POSITIV: Helseminister Bent Høie presenterte oppløftende vaskinenyheter på regjeringens pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
POSITIV: Helseminister Bent Høie presenterte oppløftende vaskinenyheter på regjeringens pressekonferanse. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Høie: – Til sommeren vil vi få en mer normal hverdag

Risikogrupper skal vaksineres først, helsearbeidere deretter, bekrefter helseministeren. De første dosene kommer allerede rett etter nyttår.

Stadig kommer det nye meldinger om at en godkjent vaksine snart er på trappene. Samtidig prøver norske helsemyndigheter å forberede seg på hvordan vaksinasjonen skal løses i praksis i Norge.

Fredag kalles det inn til pressekonferanse for å orientere om situasjonen.

Helseminister Bent Høie (H) var til stede på pressekonferansen sammen med smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket og helsedirektør Bjørn Guldvog deltok også.

– Helt siden kornaviruset endra livene våre i mars har vi ventet på at vi får en godkjent vaksine. Nå kan det se ut som at dagen er her snart. Det er lys i enden av tunnelen, sa Bent Høie da ha åpnet pressekonferansen.

Lover mer normal hverdag

De første dosene kan komme til Norge rett over nyttår.

Helseministeren anslår at vi får 2,5 millioner doser i første kvartal. Det utgjør over 70 prosent av alle i risikogruppen og personell som jobber med utsatte grupper.

– Etter påske vil vi være i en annen situasjon enn i dag, men det avhenger av at vaksinen blir godkjent, og produseres og distribueres slik produsentene legger opp til. Det gjenstår fortsatt å se, sier Høie.

God tilgang til en vaksine i løpet av første halvår vil kunne endre situasjonen i Norge. Utover våren vil trolig resten av befolkningen få tilgang til vaksinen.

– Til sommeren vil vi få en mer normal hverdag, sier helseministeren.

Disse prioriteres

Hvem som skal få vaksinen først avhenger av vaksinen som blir godkjent sine egenskaper og smittesituasjonen, opplyser helseministeren.

Planen nå er at de første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste.

Slik ser prioriteringslisten ut:

  • Personer i sykehjem, og de aller eldste kommer aller først.
  • Deretter kommer eldre over 64 år
  • Så kommer de mellom 18 og 64 med spesielle sykdommer.
  • Deretter kommer helsepersonell

Prioriteringen begrunnes med at høy alder er den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av kroniske sykdommer og tilstander.

– Dere prioriterer alle over 65 år. Men hvordan skal dere prioritere dem igjen?

– Det vil bli enda mer detaljert i dagene og ukene fremover, men vi vil starte med de som er eldst og bor på sykehjem. Så vil det være slik at vi gjennom våren, når vi får tak i vaksiner, at alder blir den viktigste faktoren, også ned mot 65 år, i tillegg til andre sykdommer, sier Høie til TV 2.

Derfor vaksineres ikke helsepersonell først

Det er cirka 1,3 millioner personer i risikogruppen, som enten er over 65 år eller som har én eller flere av de alvorlige sykdommene fra før.

– Derfor må vi prioritere mellom dem, men det vil bare være i begynnelsen. Ganske raskt forventer vi at alle i risikogruppen vil få tilbud om vaksine, sier Høie.

Helsepersonell med pasientkontakt utgjør rundt 340.000 personer.

– Overvåkingen i Norge viser at helsepersonell ikke er mer utsatt for smitte enn andre. Man vet ikke om vaksinen kan hindre at man sprer smitten videre, sier Høie.

Han sier likevel at det kan bli aktuelt å tilby vaksine til helsepersonell som jobber i områder med særlig utbredt smitte.

Fordeles jevnt over landet

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som skal kjøpe inn og distribuere vaksinene på vegne av regjeringen. Deretter er det kommunene som skal stå for selve vaksinasjonen.

– Kommunene våre er vant til å organisere vaksinering. Men mange i kommunene er slitne av å håndtere pandemien, og arbeid med vaksinering kommer på toppen av dette, sier Høie.

Ingen kommuner kommer til å bli prioritert når koronavaksinen sendes ut.

– Vi har lagt opp til at vi fordeler jevnt til kommunene, slik smittesituasjonen er nå, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Han fortalte videre at dersom det oppstår en helt spesiell smittesituasjon, med et ekstra smittetrykk i en region eller kommuner, så kan man revurdere dette.

Neste uke publiserer FHI en praktisk håndbok som skal veilede kommunene med den praktiske gjennomføringen av koronavaksineringen.

Ikke ring fastlegen

Den siste tiden har norske fastleger opplevd å bli nedringt av personer med spørsmål om koronavaksinen.

Helseministeren sier det ikke er nødvendig å ringe fastlegene for å komme på listen over dem som er prioritert.

– De som skal vaksineres først, vil bli kontaktet. Hvis vi kommer i en situasjon der folk selv skal be om å bli vaksinert, så kommer det informasjon om det, sier Høie.

Har startet godkjenning

Totalt fire vaksiner har godkjenningsprosessen startet for. Vaksinen til BioNTech og Pfizer har kommet lengst. Der skal det tas en beslutning om godkjenning innen 29. desember.

Norge vil få vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. EU har så langt inngått avtaler med fire ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter.

Samarbeidet er inngått med BioNTech og Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen.

Relatert