PST slår alarm: Frykter angrep på norske politikere

Isolering og mer tid på internett kan føre til radikalisering. PST frykter at det kan føre til angrep på norske politikere.

Selv om trusselen mot myndighetspersoner i Norge har vært stabil de siste årene, forventer Politiets sikkerhetsavtale (PST) en økning av trusselhendelser mot norske politikere. Det kommer fram i en analyse.

Én av hovedårsakene til det er nettopp covid-19, og valgkampen inn mot stortingsvalget 2021.

Det er også mulig at den økte oppmerksomheten om ytringsfrihet og opplevde krenkelser av islam, vil føre til truende ytringer mot myndighetspersoner, skriver PST.

PST tror nemlig at isolasjon og økt tid på internett kan føre til en økning av antall høyreekstremister, og sårbarhet for radikalisering.

– Vi vet at det er folk der ute som har et enormt hat mot norske politikere, sier livvakt Sven Arne i PST til TV 2.

I analysen fra tidligere i år kommer det fram at det er sannsynlig at vi vil se et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme. Bakgrunnen for vurderingen er at høyreekstremes kampsaker fortsatt vil ha en sterk appell.

– Særlig gjelder dette motstand mot religionen islam, muslimer samt annen ikke-vestlig innvandring. Videre vil voldsforherligende høyreekstrem propaganda fortsatt være lett tilgjengelig og deles i stort omfang på flere digitale plattformer, sier PST.

Forberedt på angrep

Han og de andre livvaktene er forberedt på at et angrep kan komme når som helst.

– Vi går ut av avdelingen hver dag, og er forberedt på at noe kan skje. Vi vet det er hat mot politikerne våre, og at det er krefter som har lyst til å utføre vold, sier han.

TRENING: PSTs livvakter trener opp mot 400 timer i året.
TRENING: PSTs livvakter trener opp mot 400 timer i året. Foto: Jil Yngland

– Målrettede drap av enkeltpersoner som inngår i de høyreekstremes fiendebilde er et annet aktuelt angrepsscenario, viser rapporten fra Politiets sikkerhetstjeneste.

Sven Arne viser til en statistikk på verdensbasis om hva som er de vanligste måtene for å gjøre et angrep mot for eksempel politikere.

– De fleste angrep på myndighetspersoner skjer på kort hold og med enkle våpen, sier han.

FORBEREDT: Livvakt Sven Arne i PST forteller at det er krefter som ønsker å utføre vold mot norske myndighetspersoner.
FORBEREDT: Livvakt Sven Arne i PST forteller at det er krefter som ønsker å utføre vold mot norske myndighetspersoner. Foto: Jil Yngland

På innsiden av PST

Journalist Simon Solheim har skrevet boken «Livvakt». Han fulgte PSTs livvakter gjennom to år, både i Norge og i utlandet. Her kommer han på innsiden av PST og de som beskytter norske myndighetspersoner.

– De er veldig tett på de skjulte sidene i politikken, sier han.

– Livvaktene følger statsministeren og mange andre politikere. De får ta en del av et samfunn som vanlige folk ikke får gjort, sier Solheim til TV 2.

Han forteller at vi i Norge har vært skånet for alvorlige angrep på politikere.

Journalist Simon Solheim har fulgt PSTs livvakter i to år, både her hjemme og i utlandet.
Journalist Simon Solheim har fulgt PSTs livvakter i to år, både her hjemme og i utlandet. Foto: Jil Yngland

– Likevel er det en reell fare for at det kan skje. Det er mye sinne der ute, og mange politikere får gjennomgå – blant annet på kommentarfelt på nett, forklarer Solheim.

– Angrep skjer brått og plutselig

Hovedoppgaven til livvaktene i PST er å forebygge angrep.

– Det at væpna livvakter er rundt en politiker skal avskrekke. Og det skal gjøre at politikeren får gjøre jobben sin uten frykt for angrep.

I Sverige har to regjeringsmedlemmer mistet livet etter alvorlige angrep.

– Angrep skjer ofte brått og plutselig. Livvaktene har derfor en vanskelig jobb. De m kunne agere mot en trussel på to sekunder. Det er derfor de trener mellom 300 og 400 timer i året, sier Solheim.

Relatert