GIR SKATTEKORT-RÅD: Forbrukerøkonom Magne Gundersen.
GIR SKATTEKORT-RÅD: Forbrukerøkonom Magne Gundersen. Foto: Berit Roald / NTB // Gorm Kallestad / NTB

Nå kan du sjekke skattekortet: – Disse må passe ekstra godt på

– Hvis du ikke kontrollerer skattekortet, risikerer du stor restskatt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Tirsdag klokken 08 ble ditt skattekort for 2021 tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.

– Poenget med å sjekke skattekortet er å forsikre deg om at Skatteetaten har lagt til grunn riktige tall for dine inntekter og utgifter, gjeld og formue samt fradrag. Med noenlunde riktige tall unngår du restskatt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Arbeidsgiveren din henter tallene direkte fra Skatteetaten. Dersom tallene i ditt skattekort er riktige, trenger du ikke å gjøre noe. Men dersom tallene ikke stemmer, bør du gjøre endringer.

– Hvis du ikke kontrollerer skattekortet, risikerer du stor restskatt i 2022. Eller du risikerer at du betaler unødvendig mye skatt gjennom 2021, som er penger du ikke får tilbake før året etter, sier Gundersen.

Når Skatteetaten beregner inntekten i skattekortet for 2021, bruker de opplysninger fra din arbeidsgiver for oktober 2020 (x 12).

I noen tilfeller bruker de siste 12 måneder fra november 2019 til oktober 2020.

I tillegg kommer en prosentvis endring i lønnsinntekten som forutsatt i Nasjonalbudsjettet for 2021 (2,2 prosent).

Skatteetaten bruker det som gir høyest inntekt av disse to alternativene.

Kilde: Skatteetaten

Har du hatt endringer i økonomien?

Skatteetaten henter tall fra flere steder, blant annet fra siste skatteoppgjør, men vet likevel ikke alt om din økonomi.

– Man bør sjekke skattekortet for å forsikre seg om at tallene som er benyttet er korrekte. Skattyter kan for eksempel ha hatt livshendelser som endrer skattegrunnlaget, sier avdelingsdirektør Ove Nyland i Skatteetaten.

Gundersen sier eksempler på dette kan være større endringer i inntekt fordi du har byttet jobb eller blitt pensjonist, eller lavere inntekter på grunn av permittering eller oppsigelse.

– Eller endringer i renteutgiftene som følge av lavere rente eller større lån i forbindelse med boligkjøp, sier Gundersen.

I 2020 har boliglånsrentene blitt satt kraftig ned, og det er sannsynlig at de forblir lave gjennom hele 2021.

– Det betyr lavere renteutgifter for deg, men også lavere rentefradrag. Derfor er det viktig å sjekke skattekortet og påse at det ikke er ført opp for høye renteutgifter. Gjør du ikke det, risikerer du baksmell på skatten i 2022, sier Gundersen.

– Disse må passe ekstra godt på

Andre eksempler på noe som kan påvirke tallene i skattekortet er endringer i reiseutgifter på grunn av flytting eller ny jobb.

– Hvis lønn, trygd, pensjon eller renter endrer seg, er det lurt å sjekke og eventuelt endre skattekortet så du ikke får feil skattetrekk, sier Gundersen.

Hvis du har tabellkort, trenger du ikke å endre skattekortet hvis det bare er lønnsinntekten som endrer seg. Da vil skatten justeres automatisk.

– Hvis du har prosentkort, for eksempel fordi du har flere arbeidsgivere, må du passe ekstra godt på gjennom året. Du bør korrigere underveis ved større avvik, siden prosentkort ikke tar høyde for endringer i forventede inntekter og fradrag, sier Gundersen.

Sjekkliste

Forbrukerøkonomen trekker frem hva som er de vanligste sjekkpunktene for folk flest.

  • Lønnsinntekter hele året – sjekk mot din brutto årslønn inkludert faste eller forventede tillegg og overtid samt øvrige skattbare ytelser fra arbeidsgiver.
  • Ytelser fra NAV eller folketrygd – sjekk at forventede ytelser er ført opp i skattekortet.
  • Gjeldsrenter – sjekk om beløp rimer med hvor stor gjeld du har og hvilken rente du har på dine lån.
  • Fradrag - ta utgangspunkt i siste års skattemelding og sjekk om det er endringer i fradragene eller om det er nye fradrag du vil ha krav på i 2021.

Gundersen anbefaler å sjekke alle øvrige tall som Skatteetaten har ført opp på skattekortet mot dine siste oversikter over gjeld, innskudd, bolig, aksjefond og øvrige verdier.

– Eventuelt kan du se på skatteoppgjøret for 2019 som du har mottatt i år. Der står de beløpene som gjaldt ved siste årsskifte.

Endre feil

Dersom du finner feil i grunnlaget for skattekortet, kan du selv gå inn og endre dette. Gå inn på skatteetaten.no og logg deg inn i «Min skatt», før du velger «Se og endre skattekort».

– Dersom du allerede har fått en utbetaling i 2021, kan du bla nedover til «Våre opplysninger om deg». Her vil du finne «Inntekter og arbeidsforhold», som viser hvilke inntekter som er rapportert inn og hva du er trukket i skatt hittil i år. Noter deg tallene og gå tilbake og velg «Se og endre skattekort», sier Nyland.

Her er noen av tallene Skatteetaten råder deg til å sjekke:

  • Lønn og trygd hittil i år: Legg inn tallet fra innrapporterte inntekter hittil i år. Dersom du ikke har hatt utbetalinger enda, legger du inn 0.
  • Skattetrekk (forskuddstrekk) hittil i år: Legg inn tallet fra innrapportert skattetrekk hittil i år. Dersom du ikke har hatt utbetalinger enda, legger du inn 0.
  • Lønnsinntekter hele året: Her legger du inn hva du forventer skal være samlet lønnsinntekt for hele året. Det vil si månedslønnen din multiplisert med gjenstående måneder, og legg til lønn og trygd hittil i år (bruttobeløp). Dersom du ikke har hatt utbetalinger enda, legger du inn forventet brutto lønn og trygd.
  • Trekkfri lønn: Mange mottar skattepliktige naturalytelser fra arbeidsgiver eller tidligere arbeidsgiver. Når arbeidsgiver ikke utbetaler lønn ved permittering eller til pensjonister, må skattyter legge inn verdien av naturalytelser uten skattetrekk i posten under posten for lønn – «Trekkfri lønn» – for å få riktig skattetrekk.

Relatert