KJEMPER: Ungdom har samlet seg for å vise sin støtte til Mustafa (18), som skal bli sendt ut av Norge 7. desember - 13 år etter at han flyttet til landet.
KJEMPER: Ungdom har samlet seg for å vise sin støtte til Mustafa (18), som skal bli sendt ut av Norge 7. desember - 13 år etter at han flyttet til landet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

SV-forslag: Stans retur av Mustafa (18) og andre barn og unge

SVs Karin Andersen fremmer et forslag på Stortinget om en uavhengig utredning av UNE etter utvisningen av Mustafa, 13 år etter at han kom til Norge.

Det er et akutt behov for å sette saker med lengeværende barn og unge i bero, frem til det er gjennomført en uavhengig utredning av utlendingsnemndas praksis i slike saker, heter det i forslaget fra SVs stortingsrepresentanter Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård.

SV har jobbet fram et hasteforslag til Stortinget etter at utvisningen av 18 år gamle Mustafa Hasan ble kjent.

– Kan ikke klandre barna

Mustafa kom til Norge som 6-åring, og har bodd i landet i alle år, men etter at han fylte 18 år påla UNE ham å reise ut av Norge innen 7. desember.

Da familien kom til Norge i 2008 oppga mor til Mustafa at hun var palestiner, og unnlot å fortelle at hun var statsborger fra Jordan.

I desember 2017 fikk familien endelig avslag på oppholdstillatelse, og moren reiste ut av Norge med datteren, mens Mustafa og storebroren Abdel ble etterlatt alene i Norge.

Disse forholdene kan barna ikke klandres for, mener SV.

– Barn er ikke ansvarlige for det foreldrene deres har gjort. Han har vært her i snart 13 år og er blitt norsk. Han kan ikke sendes til et land hvor han verken kan språket eller har noen forutsetninger for å klare seg, sier Andersen, som er leder i Stortingets kommunalkomitè.

«På villspor»

UNE har fastslått at det er til barnets beste å bli i Norge, men opprettholder utvisningen av såkalt innvandringsregulerende hensyn.

– Det må være grenser for hvor langt innvandringsregulerende hensyn kan strekkes og den grensen er langt overskredet. Når praksis praksis blir såpass på villspor , må reglene endres slik at UNE må ta mer hensyn til barn og humanitære forhold, mener Andersen.

UNE har gitt Mustafa Hasan (18) en frist på å forlate Norge 7. desember.
UNE har gitt Mustafa Hasan (18) en frist på å forlate Norge 7. desember.

«Stortinget ber regjeringen stille alle saker som gjelder lengeværende asylsøkende barn i bero frem til det er gjennomført en gjennomgang av utlendingsnemndas praksis i disse sakene, herunder om barnets beste, barnets oppholdstid og humanitære hensyn veies i tråd med lovgivers intensjon.

Sakene som stilles i bero må inkludere personer med lang oppholdstid som har fylt 18 år etter 1.1.2019», heter det i forslaget.

FNs barnekonvensjon

I forslaget krever SV at regjeringen igangsette en uavhengig utredning av hvordan UNE veier de ulike hensynene opp mot hverandre.

– Denne saken går over alle støvleskaft og det er helt meningsløst at en 18 år gammel gutt skal straffes for det moren hans gjorde når han var 6 år. Han skulle og burde fått opphold for mange år siden, og nå bruker norske myndigheter sin egen treghet imot ham. Det går bare ikke an å behandle folk på denne måten, sier SV-representanten.

Partiet ber regjeringen sikre at hensynet til barnets beste tillegges tilstrekkelig vekt i saker om tilbakekall av oppholdstillatelse er i tråd med FNs barnekonvensjon.

Relatert