VIL GRANSKE NAV: Barneministeren vil sjekke om NAV bryter barneloven.
VIL GRANSKE NAV: Barneministeren vil sjekke om NAV bryter barneloven. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Barne- og familieministeren om nav-praksis:

– Svært alvorlig om foreldre får dobbeltstraff

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad har satt sine juridiske eksperter på saken for å sjekke om NAV opererer i strid med loven. Jusprofessorer mener det bør kunne avklares innen rimelig kort tid.

– Det er svært alvorlig om foreldre som utsettes for samværssabotasje får dobbeltstraff i form av økt barnebidrag, sier Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Statsråden legger ikke noe i mellom, og sier det han mener. Men samtidig innrømmer Ropstad at han ennå ikke sitter med fasiten i fanget.

På Stortinget venter en rekke politikere på en rask avklaring og at Ropstad også nå viser handlekraft og tar bedre tak i fenomenet samværssabotasje. Etter flere TV 2 reportasjer i høst har det nærmest haglet med spørsmål til barneministeren.

SETTER EKSPERTER PÅ SAKEN: Barne- og familieministeren lover å komme til bunns i saken og vil få avklart om NASV-praksis er i strid med loven.
SETTER EKSPERTER PÅ SAKEN: Barne- og familieministeren lover å komme til bunns i saken og vil få avklart om NASV-praksis er i strid med loven. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Ser på praksis

TV 2 har i flere reportasjer vist at NAV i stor utstrekning "straffer" fedre og mødre som utsettes for samværssabotasje ved å øke barnebidrag. Og samtidig blir forelderen som hindrer samvær mellom barn og foreldre, premiert økonomisk.

Dette er stikk i strid med lovens intensjon sier juseksperter til TV 2. De mener Barneloven derimot slår fast at foreldre som saboterer samvær ikke skal få økt barnebidrag.

– Nå er vi i dialog for å se på om praksis er som den skal være, ut i fra loven og ut i fra forskrifter. Dette er saker som er veldig alvorlige, presiserer Ropstad.

Ikke rimelig

NAV hevder overfor TV 2 at etaten tolker barneloven korrekt. En lov som er innenfor Kjell Ingolf Ropstad sitt ansvarsområde.

– Synes du at det er rimelig, at foreldre som ønsker å ha samvær med barn og blir hindret, skal straffes ved å betale mer bidrag og man belønner den som saboterer og hindret barnet samvær?

– Nei, på ingen måte. Det er jo derfor at regelverket er utformet slik at hovedregelen er tydelig på at en skal følge det som er fast bestemt av samvær. Vi jo opptatt av å se på hvordan slår ut i dag for å kunne gjøre at regelverket treffer bedre, sier Ropstad.

Mange er utålmodige og ønsker rask avklaring.

FORVENTNINGER: På Stortinget venter flere politikere på at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) avklarer NAV-saken og samtidig tar mer tak i samværssabotasje som rammer foreldre over hele landet.
FORVENTNINGER: På Stortinget venter flere politikere på at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) avklarer NAV-saken og samtidig tar mer tak i samværssabotasje som rammer foreldre over hele landet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Dessverre vil alle endringer kreve høringer og utredninger.

– Men vi snakker ikke om høringer her. Spørsmål er om NAV tolker loven rett. Og hvor lang tid skal du gi det arbeidet?

– Vi har satt full trøkk på den saken nettopp for å få en avklaring på det innen rimelig tid, avslutter Ropstad.

– Burde vært avklart i forgårs

Jusprofessor Asbjørn Strandbakken er en av tre professorer som har studert loven og forarbeidene for å avklare om NAV sin praksis er i tråd med lovgivers intensjon.

– Den praksisen som NAV står for i dag er klart i strid med det som er forutsatt fra lovgivers side, har Strandbakken sagt til TV 2.

Han mener departementet nå må avklare om NAV tolker loven feil.

– Dette burde vært avklart i «forgårs».

Det mener Strandbakken som sier at en avklaring er viktig å få og svaret bør komme innen rimelig kort tid. Ropstad klarer ikke å angi noe tidspunkt til TV 2 for når dette skal være avklart.

De juridiske ekspertene brukte alle tre kort tid på å komme med sin konklusjon.

– Det er temmelig provoserende om ikke departementet med all sin ekspertise, klarer å få gjort dette nærmest på en formiddag, sier Strandbakken.

Han avslutter med at dette kan bli en ny NAV-skandale, lik den forrige. På grunn av feil praktisering av trygderegler har en rekke personer blitt dømt til ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

– I begge sakene er det snakk om lovtolkning, sier Strandbakken.

Relatert