STOR KAPASITET: De ansatte på hovedstadens egen koronalab tar daglig imot rundt 4000 tester. Likevel har de kapasitet til å ta imot over dobbelt så mange tester.
STOR KAPASITET: De ansatte på hovedstadens egen koronalab tar daglig imot rundt 4000 tester. Likevel har de kapasitet til å ta imot over dobbelt så mange tester. Foto: Martin Leigland

Forventer høyt test-trykk fram mot jul

De ansatte på pandemilaboratoriet i Oslo sier de er forberedt på å ta imot et enda større trykk av koronatester frem mot jul.

— I november analyserte vi nesten 96.000 koronaprøver, og det er mer enn man vanligvis har på flere år, sier bioingeniør Lise Andresen.

Hun fortsetter:

— Det er nesten som en liten fabrikk, og det er ikke vanlig for oss.

Andresen er blant 20 ansatte på Rikshospitalet i Oslo som analyserer testresultatene på koronatester fra hele Østlandet og Sørlandet.

Allerede i mai i år ble «Pandemilaben» på Rikshospitalet i Oslo åpnet. Hver dag tar de imot fem leveranser med koronatester fra ulike steder i landet.

KREVENDE: Fagbioingeniør Lise Andresen sier at selv om de har god kapasitet, er det krevende å holde et så høyt tempo.
KREVENDE: Fagbioingeniør Lise Andresen sier at selv om de har god kapasitet, er det krevende å holde et så høyt tempo. Foto: Martin Leigland

Fra å kunne analysere maks tusen tester om dagen, har pandemilaboratoriet nå kapasitet til å analysere ti ganger flere tester på samme tid.

Lengre ventetid på positive prøvesvar

— For å øke kapasiteten blander vi sammen to og to tilfeldige pasienter og kjører de gjennom en PCR-maskin, sier hun.

Maskinen kan sammenlignes med en kopimaskin for gener, som skal gjøre det lettere å fange opp viruset. Dette er bare én av de seks stegene i analyseprosessen.

Svartiden på koronatesten varierer mellom én til tre dager, og avhenger av hvor mange tester de får inn samtidig.

Men det tar ofte kortere tid å få svar på negative tester. Det skyldes at de positive prøvene kontrollsjekkes, ifølge bioingeniøren.

MENGDE VIRUS: Etter at koronatesten har vært gjennom fire kompliserte steg, kan denne pc-en til slutt vise om den er positiv eller negativ. De få linjene som har en klar bue indikerer positive prøvesvar.
MENGDE VIRUS: Etter at koronatesten har vært gjennom fire kompliserte steg, kan denne pc-en til slutt vise om den er positiv eller negativ. De få linjene som har en klar bue indikerer positive prøvesvar. Foto: Martin Leigland

— Hvis én prøve viser seg å være positiv, kjører vi begge to gjennom prosessen på nytt, og da tar det gjerne litt lengre tid, sier hun.

Noen ganger kan det oppstå tekniske feil, og da analyserer de prøvene enda en gang.

Bedre kapasitet

De siste ukene har de analysert i underkant av 4000 prøver om dagen. Det tilsvarer 20 prosent av alle prøvene som blir tatt på landsbasis.

— Kapasiteten er veldig mye bedre nå. I vår hadde vi ikke mulighet til å teste alle som ville teste seg på grunn av reagensmangel, men det har vi heldigvis nå, sier Andresen.

AVANSERT METODE: Testmetoden de bruker på pandemilaben er utviklet av NTNU. Flere andre land tar kontakt med OUS for å lære om metoden.
AVANSERT METODE: Testmetoden de bruker på pandemilaben er utviklet av NTNU. Flere andre land tar kontakt med OUS for å lære om metoden. Foto: Martin Leigland

— Hvordan er det å opprettholde en så høy testkapasitet?

— Det er utfordrende og ganske krevende. Det er nesten som en fabrikk. Folk jobber så remmer og tøy holder, men så er de så flinke her, svarer hun.

Likevel har pandemilaben kapasitet til å ta imot mer enn dobbelt så mange koronatester som de gjør i dag.

— Det er viktig at så mange som mulig tester seg. Jo flere man tester, desto flere fanger man opp. Mange er også uten symptomer, og derfor er det bra å teste så mye som mulig, sier Andresen.

— Hvordan tror dere det blir i tiden frem mot jul når «alle» skal hjem?

— Jeg tror det blir hektisk før jul. Det er nok mange som vil teste seg før jul før de skal reise til besteforeldre. Kanskje blir det enda mer etter jul, det spørs hvor flinke folk er til å holde avstand, sier bioingeniøren.

Hun understreker likevel at de kan ta imot enda flere.

Startet med to tomme hender

Hanne Akselsen har ledet pandemilabprosjektet siden laboratoriet åpnet i mai.

UTVIKLING: Hanne Akselsen forteller om en enorm utvikling i testkapasiteten siden de startet prosjektet i mai.
UTVIKLING: Hanne Akselsen forteller om en enorm utvikling i testkapasiteten siden de startet prosjektet i mai. Foto: Martin Leigland

— Det har vært en utrolig spennende reise. Vi startet opp prosjektet i mars med to tomme hender — ikke personell, areal eller utstyr, og skulle da etablere et laboratorie for å analysere 10 000 tester i døgnet, sier hun.

Inntil videre er 7000 koronatester det høyeste antallet pandemilaben har mottatt på ett døgn.

Akselsen forteller at testmetoden, som er utviklet ved NTNU, er veldig sikker, og at også flere andre land har tatt kontakt med dem for å høre om den.

EFFEKTIV METODE: Prosjektleder Hanne Akselsen sier at de gjennom hele pandemien har jobbet for å effektivisere prosessen.
EFFEKTIV METODE: Prosjektleder Hanne Akselsen sier at de gjennom hele pandemien har jobbet for å effektivisere prosessen. Foto: Martin Leigland

— Hvor sikker kan man være på at testresultatet faktisk stemmer?

— Vi har valideringsansvarlige hele veien som som går gjennom alle forbedringene underveis og kvalitetssikrer at testen har oppnådd de resultatene vi er fornøyd med. Derfor er er vi veldig sikre på det, konstaterer prosjektlederen.

Helsedirektoratet melder også at PCR-testen er den mest presise testen for Covid-19.

— Den anbefales hvis laboratoriet kan gi svar innen 24 timer, eller hvis svartiden ikke er avgjørende. Antigen hurtigtest, som gir svar etter 15 minutter, kan brukes når det er behov for raske testsvar, skriver Helsedirektoratet.

Spesielt viktig er dette ved smitteoppklaring i forbindelse med utbrudd. I en del tilfeller anbefales PCR-test i tillegg til hurtigtest.

SMITTEVERNUTSTYR: De ansatte på pandemilaben sørger for å være godt beskyttet når de analyserer testresultatene. Selv om testene skal være godt beskyttet i beholderne, bruker de både hansker, frakker og er sikret med pleksiglass.
SMITTEVERNUTSTYR: De ansatte på pandemilaben sørger for å være godt beskyttet når de analyserer testresultatene. Selv om testene skal være godt beskyttet i beholderne, bruker de både hansker, frakker og er sikret med pleksiglass. Foto: Martin Leigland

Analyseres i tilfeldig rekkefølge

Fra du har tatt koronatesten tar det ikke mer enn noen få timer før prøven er sendt videre til nærmeste sykehus som analyserer testene. Der bruker de omtrent fire timer på å finne ut av om testen er positiv eller negativ, og gir så prøveresultatet videre til kommuneoverlegen.

På landets største koronalaboratorium tar de imot tester fra både Østlandet og Sørlandet, men ifølge bioingeniøren prioriterer de ikke noen fremfor andre.

— Alle prøvene vi får kommer ferdig kontrollert fra Ullevål sykehus i stativ. Vi ser ikke hvor prøvene kommer fra eller hvem som er rekvirent, sier hun.

Relatert