DØMT: Retten var enig med påtalemyndigheten i at helsesekretæren skulle straffes strengere som følge av sin yrkesutøvelse.
DØMT: Retten var enig med påtalemyndigheten i at helsesekretæren skulle straffes strengere som følge av sin yrkesutøvelse. Foto: Heiko Junge / NTB

Helsesekretær dømt til fengsel for karantenebrudd

En helsesekretær i 20-årene ved et fastlegekontor i Oslo er dømt til ubetinget fengsel i 24 dager for tre perioder med karantenebrudd.

Dommen er i tråd med politiadvokat Karianne Worrens påstand.

Retten mener det er skjerpende at kvinnen brøt karanteneplikten som autorisert helsepersonell og hadde nærkontakt med pasienter.

Tre innreiser

I mer enn 153 dokumenterte tilfeller skjedde nærkontakten i form ved blodprøvetaking, EKG og influensavaksiner.

Kvinnen har ifølge dommen reist på jobb ved en rekke anledninger selv om hun var i karantene etter å ha kommet fra et europeisk land. Tre ganger har hun reist til Norge fra det aktuelle landet og reist på jobb uten å være i karantene.

Helsesekretæren erkjente straffskyld i retten, men forklarte at hun ikke hadde satt seg godt nok inn i reglene for karanteneplikt.

400 i risikogruppen

Retten har imidlertid ikke trodd på henne. Dommerne mener det er bevist at hun brøt karantenen med viten og vilje.

«Sentralt i rettens vurdering er at karantenebruddene har skjedd i perioder hvor det har vært ekstremt stor oppmerksomhet om karantenereglene i samfunnet», skriver retten.

– Min klient er veldig skuffet over dommen, og vi vil nå se på om det er grunnlag for en anke, sier henne forsvarer, advokat Annette Barlinn, til TV 2.

Det aktuelle fastlegekontoret har tusenvis av pasienter på sin liste, hvorav 400 er definert å være i risikogruppen for korona. Dette er blant annet eldre, kronisk syke og gravide.

Ingen rettspraksis

Oslo tingrett skriver i dommen at det ikke finnes noe rettspraksis i tilsvarende saker.

Kun én gang tidligere er noen dømt til fengsel for karantenebrudd, men den 22 år gamle mannen fikk betinget fengsel etter å ha blitt stoppet i bilen sin fire ganger.

Oslo tingrett viser til dommen mot 22-åringen og begrunner hvorfor betinget fengsel ikke er tilstrekkelig i saken mot helsesekretæren.

«I vår sak gjelder det overtredelse i en form som etter den samlede rettens syn er av langt alvorligere karakter», skriver retten.

«Til det tillitsbruddet overfor samfunnet som enhver som bryter karanteneplikt gjør seg skyldig i, kommer her også tillitsbruddet overfor pasientene, som skal kunne føle seg trygge på at smittevern ivaretas samvittighetsfullt i helsevesenet. Pandemibekjempelsen vil åpenbart bli betydelig vanskeliggjort hvis befolkningen unnlater å søke helsehjelp på grunn av mistillit til helsevesenet».

Relatert