ÅSTEDET: Drapet skjedde i en bolig i Sarpsborg i romjulen i 2018. Her jobber kriminalteknikere på åstedet.
ÅSTEDET: Drapet skjedde i en bolig i Sarpsborg i romjulen i 2018. Her jobber kriminalteknikere på åstedet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Knivstakk kona 40 ganger foran barna – dømt til 19 års fengsel

En 35 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for å ha drept kona si med over 40 knivstikk i Sarpsborg i 2018. I tillegg er han dømt for å ha forlatt sønnen sin i en balje slik at han druknet året i forveien.

Fredag 28. desember i 2018, trolig en gang mellom 03.30 og 08.15, knivstakk mannen kona si minst 40 ganger slik at hun døde. Hendelsen skjedde i en leilighet i Sarpsborg.

Ekteparets sønn og datter, som begge er mindreårige, ble vitner til det som skjedde.

Året forut for drapet, i februar i 2017, plasserte mannen sin nyfødte sønn i en badebalje med vann. Han forlot spedbarnet og gikk til et annet rom i huset i en kort periode. Sønnen døde av drukning. For dette ble 35-åringen dømt for uaktsomt drap.

I Borgarting lagmannsrett er mannen, som opprinnelig kommer fra Syria, dømt til fengsel i 19 år. Den er i tråd med dommen fra tingretten.

Hadde videosamtale etter drapet

Lagmannsretten peker på flere årsaker til at mannen skal ha betydelig mer enn normalstraffen på 12 års fengsel for drap.

Retten skriver blant annet at kvinnen ble overfalt i sitt eget hjem og utsatt for massiv vold uten mulighet til å forsvare seg.

«Tiltalte hentet kniver på flere steder og gikk ut og hentet en øks i uteboden før volden fortsatte. Drapet pågikk over tid, noe som underbygger tiltaltes sterke forsett og manglende respekt for menneskeliv», skriver retten.

Videre skriver retten:

«Drapet med forutgående grov vold kan karakteriseres som torturlignende handlinger».

Ekteparet har to barn i barneskolealder som begge var vitne til drapet. Etterpå ble de innesperret på et rom i to timer før politiet kom til stedet.

Etter drapet sendte 35-åringen en melding til et familiemedlem der han ifølge dommen oppga at han hadde drept sin kone.

Samme morgen hadde han en videosamtale fra boligen, der han viste frem avdøde. To timer senere ble politiet varslet av de som ble kontaktet av 35-åringen.

«Manglende evne til innlevelse»

Domfelte kom til Norge som asylsøker i 2014, mens avdøde kom til landet noe senere.

Det fremgår av bevisførselen at domfeltes liv i Norge har vært vanskelig. Han slet økonomisk, hadde ikke arbeid og opplevde press fra flere kanter.

Lagmannsretten skriver at tiltalte har «manglende evne til innlevelse og empati», og at brutaliteten i drapet tilsier at det foreligger «en høyst reell fare for gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger».

Fordi fengselsstraffen er på 19 år, har de likevel kommet til at hans adferdsmønster kan endres, og at en tidsbestemt straff derfor er tilstrekkelig.

Relatert