KORONAJUL: Statsminister Erna Solberg (H) vurderte om det var nødvendig å stenge ned det norske samfunnet i julehøytiden for å få kontroll på smittespredningen. Foto: Berit Roald / NTB
KORONAJUL: Statsminister Erna Solberg (H) vurderte om det var nødvendig å stenge ned det norske samfunnet i julehøytiden for å få kontroll på smittespredningen. Foto: Berit Roald / NTB

Solberg vurderte å stenge Norge ned i julen

For å få kontroll på smittespredningen vurderte regjeringen helt konkret om det var nødvendig å stenge Norge ned i julen. Grepet ble droppet da smitten falt.

– Vi har hatt en vurdering av om vi skulle ha en form for nedstengning i julen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Vurderingen ble gjort i dagene før en pressekonferanse 2. desember. Der ble regjeringens råd for julefeiringen lagt fram.

– Det har vært et viktig prinsipp for oss at vi skal være føre-var. Men samtidig må det være forholdsmessig. En nedstenging ville ikke vært det, sånn som smittebildet ser ut for øyeblikket, sier statsministeren.

I forkant av beslutningen hadde regjeringen bedt om råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om smittemessige, økonomiske og sosiale følger av en hard nedstengning. Rådet kom 20. november.

Mot strømmen

Retningslinjene for julefeiringen i Norge står i skarp kontrast til situasjonen i mange europeiske land. Danmark vil i praksis være stengt ned fra 25. desember til 3. januar, og Nederland har innført en streng fem uker lang nasjonal nedstengning. Årsaken er økt koronasmitte.

– Vi har vært i akkurat samme situasjon og diskutert det som Danmark nå gjennomfører, sier Solberg.

I Norge steg smitten kraftig i oktober, og nye innstrammingstiltak kom i slutten av oktober og starten av november.

– Vi var usikre på om de ville gi gode nok resultater, erkjenner Solberg.

Men omtrent samtidig som regjeringen 20. november fikk ekspertenes vurderinger rundt nedstenging, kom det positive nyheter.

– Da så vi at veksten var stagget. Samtidig jobber vi med andre konsepter, i tilfelle julen gir oss et større utbrudd etterpå, og i tilfelle vi mister litt disiplinen på smitteverntiltakene, sier Solberg.

Urolig for julen

Statsministeren sier hun har vært trygg på beslutningen om ikke å stenge ned landet. Samtidig legger hun ikke skjul på at utviklingen i andre europeiske land, gjør henne urolig.

– Vi er litt nervøse for hva som skjer etter jul, innrømmer Solberg.

Hun oppfordrer alle til å være veldig forsiktige og ber de som ønsker å ha flere gjester to ganger i julen, om å møte færre folk rundt jul og nyttår.

– Den bekymringen vi har, er det vi gjør i julen – at mange er ute og reiser. Og at når de positive nyhetene kommer om vaksiner, så slapper folk litt mer av. Men det tar lang tid før vaksinen reelt sett har effekt på samfunnet, så det er viktig at vi holder igjen.

Hun beskriver nåsituasjonen i Norge som ustabil, i og med at det dukker opp nye utbrudd på ulike steder. Mens smitten har falt kraftig i Bergen, opplever Oslo fremdeles at mange blir smittet. Samtidig forekommer flere lokale utbrudd.

«Urimelig og lite forholdsmessig»

Regjeringen ba i november helsemyndighetene vurdere en nedstengning av samfunnet, med unntak av tjenester som må være åpne, blant annet matbutikker, apoteker og helsetjenester. Helsedirektoratet var 20. november klare på at en nedstenging raskt ville brakt smitten ned, men mente så drastiske grep nasjonalt ikke ville være forholdsmessig.

«Det vil påføre store deler av landet som har lav smitte og kontroll på smitten, uforholdsmessige store belastninger», het det.

Direktoratet pekte på at tilliten til myndighetene avhenger av at befolkningen oppfatter tiltakene som legitime. FHI fremholdt at ingen deler av landet var på høyeste risikonivå.

«Vår vurdering er videre at den uheldige utviklingen i Oslo-området og Bergen trolig er i ferd med å bremses, komme under kontroll og kanskje snus med de nåværende tiltakene», het det.

«Siden den epidemiologiske situasjonen varierer veldig rundt i landet, mener vi at nedstengning blir et urimelig og lite forholdsmessig tiltak i mange deler av landet».

Helsedirektoratet anslo de samfunnsøkonomiske kostnadene ved en nedstengning i tre uker til 8–18 milliarder kroner.

(©NTB)