VAKSINE: Regjeringen mener fastleger skal være pliktig til å vaksinere listeinnbyggere mot covid-19. Norge kan starte vaksineringen allerede i romjula, ifølge statsminister Erna Solberg. Foto: Ricardo Arduengo / AFP / NTB
VAKSINE: Regjeringen mener fastleger skal være pliktig til å vaksinere listeinnbyggere mot covid-19. Norge kan starte vaksineringen allerede i romjula, ifølge statsminister Erna Solberg. Foto: Ricardo Arduengo / AFP / NTB

– Kan være dråpen som får begeret til å renne over

Fastleger kan bli pliktig til å vaksinere egne pasienter. Mangel på fastleger og flere pasienter gjør at det kan føre til at flere slutter, mener kommuneoverlege.

Allerede om to uker kan den første personen bli vaksinert mot covid-19 i Norge.

I forbindelse med vaksineringen mener regjeringen at det er nødvendig å innføre en midlertidig plikt for fastlegene å vaksinere egne pasienter.

Det har fått flere til reagere.

Blant dem er Jan-Øyvind Lorgen. Han er fastlege, kommuneoverlege i Eidskog og kommuneoverlegevikar i Grue.

– Det er feil å gi fastlegene en plikt, fordi det blir en slags bruk av tvang. Det kan få konsekvenser for dem som ikke har kapasitet. Mange fastleger synes allerede at de jobber for mye, sier Lorgen til TV 2.

REAGERER: Fastlege Jan-Øyvind Lorgen sier at andre fastleger bør vaksinere for fastlegene som ikke har kapasitet, eller at kommunene sørger for at det settes inn vikarer. Foto: Privat
REAGERER: Fastlege Jan-Øyvind Lorgen sier at andre fastleger bør vaksinere for fastlegene som ikke har kapasitet, eller at kommunene sørger for at det settes inn vikarer. Foto: Privat

Fastlegen og kommuneoverlegen i to kommuner er en av 1100 som har sendt inn høringssvar til regjeringen. Tirsdag gikk fristen ut.

Mer og mer å gjøre

Han sier at etter samhandlingsreformen i 2012 har fastlegene blitt pålagt stadig flere oppgaver og større ansvar som går på oppfølging av sine pasienter.

Under pandemien med redusert kapasitet på sykehus, har fastlegene også blitt nødt til å overta oppfølging av pasienter som tidligere ble fulgt opp på sykehus, sier han.

Lorgen sier at det at det i tillegg er mangel på fastleger, heller ikke bidrar i situasjonen.

Bare i hans område så har det den siste tiden vært utfordrende å finne fastleger til fire ledige stillinger, en i Eidskog, en i Kongsvinger og to i Sør-Odal, sier Lorgen.

BEHANDLING: Behandling av pasienter med covid-19 på intensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. En vaksine kan være rett rundt hjørnet. Foto: Jil Yngland / NTB
BEHANDLING: Behandling av pasienter med covid-19 på intensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. En vaksine kan være rett rundt hjørnet. Foto: Jil Yngland / NTB

Riktig, men...

Lorgen mener det imidlertid er riktig at det er fastlegene som bidrar i kommunens arbeid i vaksineringen, siden det er de som kjenner innbyggerne best og vet hvem som skal stå på priorteringslista.

I regjeringen sitt høringsnotat skriver de at vaksinasjonen ikke skal gå utover fastlegenes andre oppgaver.

Det er noe Lorgen reagerer på, som skriver i høringssvaret at det «virker å være utopisk når man allerede har mangel på fastleger mange steder i landet».

– Fastleger har allerede har mye å gjøre, og vil nok ikke klare å prioritere helt perfekt i forhold til risikofaktorer. Fylkesmannen kan derfor forvente å få mange klager på fastleger ved en slik løsning, skriver han i høringssvaret.

Han skriver også at fastlegene har uttrykt frustrasjon over vilkårene de har i fastlegeordningen.

– Ved denne foreslåtte løsningen vil fastlegene få enda en grunn til å bli frustrerte. Det er sannsynlig at flere fastleger vil oppleve at dette er dråpen som får begeret til å renne over, og bytte fra fastlege-yrket, skriver han.

Må også beskyttes

Ifølge statsminister Erna Solberg (H) kan Pfizer/BioNTech-vaksinen komme allerede i romjula. Kommunene bør derfor snart ha en plan klar for hvordan vaksineringen skal foregå i praksis.

Flere fastleger sier at de bombarderes med telefoner og spørsmål fra pasienter om de kan stå på en prioriteringsliste. Det skriver både Telemarkavisa og Fredriksstad blad. Også Lorgen sier at han har fått flere henvendelser om dette.

I høringssvarene mener flere fastleger også at vaksineringen ikke bør foregå på fastlegekontorene.

Blant annet foreslår Majorstuen legekontor i Oslo å bruke allerede eksisterende teststasjoner til å gjennomføre massevaksinasjonen.

Andre, blant andre Vennesla kommune, skal ta i bruk idrettshaller til massevaksinasjon.

Flere mener også at dersom vaksineringen skal foregå på et fastlegekontor, bør også ansatte vaksineres.

– Dersom fastlegene skal pålegges å massevaksinere på sine kontorer, må det forutsettes at hjelpepersonell og fastleger også vaksineres i første pulje, skriver fastlege Guro Hattestad ved Frogner helsesenter i Oslo.

Til TV 2 sier Hattestad at hun tror at de fleste fastleger er innstilt på å bidra i vaksineringen.

– Men det er aldri noe hyggelig å få en plikt tredd nedover hodet. Det er likevel en spesiell situasjon.

Hattestad sier at fastlegedekningen i Oslo er god og tror at det er mer sårbart i distriktene med tanke på vaksinering og fastlegemangel.

Enig med plikt

Folkehelseinstituttet skriver i sitt høringssvar at de er enig med regjeringen at det bør innføres plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. De mener det vil styrke mulighetene til å lykkes med vaksinasjonen.

Overlege Peder Aavitsland i Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til TV 2 at de ikke ønsker å overstyre kommunene valg om hvordan de organiserer vakseringen.

– Kommunene vil i samråd med fastlegene velge ulike løsninger basert på lokale forhold og erfaringer. Noen steder vil fastlegene være viktige bidragsytere, andre steder settes det opp egne vaksinasjonssteder, og noen steder velges det kombinasjoner, skriver han.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til TV 2 at det må framkomme i kommunene sine planer om hvordan fastlegene skal bidra.

– Vi vet at mange fastleger har kapasitetsutfordringer. Det er også mange kommuner som har krevende tider som følge av koronapandemien. Det er derfor viktig at kommuner og fastleger har god dialog om hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres i kommunen, og hvilken rolle fastleger skal ha, skriver hun.

Relatert