USIKKER: Det er usikkert om Christian Tybring-Gjedde får plass på Stortinget.
USIKKER: Det er usikkert om Christian Tybring-Gjedde får plass på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Tybring-Gjedde kan bli vraket til stortingsvalget

Christian Tybring-Gjedde var foreslått på sikker plass til Stortinget, men nå er alle plasser på listen til Oslo Frp i spill - unntatt toppen, som er reservert Siv Jensen

Før nedleggelsen av Oslo Frp var Jensen foreslått på topp av stortingsvalgslisten, med Christian Tybring-Gjedde på andreplass og Aina Stenersen på tredje.

Hagen var vraket i den endelige innstillingen.

Carl I. Hagen varslet da at han ville stille til kampvotering mot Stenersen om tredjeplassen. Daværende fylkesleder Geir Ugland Jacobsen stilte seg bak Hagen, og ville fremme ham som motkandidat.

Ugland Jacobsens uttalte mål var å få nasjonalkonservative meningsfeller, som er for flagg og fedreland, på de øverste plassen.

Men nominasjonen i Oslo Frp er nullstilt etter at sentralstyret oppløste fylkesstyret, og satte Oslo Frp under administrasjon 15. desember.

Tybring-Gjedde har sittet på Stortinget siden 2005, men krefter i Frp ønsker å fjerne ham, ifølge kilder TV 2 har snakket med.

Ikke lenger selvskreven

Tybring-Gjedde var den som først gikk ut og lanserte en ny nasjonal konservativ kurs for partiet i TV 2 etter valgnederlaget i 2019. Han ville fjerne liberalistisk fra partiprogrammet.

Tybring-Gjedde ble nedstemt i Frps sentralstyre, men har sammen med Carl I. Hagen og Geir Ugland Jacobsen stått fast på at Frp må sette Norge først, og gå i en nasjonalkonservativ retning.

Den nye kursen ble vedtatt på årsmøtet til Oslo Frp i den såkalte «fyrtårnresolusjon», som i neste runde ble nedstemt av partiets landsstyre.

Da striden toppet seg med at hele Oslo Frp ble «nedlagt», og Ugland Jacobsen røk ut, ga nestleder Sylvi Listhaug klart uttrykk for at partiledelsen ønsker å ha med Carl I Hagen, videre.

– Vi ønsker virkelig han skal stå på videre. Han er nominert i Oppland, og han har også lansert seg som kandidat i Oslo. Det er viktig for oss at han er med på laget videre, sa Listhaug.

Tybring-Gjedde, derimot, ble ikke invitert med videre på samme måte.

Den opprinnelige nominasjonskomiteen til Oslo Frp gikk etter det TV 2 kjenner til enstemmig inn for Tybring-Gjedde på andreplass på stortingsvalgslisten.

Men selv om innspillene fra bydelslagene til nominasjonskomiteen viste bred støtte, er han ikke lenger selvskreven.

– Det er helt åpent, og ikke mulig å trekke noen konklusjon utover at Siv Jensen er selvskreven, sier en kilde.

Samtidig blir det understreket at prosessen bygger på det arbeidet som er gjort.

To veier ut

Det er to mulige veier å få fjernet Tybring-Gjedde fra den sikre andreplassen til Stortinget, sier kilder med kjennskap til nominasjonsprosessen.

Interimstyret, som ledes av rogalendningen Ketil Solvik-Olsen, kan tilby plassen til en annen kandidat.

Interimstyret kan beholde Tybring-Gjedde på andreplass, men nyvalgte delegater fra årsmøtene i bydelslagene kan stemme fram en motkandidat.

Bydelslagene holder sine årsmøter i januar, mens nominasjonsmøtet, som skulle vært holdt i november, er utsatt til i mars.

Interimstyret har såvidt startet sitt arbeidet med å foreslå kandidater som skal stå på listen etter nedleggelsen av Oslo Frp.

Mye er åpent, men ingen av kildene TV 2 har snakket med bestrider at alle plasser er i spill, unntatt Siv Jensens topplassering.

Hagen ofrer ikke Tybring-Gjedde

Det som anses som klart, er at det ikke er plass til både Tybring-Gjedde og Hagen på plassene rett etter Jensen, og Hagen er den partiledelsen har pekt på.

Ambisjonene med «opprydningen» i Oslo Frp er å få inn nye krefter, som skal utforme en storbypolitikk som når ut til nye velgergrupper - kvinner og unge voksne.

Da kan ikke to veteraner være de som fronter partiet i Oslo, mens partilederen er opptatt av å drive valgkamp nasjonalt, ifølge kildene.

Eli Hagen sammen med ektefelle og tidligere partiformann Carl I Hagen, som er toppkanidat til Stortinget for Oppland Frp.
Eli Hagen sammen med ektefelle og tidligere partiformann Carl I Hagen, som er toppkanidat til Stortinget for Oppland Frp. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Etter det TV 2 erfarer er det i dag ikke aktuelt for Carl I. Hagen å ta imot en forespørsel fra interimstyret om andreplassen, og være med på å ofre Tybring-Gjedde.

Men kilder peker på at Hagens sjanse til å komme inn på Stortinget fra Oppland, der han er nominert på topp for partiet, er høyst usikker, og at mye kan skje før nominasjonsmøtet i mars.

Årsmøter blir avgjørende

Ugland Jacobsen ble valgt som fylkesleder med god margin av delegatene på årsmøtet i Oslo Frp i slutten av februar i år.

De samme delegatene skulle etter planen ha deltatt på nominasjonsmøtet til Oslo-partiet i november.

Da nominasjonsmøtet ble flyttet til januar, forelå det ingen planer om å velge nye delegater. Dermed lå Ugland Jacobsen an til å kunne vinne igjennom på nytt. Hans eget bydelslag vraket Siv Jensen, og spilte inn Tybring-Gjedde på topp, med Hagen på andreplass og ham selv på tredje.

– Alt kan skje, sa Jacobsen i et intervju med TV 2.

Men nå får TV 2 bekreftet at det skal velges nye delegater til nominasjonsmøtet i Oslo Frp. Dette skjer på bydelslagenes årsmøter i januar.

Spørsmålet er om Frp-medlemmene i Oslo slutter rekkene og føyer seg etter partiledelsen og sentralstyret, eller om eksklusjonen og nedleggelsen provoserer så sterkt at det kommer en motreaksjon.

Stort flertall nasjonalkonservative

Nye delegater kan svekke den nasjonalkonservative fløyens posisjon i Oslo-partiet, og vrake Tybring-Gjedde.

På den annen side kan dette være er en anledning for de nasjonalkonservative til å styrke sin posisjon.

– Så lenge det ikke kommer nye utmeldinger fra medlemmer som har fått nok av partiet, kan det være det, sier Ugland Jacobsen.

– Jeg har ett råd, og det er at de må lytte til velgerne. Nitti prosent av velgermassen til Frp er nasjonalkonservativ, sier han.

Må stå på partiprogrammet

På spørsmål fra TV 2 om det er aktuelt å gi plass til nasjonalkonservative kandidater på listen, svarte Ketil Solvik-Olsen følgende etter det første møtet i interimstyret:

– Alle på stortingsvalgslisten kommer til å være Frp-ere, som kjemper for Frps program - en streng innvandringspolitikk, sterk tro på lov og orden og ivareta norske interesser.

Kilder understreker til TV 2 at det å kalle seg nasjonalkonservativ i seg selv ikke er eksklusjonsgrunn. De kan fortsatt være med hvis de godtar partiets program, og snakker om partiets program - og ikke noe annet.

Det har ikke vært mulig å få kommentar til nominasjonsprosessen fra Hagen, Tybring-Gjedde, interimstyret eller partiledelsen i Frp.

Relatert