DAGLIG KAMP: Millioner av mennesker verden over kjemper en daglig kamp for å overleve, som denne familien i Lima i Peru. Foto: Martin Mejia
DAGLIG KAMP: Millioner av mennesker verden over kjemper en daglig kamp for å overleve, som denne familien i Lima i Peru. Foto: Martin Mejia

FN frykter 1 milliard fattige som følge av koronapandemien

FNs utviklingsprogram (UNDP) frykter at antallet ekstremt fattige kan øke til over 1 milliard som følge av koronapandemien.

Alvorlige langsiktige virkninger av pandemien kan presse ytterligere 207 millioner mennesker inn i dyp fattigdom og bringe totalen opp i over en milliard innen 2030, advarer UNDP.

Tallet kommer fram i en studie som er gjort av UNDP i samarbeid med Pardee Center for International Futures ved Denver-universitetet i USA.

Studien ser på hvilke virkninger forskjellige scenarioer for gjenoppbygging etter pandemien vil få for bærekraftmålene, og den måler effekten av pandemien over det neste tiåret.

Rapporten omhandler virkningen av pandemien på fattigdom, utdanning, helse, ernæring og likestilling.

Mange flere fattige

I beste fall, basert på nåværende tall for dødelighet og Det internasjonale pengefondets spådommer om vekst, vil 44 millioner flere mennesker leve i dyp fattigdom i 2030, sammenlignet med utsiktene før pandemien.

Men i det verste scenarioet, der gjenoppbyggingen trekker ut i tid, er det sannsynlig at ytterligere 207 millioner mennesker skyves ut i dyp fattigdom. Det ville inkludere 120 millioner kvinner

Dette scenarioet tar sitt utgangspunkt i at 80 prosent av den pandemiutløste økonomiske krisen vedvarer i ti år på grunn av tapt produktivitet og forhindrer at veksten fortsetter i samme takt som før pandemien.

Ikke forutbestemt

Men ifølge studien må det ikke bli slik. Med et sett fokuserte investeringer i bærekraftig utvikling i de neste ti årene kan 146 millioner mennesker løftes ut av fattigdom, konkluderer UNDP.

Det innebærer investeringer i sosiale velferdsprogrammer, godt styresett, digitalisering og grønn økonomi. Slike investeringer vil ikke bare hindre økt fattigdom, men bedre trenden fra før pandemien.

Ikke bare ville mange løftes ut av fattigdom, men fattigdommen blant kvinner ville reduseres slik at gapet mellom menn og kvinner ville bli mindre.

– Vippepunkt

– Som den nye fattigdomsforskningen viser, er pandemien et vippepunkt, og valget verdens ledere tar nå, kan ta verden i svært forskjellige retninger. Vi har mulighet for å investere i et tiår med handling som ikke bare ville hjelpe folk over covid-19, men også sette utviklingen av menneskeheten og planeten på kurs mot en mer rettferdig, mer motstandsdyktig og grønnere framtid, sier UNDPs sjef Achim Steiner.

Forslagene til fokuserte investeringer kombinerer atferdsendringer med insentiver for både folk og myndigheter, som mer effektiv styring og endringer i forbruk av mat, energi og vann.

De innebærer også mer globalt samarbeid om klimaendringer, større investeringer i gjenoppbygging etter koronapandemien og behovet for bedre tilgang på bredbånd og teknologisk innovasjon.

Studien konkluderer også med at slike investeringer i bærekraftig utvikling i høy grad ville berøre svake og konfliktberørte stater, siden flertallet av de 146 millionene lever under slike omstendigheter, inkludert 40 millioner kvinner og barn.

(©NTB)

Relatert