REAGERER: Frp-politiker sier det er hjerterått å høre om forholdene ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm.
REAGERER: Frp-politiker sier det er hjerterått å høre om forholdene ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm. Foto: Stian Lysberg Solum

Raser etter varsler-historie: – Det skjærer i hjertet

Sylvi Listhaug (Frp) reagerer kraftig på det to ansatte forteller om forholdene ved et sykehjem i Lillestrøm.

Mandag fortalte TV 2 at to ansatte ved Stalsberg bo- og behandlingssenter i Lillestrøm varslet om uverdige forhold for beboerne under et større smitteutbrudd.

«Stine» var leid inn som vikar fra et bemanningsbyrå, og fikk sjokk da hun ankom sykehjemmet.

I frykt for at hun ikke vil få jobb i fremtiden hvis hun blir identifisert som varsler, har Stine valgt å fortelle om opplevelsen anonymt.

– Flere av beboerne ropte i fortvilelse fra rommene sine hvor de var isolert: «kan noen vær så snill å hjelpe meg?» Noen av beboere banket i veggene, mens andre bare satt og gråt. En kvinnelig beboer fortalte at hun hadde gitt opp å ringe i snora etter hjelp fordi det aldri kom noen, sa hun.

– Grusomt

Nå reagerer Frp-topp Sylvi Listhaug på det som kommer frem.

– Når en vikar forteller at hun kommer på et sykehjem og hører de eldre banke i veggene og rope «kan noen være så snill å hjelpe meg», så skjærer det i hjertet. Det er grusomt å høre om eldre som har sovet hele natten i egen avføring, beboere som ikke så ut som de hadde dusjet på lenge, og om en beboer som hadde et sår som ikke hadde blitt stelt. Slike forhold må frem i lyset, ikke skjules og gjemmes bort, sier hun til TV 2.

«Stine» har fortalt at hun mener at hun mistet vaktene som følge av at hun slo alarm om at forholdene.

– Det gjør meg trist

Det mener Listhaug er fullstendig uakseptabelt.

– Det gjør meg trist at ledelsen i Lillestrøm kommune ser ut til å ville legge lokk på hendelsen og legger skylden på vikaren for at hun mistet vaktene. Ledelsen burde heller undersøke forholdene enn å straffe den som sier ifra når noe ikke er greit, sier hun.

Helene Hallingstorp er kommunalsjef for helsehus og institusjon i Lillestrøm kommune og talsperson for sykehjemmet.

Hun opplyser at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, men viser i stedet til tidligere uttalelser.

Hallingstorp har tidligere avvist at Stine mistet vaktene ved sykehjemmet fordi hun sa ifra.

– Tilbakemeldingen til meg er at hun mistet vaktene fordi sykehjemmet ikke opplevde at hun taklet presset, sa hun til TV 2 mandag.

– Unntakstilsand

Hallingstorp har forklart at det ble veldig hektisk og kaotisk ved sykehjemmet, da to tredjedeler av de faste ansatte plutselig måtte ut i karantene. Det var også krevende for sykehjemmet å hente inn nok kompetanse og vikarer.

Hun mente det er vanskelig for de ansatte å gi beboerne samme pleiestandard under en krise som i en normalsituasjon.

– Det var unntakstilstand, og da er vi nødt til å velge hva vi skal prioritere slik at vi kan sikre det helt nødvendige. Det er årsaken til at beboerne ikke har blitt dusjet like ofte eller at de ansatte ikke har tid til å være like mye hos beboerne. Personalet har en vanskelig oppgave nå og gjør en kjempejobb i denne situasjonen, sa kommunalsjefen.

Kommunen understreker at det ikke har vært hendelser under smitteutbruddet som har fått alvorlige konsekvenser for beboerne. De har heller ikke registrert avvik.

– Må tas på alvor

Listhaug forventer nå at Lillestrøm kommune gransker hendelsene ved Stalsberg bo- og behandlingssenter.

– Dersom kommunen ikke gransker disse forholdene, mener jeg fylkesmannen må på banen. Det er ikke akseptabelt at våre eldre blir behandlet på denne måten, hverken nå eller i en normalsituasjon. Lillestrøm er ikke alene om å stå i en krevende pandemi, sier Frp-toppen.

Lillestrøm kommune redegjorde for hendelsen for formannskapet onsdag. I tillegg har de bedt om tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, opplyser kommunen.

– Dette er alvorlige påstander, og vi vil at en uavhengig instans skal granske saken. Pårørende skal være trygge på at deres kjære blir godt ivaretatt. Frem til rapporten fra Fylkesmannen foreligger, har jeg ingen ytterligere opplysninger å komme med, sa Bjørg Torill Madsen, direktør for helse og mestring i Lillestrøm kommune, under orienteringen.

– Ekstrem situasjon

En annen som reagerer er Arbeiderparti-politiker og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tuva Moflag.

– Det er utrolig viktig at ansatte i sykehjem, sykehus, barnehage, skole opplever å bli lyttet til når de sier ifra. Det er grunnleggende at vi har tillit til de ansatte, som er tettest på. Når en ansatt slår alarm så skal det tas på alvor, sier Moflag til TV 2.

Helsepolitikeren mener forholdene varslerne forteller om på sykehjemmet er et bilde på et større problem.

– Vi trenger et heltids- og bemanningsløft i eldreomsorgen. De er så stramt bemannet i utgangspunktet, at mange ikke har økonomi til å hente vikarer, og de har ikke noe mer å gå på. Det var ikke nok å gå på i utgangspunktet før pandemien, og nå står de midt oppe i en ekstrem situasjon, sier Moflag.

Hun mener kommuneøkonomien har vært for stram under Solberg-regjeringen.

– Man kan snakke om at kommunen skal være effektive, men realiteten er at det ikke er mer å gå på. Sykehjemmene i det ganske land har vært presset lenge, som nå får en krise på toppen av det, sier Moflag.

Relatert