ALARMERENDE ØKNING: Et fylke skiller seg ut. I Trøndelag fikk barnevernet inn voldsomt mange flere meldinger enn for samme periode i fjor. I en kommune registrerte de en syvdobling.
ALARMERENDE ØKNING: Et fylke skiller seg ut. I Trøndelag fikk barnevernet inn voldsomt mange flere meldinger enn for samme periode i fjor. I en kommune registrerte de en syvdobling. Foto: Illustrasjonsfoto NTB/ Sara Johannessen Meek

Voldsom økning i bekymringsmeldinger til barnevernet

En bydel i Trondheim har fått inn mer enn dobbelt så mange bekymringsmeldinger sammenliknet med i fjor. Men nesten alle fylkene rapporterer om flere bekymringsmeldinger enn det normale.

Lenge var det stille etter at Korona-pandemien slo innover oss. Barnevernstjenester over hele landet uttrykte forundring og bekymring over fravær av meldinger til barnevernet. Skolene og barnehagene var nedstengte. Det var kanskje stillhet før stormen?

1500 meldinger er 35 prosents økning

Barnevernet i Trøndelag har mottatt langt flere bekymringsmeldinger i løpet av høsten enn samme periode i fjor. En økning på hele 35 prosent, skriver Adresseavisen.

– Det er også mange meldinger med stor alvorlighetsgrad, utdyper konst. kommunalsjef i barne- og familietjenesten i Trondheim, Thomas Mjølhus.

– Vi ser en forverret psykisk helse hos foreldre, forteller Mjølhus til TV 2.

– Men det som går igjen i svært mange av meldingene er vold. Vold foreldre imellom, men også vold mot barn.

EN VOLDSOM ØKNING: Kommunalsjef Thomas Mjølhus i Trondheim forteller om en bydel med dobling i antall bekymringsmeldinger.
EN VOLDSOM ØKNING: Kommunalsjef Thomas Mjølhus i Trondheim forteller om en bydel med dobling i antall bekymringsmeldinger. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Har disse voldsmeldingene med en mer anspent hjemmesituasjon å gjøre, at disse tallene uttrykker hva pandemien gjør med familiene?

– Vi vet faktisk ikke helt sikkert svaret på det, svarer kommunalsjefen, det kan være at familier opplever mer krevende hverdager, at foreldre har mistet jobb eller er permittert.

Det den kommunale etaten vet helt sikkert er at tallmaterialet forteller om en ubehagelig sannhet. Flere barn sliter. Spesielt i en bydel i Trondheim.

Mer enn dobling

Bydelen Heimdal i utkanten av Trondheim har hatt den største økningen i antall bekymringsmeldinger.

Fra 2019 til 2020 økte bekymringsmeldingene til mer enn det dobbelte, skriver avisa Nidaros.

– Ja, det er en voldsom økning, bekrefter Mjølhus overfor TV 2.

– Bydelen er den i Trondheim med flest innvandrere, har dette noe med saken å gjøre?

– Nei, vi kan egentlig ikke si det. Så langt vi har sett på sakene ser vi ingen sammenheng her med de minoritetsspråklige.

– Men det jeg kan si er at vi uttrykker stor bekymring for mulig framtidig, langvarig arbeidsledighet. Det kan skade familier, og relasjonen mellom voksne og barn, sier den konstituerte kommunalsjefen.

Men Trøndelag er langt fra det eneste fylket hvor tallenes tale bekymrer.

En oversikt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at alle fylker, bortsett fra ett, kan vise til flere bekymringsmeldinger enn det normale.

Syvdobling på Hitra

I alle fylkene unntatt Agder er det rapportert om betydelig flere bekymringsmeldinger enn normalt, skriver Bufdir i en e-post til TV 2.

Alle fylkene, unntatt Trøndelag, har en økning mellom 18 og 25 prosent.

Trøndelag skiller seg ut med 57,1 prosent økning

SATTE I GANG BEREGNINGER PÅ EGET INITIATIV: Erik Stene, hos Fylkesmannen i Trøndelag, ventet og fryktet økt antall bekymringsmeldinger.
SATTE I GANG BEREGNINGER PÅ EGET INITIATIV: Erik Stene, hos Fylkesmannen i Trøndelag, ventet og fryktet økt antall bekymringsmeldinger. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Det var oppvekst- og velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, Erik Stene, som gikk i gang med å hente ut disse tallene.

– Den stille perioden tidligere i år skremte, og det var egentlig logisk og ventet at dette skulle komme for en dag. Likevel, det er svært trist å konstatere at det står slik til med 1500 barn, kommenterer Erik Stene.

Øykommunen Hitra har meldt inn syv ganger så mange bekymringer i forhold til månedene september, oktober og november i fjor.

Og antallet meldinger med alvorlig innhold øker kraftig, melder avisa Nidaros.

Eksempelvis ble det registrert tre ganger så mange tilfeller av vold og overgrep i Midtre Namdal, ifølge direktøren hos Fylkesmannen.

SYVDOBLING PÅ HITRA: Øykommunen i Trøndelag registrerte en syvdobling av antall bekymringsmeldinger.
SYVDOBLING PÅ HITRA: Øykommunen i Trøndelag registrerte en syvdobling av antall bekymringsmeldinger. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Korona forklarer?

For Erik Stene var den øredøvende stillheten under nedstengningen tidlig i år et varsel. Om at det er stille før stormen.

– Men som alltid, det er ikke bare en ting som forklarer en utvikling. Korona-epidemien er delvis forklaringen, og så kommer andre ting oppå.

Må mange barn nå vente lenge før deres sak blir behandlet?

ALLE FYLKENE RAPPORTERER OM FLERE BEKYMRINGSMELDINGER ENN NORMALT: Snittet viser en økning på 23,9 prosent, skriver Bufdir .
ALLE FYLKENE RAPPORTERER OM FLERE BEKYMRINGSMELDINGER ENN NORMALT: Snittet viser en økning på 23,9 prosent, skriver Bufdir . Foto: NTB

– Det stiller store krav til våre ansatte framover som må prioritere hardt, mener oppvekstdirektøren, kanskje blir noen saker liggende lenge, som igjen gir en skjevutvikling. Viktigst nå er å huske på at bak tallet 1500 befinner det seg ekte mennesker. 1500 barn, som behøver vår hjelp

Thomas Mjølhus er glad for at Trondheim kommune nettopp vedtok et nytt budsjett som inneholder en positiv nyhet for etaten. Trondheim vedtok å styrke kapasiteten i barnevernet med fem millioner kroner. Noe som utgjør ti nye årsverk i 2021. Det er i det minste en lysning i mørket.

Relatert