DØMT: Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble i juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon.
DØMT: Den tidligere politilederen Eirik Jensen ble i juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Nå skal politiet granske seg selv

– Det er viktig for politiets tillit at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektoratet har satt ned et eksternt ledet utvalg som skal se på hva politiet kan lære etter straffesaken mot Eirik Jensen. Det kommer frem i en pressemelding, torsdag morgen.

Den tidligere politilederen ble i sommer dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon. I november avviste Høyesterett anken, og dommen er dermed rettskraftig.

Utvalget starter sitt arbeid rett over nyttår, og skal etter planen levere en rapport med konkrete anbefalinger fem måneder etter arbeidets oppstart.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Politiet skal være en lærende organisasjon, og det er nødvendig å trekke ut kunnskap og erfaringer fra denne saken som vi kan lære av på alle nivåer i politiet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Holdninger og ledelse

Evalueringen er avgrenset til nåværende Oslo politidistrikt. Mandatet er å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle saken, og vurdere behovet for tiltak for å forhindre at noe tilsvarende inntreffer igjen.

Evalueringen skal ikke ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og ikke vurdere etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen.

− Regelverket rundt informantbehandling har vært endret flere ganger siden den aktuelle perioden. Derfor skal evalueringen først og fremst omhandle temaer knyttet til kultur, holdninger og ledelse, sier Bjørnland.

Dette gjelder særlig ledernes ansvar til å følge opp at relevant regelverk etterleves, og oppfølging når noen sier i fra om forhold som oppleves som kritikkverdige, sier Bjørnland.

Sluttføres i mai

Utvalget skal i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle andre læringspunkter som bør omtales, spesielt med tanke på ledernes ansvar på ulike nivåer.

Utvalget skal etter planen levere en rapport fem måneder etter arbeidets oppstart. Rapporten skal være egnet for offentliggjøring. Informasjon og spørsmål underveis om utvalgets arbeid rettes til utvalgets leder.

− Nå skal vi gi utvalget ro til å utføre sitt arbeid. Vi imøteser en grundig rapport som kan bidra med viktig kunnskap og læringspunkter for videre oppfølging og utvikling av politiet, avslutter Bjørnland.

Relatert