KLAR TALE: Ikke langt unna Dovre pågår det nå et større smitteutbrudd. Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste er bekymret over hva som kan skje, og har flere oppfordringer til folk.
KLAR TALE: Ikke langt unna Dovre pågår det nå et større smitteutbrudd. Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste er bekymret over hva som kan skje, og har flere oppfordringer til folk. Foto: Fredrik Ulen, TV 2

Reise i jula? Se hva 223 ordførere sier om besøk, karantene og testing

Bør du gå i karantene før reisen hjem til jul nå? Har kommunen din kapasitet til å teste deg om du blir syk? TV 2 har denne uken vært i kontakt med 223 ordførere – se hva de svarer og sjekk din kommune.

– Folk bør huske at vi ikke snakker om «jeg»-et nå, det handler om «vi»-et, sier Dovre-ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) til TV 2.

TV 2 har spurt alle Norges ordførere om julen, hvilke utfordringer de frykter knyttet til korona og hvorvidt de ønsker at de som bor i områder med høy smitte i det hele tatt skal komme på besøk i jula.

Nederst i saken kan du søke opp din kommune – hvis de har svart på undersøkelsen.

38 av de 223 som har svart, inkludert Ruste, ser helst at folk fra områder med høyt smittetrykk holder seg unna i år.

Innlandet har nest høyest smittetrykk i Norge akkurat nå, og ikke langt unna Dovre kommune er det fredag meldt om flere hundre smittede. Smitten i Nord- og Sør-Fron er knyttet til utbrudd i barnehager.

Klar oppfordring

– Vi skal ikke nekte folk å komme hit, men vi ber dem om å være bevisste og kritiske, spesielt om en kommer fra områder med mye smitte. Dette er er voksne folk som tenker selv, sier hun.

Hun er også blant ordførerne som ønsker at innreisende går i selvpålagt karantene før avreise. I likhet med helseminister Bent Høie (H) legger hun trykk på at dette blir en annerledes jul, og at folk ikke kan forvente at den skal være som vanlig.

– En vaksine er rett rundt døra, så folk bør forberede seg på andre løsninger, for eksempel en digital jul over Teams. Ikke vær den som smitter sin gamle mor, sier hun.

En høstkveld i Bergen under solnedgangen.
En høstkveld i Bergen under solnedgangen. Foto: Espen Haagensen / NTB

Dette svarer de

223 norske kommuner, først og fremst ordførere, har besvart TV 2s spørreundersøkelse. Den tar for seg en rekke spørsmål om hvordan de ser for seg julefeiringen, hvorvidt de ønsker besøk og hvor godt de er rustet for et mulig utbrudd.

Sjekk hva ditt sted har svart nederst i saken.

Dette er er blant funnene:

  • På spørsmålet: «Gitt koronasituasjonen i din kommune, ønsker du at personer bosatt i kommuner med mye smitte unngår å reise til din kommune for å feire jul i år?» 38 kommuner svarer ja på dette spørsmålet. 44 kommuner oppgir at de er usikre, mens 140 svarer «nei».
  • 102 kommuner, altså 46 prosent av de som har svart, ønsker at personer som bor i områder med mye smitte går i selvpålagt karantene før avreise.
  • Mer enn ni av ti kommuner oppgir at de har kapasitet til å teste tilreisende i julen, men kun et lite fåtall oppgir at det blir aktuelt å teste alle som kommer.
  • De aller fleste oppgir at de enten er «godt» eller «svært godt rustet» for et smitteutbrudd. Kun tre kommuner sier de er «dårlig» rustet.

– Jeg opplever at de fleste ordførerne i denne undersøkelsen har en veldig klok tilnærming, nemlig at de ønsker folk hjertelig hjem til jul, sier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

– Det er veldig mange som skal hjem til den kommunen de opprinnelig kommer fra, men det er samtidig viktig at de da følger de rådene og reglene som gjelder nasjonalt, både når de skal reise og oppholde seg i en annen kommune, sier han.

– Tærer på helsepersonell

Dovre kommune sier de ikke har kapasitet til å teste tilreisende, og at det heller ikke er aktuelt å teste de som kommer utenbys fra.

– Vi har ingen som jobber med dette i julen, og om det kommer et utbrudd må man hente folk ut fra fri. Det blir ikke ekstra testing i julen, men som alle andre steder har vi en krisestab om noe skjer.

– Men at vi eventuelt må gjøre slikt på grunn av tilreisende bør være unødvendig. Slikt tærer på både helsepersonell og andre, sier ordføreren.

KJENNER IGJEN BEKYMRINGENE: – Den største utfordringen er å starte arbeidet tidlig og sette inn nok ressurser til å gjennomføre effektiv testing og smittesporing. Dette er krevende for alle kommuner, ikke minst i julen, og vi kjenner igjen disse bekymringene som mange av kommunene har.
KJENNER IGJEN BEKYMRINGENE: – Den største utfordringen er å starte arbeidet tidlig og sette inn nok ressurser til å gjennomføre effektiv testing og smittesporing. Dette er krevende for alle kommuner, ikke minst i julen, og vi kjenner igjen disse bekymringene som mange av kommunene har. Foto: Frode Sunde / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad peker på testing og smittesporing som den største utfordringen for norske kommuner i jula.

– Dette er krevende for alle kommuner, ikke minst i julen, og vi kjenner igjen disse bekymringene som mange av kommunene har, sier han til TV 2.

Han ber kommunene om å være på vakt fremover, og ha en god beredskap:

– Det må vi også ha gjennom julen, og ikke minst ta godt vare på dem som bor på sykehjem, de som har ekstra behov for hjelp fra kommunen, fordi de har ekstra behov for å bli sett i julen, sier Nakstad.

– Utrygge

Nes-ordfører Grete Sjøli (Ap) forteller at det er vanskelig å svare på hvorvidt personer i områder med høyt smittetrykk bør besøke dem i jula.

– Vanligvis så ønsker vi folk velkommen til Nes, men i denne situasjonene er vi utrygge, sier hun til TV 2.

Ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli (Ap), er skeptisk til at folk fra kommuner med stort smittetrykk kommer hjem til Nes til jul. Covid. Korona.
Ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli (Ap), er skeptisk til at folk fra kommuner med stort smittetrykk kommer hjem til Nes til jul. Covid. Korona. Foto: Rune Blekken / TV 2

Hun forteller at de hittil har klart å holde kontroll på hvor smitten kommer fra, men at mange besøkende kan få store konsekvenser for dem:

– Med tilreisende fra byer med mye smitte er vi redde for å miste den kontrollen, sier hun.

Bekymret for enslige

Ordfører i Agder-kommunen Bygland, Sigbjørn Åge Fossdal (Ap) forteller til TV 2 at de føler seg godt skodd for julestria, og at de hittil har slått ned tre smitteutbrudd.

– De greide vi å håndtere på en grei måte. Vi har vårt sporingsteam i beredskap, og er klare til å takle et utbrudd. Testkapasiteten vår er god og vi lærer nå opp folk til å utføre hurtigtester. Vi er så godt forberedt som vi kan være, sier han.

Også han er blant ordførerne som ber folk holde seg unna, samt oppfordrer til selvpålagt karantene i forkant.

– Hvilke alternative måter kan folk fikse julefeiringen?

– Jeg synes at julefeiringen også godt kan dras ut i tid, altså at en sprer møtene med folk over flere dager, og at en møter færre folk enn vanlig. For noen kan en digital julefeiring kanskje fungere, men jeg tror det er forbeholdt de yngre aldersgruppene, de som er komfortable med hjemmekontor og lignende, sier Fossdal.

I likhet med Nakstad bekymrer han seg over én gruppe han frykter vil bli sittende mye alene denne julen, og som ikke kan benytte seg av teknologien.

– For eldre tviler jeg på at det er et alternativ, spesielt de som blir sittende alene. Det er den gruppen vi er mest bekymret for, sier Fossdal.

– Forstår at de er bekymret

Til TV 2 sier helseminister Bent Høie (H) at han skjønner kommunenes bekymring for økt smittetrykk i julen.

– Samtidig er jeg glad for at de fleste av dem ønsker folk velkommen.

Det å unngå å reise om man blir syk, god avstand til folk i risikogruppen og det å være ekstra påpasselig om man reiser fra områder med høy smitte.

– Om alle tenker på dette tror jeg det vil gå bra å reise hjem til jul, sier Høie.

– Hva er dine råd til kommunene?

– Det er å opprettholde en god beredskap. Det må vi også ha gjennom julen, og ikke minst ta godt vare på dem som bor på sykehjem, de som har ekstra behov for hjelp fra kommunen, fordi de har ekstra behov for å bli sett i julen, sier han.

Relatert