GIR PENSJONSRÅD: Økonomisk rådgiver Lene Drange.
GIR PENSJONSRÅD: Økonomisk rådgiver Lene Drange. Foto: Kasper Frøjd / TV 2 // Stella Pictures

Snart må 1,5 millioner nordmenn ta et valg: – Vil bli stor konkurranse

Etter nyttår kan mange forvente å bli kontaktet med tilbud. – Her kan du som forbruker velge og vrake i tilbud.

1. januar 2021 trer «egen pensjonskonto» i kraft. Det betyr at alle som jobber i privat sektor, rundt 1,5 millioner nordmenn, vil få samlet all pensjonssparing fra nåværende og tidligere arbeidsgivere på ett sted.

– Alle arbeidsgivere er lovpålagt å sette av penger til pensjon til sine ansatte, minst to prosent, sier Lene Drange, som er økonomisk rådgiver og driver Instagram-kontoen Snaponomi.

I dag er det kun et fåtall som tar aktive valg knyttet til sin innskuddspensjon, både når det gjelder å øke aksjeandelen og det å samle pensjonskapitalbevis på ett sted. Etter nyttår vil det bli enklere og mer oversiktlig.

– Reglene endres for alle ansatte i private bedrifter. Da blir det slik at de får en egen pensjonskonto som de kan plassere hvor de vil. Dette er gode nyheter, for det gir deg frihet til å velge det du mener er best for deg, sier Drange.

Stortinget har vedtatt at de som jobber i en bedrift med innskuddspensjon skal få samlet all sin pensjonssparing på ett sted, på en såkalt «egen pensjonskonto».

Alle som jobber opparbeider pensjon som skal utbetales ved pensjonsalder. I tillegg til alderspensjon fra folketrygden, som alle som bor eller jobber i Norge har rett til, har arbeidstakere også krav på tjenestepensjon.

For offentlig ansatte er ordningen offentlig tjenestepensjon, mens det vanligste i privat sektor er innskuddspensjon. Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver sparer en prosentandel av arbeidstakerens lønn til pensjon.

For de som har jobbet hos flere arbeidsgivere, og dermed spart opp innskuddspensjon hos ulike pensjonsleverandører, kan det fort bli uoversiktlig.

Derfor innfører myndighetene nå egen pensjonskonto, hvor all oppspart pensjon fra de ulike arbeidsgiverne samles.

Lavere kostnader

Hvis du har jobbet hos flere arbeidsgivere i privat sektor, kan du ende opp med å ha pensjonsparing hos mange forskjellige pensjonsleverandører. Dette blir fort uoversiktlig, og ikke minst lite lønnsomt fordi du betaler gebyrer til alle leverandørene.

– Bakgrunnen for en pensjonskonto er at ansatte skal få bedre oversikt over egen pensjon. Det vil også føre til at du får lavere kostnader, i hovedsak fordi de aller fleste får færre pensjonsleverandører, sier Drange.

Hun peker på at det også blir større konkurranse blant leverandørene, som igjen bør føre til lavere kostnader.

– Du får større makt som forbruker. Dette gjelder uansett om du er i ny eller gammel jobb.

– Sett av 30 minutter

Dersom du er en av de 1,5 millioner nordmenn som har innskuddspensjon, betyr innføringen av egen pensjonskonto at du fra cirka 1. februar til 1. mai må ta stilling til hvilket selskap som skal forvalte pensjonen din.

– Hvis du ikke foretar deg noe aktivt, vil pengene dine automatisk bli plassert hos selskapet arbeidsgiveren din har valgt. Men du kan også velge en annen leverandør, en såkalt selvvalgt leverandør, sier Elisabeth Realfsen, som er fagansvarlig for Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen.

Drange anbefaler at du bruker litt tid på å ta et valg.

– Ta en sjekk om hvor pensjonen skal stå. Sett av 30 minutter, så får du mye bedre avkastning, sier Drange.

– Kostnader er stikkordet

For å finne ut om du bør velge en annen pensjonsleverandør, må du først finne ut hva som er betingelsene dine i dag. Deretter kan du undersøke hva andre leverandører tilbyr.

– Du må hvert fall ha tilbud fra tre forskjellige banker og sette dem opp mot hverandre. Det kan være lurt å gå vekk fra de store tradisjonelle bankene, fordi de ofte er dyre, sier Drange.

Hun sammenligner valget med hva du bør gjøre hvis du skal investere ellers, som er å se på betingelsene og ta en avgjørelse basert på risiko, bransje, historikk og kostnader.

– Vurder dette opp mot hva du ønsker og hva som er rett for deg. Men kostnader er nok stikkordet her, sier Drange.

Fra 1. februar 2021 vil Finansportalen ha en oversikt over hvilke selskaper du kan velge blant, og hvilke priser som gjelder for egen pensjonskonto hos de ulike tilbyderne.

– Forbrukerne bør se nøye på hvilke gebyrer som gjelder både for arbeidsgivers selskap og de øvrige selskapene som tilbyr egen pensjonskonto, sier Realfsen.

To gebyrer

Realfsen forklarer at det er to typer gebyrer du må sørge for blir så lave som mulig.

– Det ene er administrasjonsgebyr, som betales av arbeidsgiver hvis du blir værende hos arbeidsgivers selskap. Ved selvvalgt leverandør betaler du selv, sier Realfsen.

Det andre er forvaltningsgebyr, som arbeidsgiver skal dekke knyttet til pensjonsopptjeningen fra ditt nåværende arbeidsforhold.

– Forvaltningsgebyr på pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold må du betale selv. Du vil imidlertid få samme betingelser på forvaltningsgebyr som det din arbeidsgiver har fremforhandlet.

Fagansvarlig for Finansportalen, Elisabeth Realfsen.
Fagansvarlig for Finansportalen, Elisabeth Realfsen. Foto: Ole Walter Jacobsen

Hvis du velger en annen leverandør enn den som arbeidsgiveren har valgt, vil du i utgangspunktet måtte betale alle forvaltningsgebyrer selv.

– Men du vil motta en såkalt standardkompensasjon fra arbeidsgiver for å dekke forvaltningsgebyrer knyttet til den pensjonsopptjeningen som stammer fra ditt nåværende arbeidsforhold, sier Realfsen.

Standardkompensasjonen skal tilsvare forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville ha betalt for deg dersom du hadde blitt hos arbeidsgivers selskap med standard forvaltning.

– Det betyr at dersom du velger en selvvalgt leverandør som tilbyr gode priser, for eksempel på et globalt aksjefond, kan det godt hende at du vil komme best ut av det ved å takke ja til standardkompensasjon og velge en selvvalgt leverandør.

– Du kan velge og vrake

Nå som pensjonsleverandørene må kjempe om deg som kunde, kan du forvente å bli kontaktet for ulike tilbud.

– Tiden vil jo vise, men vi tenker oss at små utfordrere i markedet vil markedsføre seg mer aktivt enn de store og etablerte leverandørene. Dersom du er medlem av enkelte arbeidstakerorganisasjoner, som Akademikerne eller NITO, vil du nok bli kontaktet av dem, sier Realfsen.

Drange sier det vil være nok av muligheter for forbrukerne.

– Det er mye penger i pensjon, så det kommer til å bli stor konkurranse rundt dette. Her kan du som forbruker velge og vrake i tilbud.

Når du skal velge risiko på pensjonssparingen din, anbefaler hun å velge etter hvor gammel du er.

– Sett gjerne høy risiko på pensjonssparingen som ung, og fokuser på å fylle opp BSU. Når du blir mer erfaren og pensjonen nærmer seg, kan det kanskje passe bedre med lavere risikoprofil. Velg uansett en du er komfortabel med, sier Drange.

Relatert