STOR ARBEIDSBELASTNING: Hver femte sykepleier meldte om en stor eller svært stor arbeidsbelastning, ifølge en fersk Sintef-rapport. Foto: Heiko Junge
STOR ARBEIDSBELASTNING: Hver femte sykepleier meldte om en stor eller svært stor arbeidsbelastning, ifølge en fersk Sintef-rapport. Foto: Heiko Junge

Overraskende funn i undersøkelse om sykepleiere: – Svært bekymringsfullt

Stor arbeidsbelastning, konstant frykt for å smitte andre og dårligere søvn. En ny, stor undersøkelse om sykepleiernes erfaringer fra koronakrisen viser at pandemien har hatt stor påvirkning - også utenfor arbeidsplassen.

Sintef har på oppdrag fra Sykepleierforbundet gjennomført den til nå mest omfattende undersøkelsen om sykepleiernes erfaringer fra koronapandemien.

35.143 sykepleiere har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført mellom august og oktober.

Hver femte sykepleier meldte om en stor eller svært stor arbeidsbelastning.

– Det som er overraskende med rapporten, er at at de yngre sykepleierne opplever en større belastning enn de eldre. Jeg hadde trodd det var motsatt, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til TV 2.

Det er aldersgruppen 25-29 år som har størst sannsynlighet for å rapportere om høy arbeidsbelastning. «Andelen går tydelig ned med økt alder», heter det i rapporten.

BEKYMRET: Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet er bekymret for belastningen sykepleiere opplever under koronapandemien. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2
BEKYMRET: Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet er bekymret for belastningen sykepleiere opplever under koronapandemien. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2

– Det kan si noe om erfaring, det kan handle om at de har en dobbelt omsorgsbelastning med barn. og noen har eldre foreldre som også trenger hjelp. Kanskje har de også blitt gitt flest og mer arbeidskrevende vakter, sier Larsen.


Bekymret for frafall

Hun mener belastningen på de unge sykepleierne er svært bekymringsfull.

– Vi vet at én av ti sykepleiere slutter i løpet av ti år i en normal situasjon. Vi sliter med å klare å beholde sykepleiere. Og vi er redd for at denne situasjonen, med en så stor belastning, skal bidra til at vi mister enda flere av dem som har en livsnødvendig kompetanse, sier Larsen.

Preger hverdagen

Sintef-rapporten viser at koronapandemien har hatt stor innvirkning på mange sykepleieres liv.

  • Over halvparten av sykepleierne svarer at de i stor eller svært stor grad er redd for å smitte pasienter, kolleger og familien.
  • Nær halvparten svarer at de i stor eller svært stor grad har hatt redusert kontakt med egen familie som følge av koronasituasjonen, mens 36 prosent svarer at de i noe grad har redusert kontakt.
  • Hver tredje sykepleier har i stor eller svært stor grad oppleved at familiesituasjon er påvirket under pandemien. I all hovedsak er det snakk om negative endringer, ifølge undersøkelsen.
  • Én av ti svarer at koronasituasjonen har påvirket deres psykiske helse.
  • Hver fjerde sykepleier oppgir at de sover litt dårligere enn før pandemien.

Larsen mener rapporten synliggjør den totale belastningen mange sykepleiere har opplevd.

– Du har mangel på smittevernutstyr, høy arbeidsbelastning, en sosial belastning og en emosjonell belastning. Når du setter dette sammen, så blir det en enorm belastning, forklarer hun.

– Det er noe helt annet enn for oss som kanskje har hatt litt mer arbeid og har litt vondt i en skulder på grunn av hjemmekontor.

– Ikke ønsket hjem til jul

Forbundslederen forteller at mange sykepleiere også opplever at familie og venner tar avstand fra dem av frykt for å bli smittet.

– I helgen ble jeg oppringt av en ung sykepleier som har jobbet på en covid-19-post hele denne perioden. Hun gråt og fortalt at familien ikke ønsket henne hjem til jul, fordi de var redde for smitte. Da hun fortalte dette til kollegene, var det mange som kjente seg igjen.

Larsen har en klar oppfordring til de som er redd for å bli smittet av personer som jobber i helsevesenet:

– Hvis det er noen som virkelig kan smittevern, er det sykepleierne. Så ta vare på sykepleierne. De må ta vare på deg under pandemien, men de trenger også å bli tatt vare på.

For dårlig forberedt

Rapporten viser at det var store mangler i beredskapen på flere områder i helsetjenesten da pandemien brøt ut.

I dag er arbeidsplassene bedre forberedt på å håndtere smitte enn de var i mars, ifølge sykepleierne. Men fortsatt er det bare 79 prosent som svarer at smittevernprosedyrer er på plass i dag.

– Det er ikke godt nok, vi burde ha et mål om hundre prosent når vi har hatt mange måneder på oss. Men likevel er det en oppgang fra 30 til 79 prosent, og det må vi ta med oss, sier Larsen.

Mange vil studere

Til tross for til dels krevende arbeidsvilkår, er sykepleieryrket fortsatt populært. I 2020 hadde sykepleierutdanningen en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor på -18,7 prosent.

Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

Fakta om undersøkelsen

Studien om sykepleieres erfaringer med koronapandemien er utført av SINTEF på oppdrag fra Norsk sykepleierforbund (NSF).

Prosjektet har pågått i perioden juni‐november 2020, dataen er samlet inn mellom august og oktober.

Totalt 35.143 sykepleiere har svart på et spørreskjema. I tillegg har forskerne intervjuet 35 personer fra ulike deler av tjenesten.

Her er noen hovedfunn:

  • 44 prosent oppgir beredskapen var dårlig eller svært dårlig når det gjaldt å ha lager/beholdning av smittevernutstyr.
  • 36 prosent svarer at tilgangen på smittevernutstyr var dårlig eller svært dårlig.
  • 38 prosent av sykepleierne er bedt om å spare på smittevernutstyr på grunn av forventet mangel. 26 prosent har spart på utstyr på grunn av faktisk mangel.
  • 11 prosent svarer at koronasituasjonen i stor eller svært stor grad har påvirket deres psykiske helse. Det er de under 30 år som i størst grad oppgir at den psykiske helsen er negativt påvirket.
  • To av ti sykepleiere opplever at koronasituasjonen har gjort arbeidet med meningsfullt.

Kilde: Sykepleieres erfaringer fra første fase av koronapandemien/ SINTEF

Relatert