LA KORTENE PÅ BORDET: Petter Northug (34) kalte inn til pressekonferanse kort tid etter at han ble stoppet. Det fortalte han om et omfattende rusproblem.
LA KORTENE PÅ BORDET: Petter Northug (34) kalte inn til pressekonferanse kort tid etter at han ble stoppet. Det fortalte han om et omfattende rusproblem. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Politiet vil ha åtte måneders fengsel:

Northug ydmyket andre bilister: – Kjørte forbi dem med kommentatorstemme

OSLO TINGRETT (TV 2): Petter Northug (34) kjørte bil og filmet samtidig. Videoer viser at han flere ganger har kjørt i godt over 200 kilometer i timen.

I videoene kommenterer Northug også egen kjøring mens han passerer andre trafikanter.

Mandag ble den tidligere skistjernen dømt til sju måneder ubetinget fengsel og tap av førerkort for alltid.

Northug forklarte han seg for Oslo tingrett over videolink under rettssaken mandag.

– Jeg ser på det som idiotiske hendelser som ikke skulle ha skjedd, sa Northug.

RÅKJØRER: Her råkjører Petter Northug i 218 km/t. Northug tok videoer da han kjørte flere ganger.
RÅKJØRER: Her råkjører Petter Northug i 218 km/t. Northug tok videoer da han kjørte flere ganger. Foto: Politiet

Han satt foran en hvit vegg med noen svarte hyller i bakgrunnen. Northug bar en svart genser uten noen synlige logoer. Han var svært ordknapp.

Northugs forsvarer, advokat Halvard Helle, mente at straffen ikke bør være høyere enn maksimalt seks måneder. Dersom man blir dømt til mer enn seks måneders fengsel i Norge, kan man ikke søke om hjemmesoning med fotlenke.

Erkjenner alt

Torsdag 13. august i år ble Northug stoppet på E6 nord for Oslo. Da hadde 34-åringen blitt målt til 168 kilometer i timen i en gjennomsnittsmåling.

Politipatruljen mente Northug fremstod ruset, og de besluttet derfor å ransake hjemme hos ham. Der fant de 6 gram kokain og 0,6 gram MDMA, i tillegg til noen tabletter med narkotiske virkestoffer.

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 "Fartsgrense"

a) Mandag 10. august 2020 kl. 16.30 på E6 ved Espa kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 203 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t.

b) Onsdag 12. august 2020 kl. 20.45 på riksvei 25 mellom Elverum og Trysil kjørte han en personbil med kjennemerke XXX med en hastighet av 204 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t.

c) Torsdag 13. august 2020 i tidsrommet mellom kl. 19.03 og 19.15 på riksvei 25 mellom Trysil og Elverum kjørte han en personbil med kjennemerke XXX flere ganger over 200 km/t hvorav den høyeste hastigheten var 221 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t.

d) Torsdag 13. august 2020 kl. 20.15 i E6 Daldumpa i Ullensaker kjørte han en personbil XXX med en hastighet av 168 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 110 km/t.

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 23 b, jf. forskrift om bruk av mobiltelefon i bil § 2

a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret.

b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret.

c) Til tid og på sted som beskrevet i post III, grunnlag c kjørte han den der nevnte bil, og benyttet mobiltelefon under kjøring ved å filme speedometeret og veibanen.

Brudd på vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

a) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag a og post II, grunnlag a var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet, med den følge at han utsatte både seg selv og andre eventuelle trafikanter for stor fare.

b) Til tid og på sted som beskrevet i post I, grunnlag b og post II, grunnlag b var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Han foretok flere forbikjøringer før han stanset bilen midt i veien og på nytt akselererte og kjørte videre i høy hastighet midt i veien. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter.

c) Til tid og på sted som nevnt i post I, grunnlag c og post II, grunnlag c, var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han forholdt seg som der beskrevet. Samtidig foretok han flere forbikjøringer i denne hastigheten, blant annet i en venstresving. Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter.

Brudd på straffeloven § 231 første ledd, for ulovlig å ha oppbevart narkotika.

Torsdag 13. august 2020 kl. 22:45 i XXX (Petter Northugs hjemadresse) i Oslo oppbevarte han 6,06 gram kokain, 0,65 gram MDMA, tre tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter inneholdende det narkotiske stoffet Alprazolam.

Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd, for uten lovlig atkomst å ha brukt narkotika

Natt til tirsdag 11.08.2020 brukte han kokain.

På telefonen til Northug har politiet funnet flere videoer han selv har tatt mens han har kjørt bil. Bare den samme uken som han ble stoppet, har han minst fire ganger kjørt i over 200 kilometer i timen, med 221 km/t som høyeste hastighet.

Siden har Northug jevnlig vært hos sin fastlege og avlagt urinprøver, fortalte han selv i retten mandag. Av legeerklæringen fremgår det at han har vært med på et forpliktende behandlingsopplegg.

Northug har erkjent straffskyld for alt han er siktet for. Mandagens rettssak var derfor en såkalt tilståelsessak.

Ydmykende kommentering

Dommeren viste blant annet til videoene, som han selv har sett, og spurte om det er riktig forstått at Northug kommenterte egen kjøring og var ydmykende overfor andre bilister.

– Ja, jeg kommenterte kjøringen med en slags kommentatorstemme mens jeg filmet og kjørte forbikjøring, sa Northug.

Han ønsket ikke å gå inn i detaljene på hva han uttalte i videoene.

– Rent praktisk hadde jeg den ene armen på rattet mens jeg filmet med den andre armen. Det er uaktsomt og skal ikke skje i trafikken, sa han.

Politiadvokat Karoline Ekeberg ba om åtte måneders fengsel og tap av førerretten for all fremtid. Påtalemyndighetens påstand mente altså Northugs forsvarer Halvard Helle er en for streng reaksjon.

Northug mistet også førerkortet for all fremtid i 2014, da han kjørte i alkoholpåvirket tilstand og krasjet. Etter norsk lov kan du likevel søke om å avlegge ny førerprøve etter fem år.

Det gikk derfor mindre enn et år fra Northug fikk førerkort på nytt, til han ble stoppet av politiet i august.

Reagerer på lekkasjer

Kort tid etter at han ble stoppet, kalte Northug inn til en pressekonferanse der han la kortene på bordet og fortalte at han har et alvorlig og omfattende rusproblem.

Også i retten mandag erkjenner han at narkotikaen som ble funnet hjemme hos ham, var hans egen.

Northug sier også i sin forklaring at det har vært «en betydelig merbelastning» for ham at mediene underveis har fått tak i detaljer fra politiets etterforskning. Spesialenheten for politisaker etterforsker fremdeles de påståtte lekkasjene.

Advokat Helle kaller dette for «massive lekkasjer» og mener dommeren skal ta dette med i formildende retning når han vurderer dommen.

Årsaken er blant annet at han mener lekkasjene har bidratt til å forhåndsdømme Northug.

Relatert