tok derfor kontakt med en tillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund, som rådet henne til å sykmelde seg for å få feriedagene tilbake.

Rohde reagerer på at det er det som er praksisen.

– Jeg synes det er synd at man må gå så langt som å skaffe seg en sykmelding for få tilbake feriedagene sine, sier Rohde til TV 2.

25-åringen fikk feriedagene sine tilbake etter å ha levert sykmelding, men hun reagerer på systemet. Hun mener at man automatisk burde fått tilbake feriedagene sine hvis man havner i karantene.

– Jeg tenker spesielt på dem som blir utsatt for smitte på jobb, sier Rohde, som jobber ved barneavdelingen på Rikshospitalet.

– Det er kjedelig å måtte sykmelde seg når man ikke er syk, sier hun også.

Dette sier Arbeidstilsynet om ferie og karantene:

«Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring. Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. »

«Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden. »

Kilde: Arbeidstilsynet

Ikke det samme

– Å være i karantene er ikke det samme som å ha ferie, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norges sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

NSF har sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet og bedt dem vurdere hvordan reglene for karantene og ferie skal tolkes.

Fylkeslederen sier at de har fått flere spørsmål fra sykepleiere som jobber ved Oslo universitetssykehus som ikke forstår hvorfor de ikke får utsette ferien fordi de er i karantene.

– Vi mener det er urimelig praksis. Det oppleves ikke å være i ferie når du sitter i karantene, for da må du følge strenge restriksjoner. Du står dermed ikke fritt til å reise og besøke familie eller gjøre andre ting man vanligvis gjør i en ferie, sier han.

– Strukket seg langt

KARANTENEFERIE: Fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk sykepleierforbund i Oslo reagerer på at ferie og karantene blir likestilt ved Oslo universitetssykehus.
KARANTENEFERIE: Fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk sykepleierforbund i Oslo reagerer på at ferie og karantene blir likestilt ved Oslo universitetssykehus. Foto: Kristin Henriksen / NSF

Ruud mener det er uheldig at Oslo universitetssykehus likestiller karantene med ferie.

Svært mange leger, sykepleiere og helsepersonell har i år vært i karantene som følge av å ha blitt utsatt for koronasmitte på jobb.

– Ferie er til for å hente seg inn igjen etter arbeidsøkter. Sykepleiere har strukket seg langt i år. Å ikke få utsette ferien fordi man er i karantene er ikke noe hyggelig signal fra en arbeidsgiver å sende heller, sier han.

– Det henger ikke på greip at man ikke får ferien tilbake fordi man blir sendt i karantene, som er pålagt, sier Ruud også.

Vurderer individuelt

TV 2 har sendt flere spørsmål til Oslo universitetssykehus, blant annet hvorfor de likestiller ferie og karantene. I en e-post skriver sykehuset følgende:

– Det stemmer at OUS sin policy er slik at ansatte som er i preventiv karantene som hovedregel ikke får tilbake allerede fastsatt ferie, jf. slik Arbeidstilsynet har vurdert, skriver spesialrådgiver i HR stab, Tone Wright.

Hun skriver også:

– Merk imidlertid at vi skriver som «hovedregel». HR-stab har videre rådet klinikkene til å vurdere hver sak individuelt og gi tilbake ferien dersom vår policy blir helt urimelig i det enkelte tilfellet, skriver hun og legger til at det er ansatte som derfor har fått flyttet ferien.

Relatert