Tror vi kan ha godkjent vaksine innen fire uker

Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, ser positivt på muligheten til å starte vaksinering av utsatte grupper tidlig i 2021.

Legemiddelverket bekrefter at to vaksineprodusenter har søkt Det europeiske legemiddelbyrået om hurtiggodkjenning i Europa. Mandag leverte selskapet Moderna sin søknad, mens samarbeidsprosjektet mellom Pfizer og Biontech leverte sin søknad tirsdag.

– Dette er veldig gledelig, at man har gjennom en så omfattende utprøving greid å samle nok positive data, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen til TV 2.

– Begge vaksinene ser ut til å være gode, med høy beskyttelsesgrad, og lite alvorlige bivirkninger.

Begge leverandørene har sendt inn full søknadspakke for å bli godkjent i Europa, og skal vurderes umiddelbart, forteller Madsen.

– Dette kan ende opp med et møte i vitenskapskomiteen 29. og 12. januar. Her fatter de den formelle anbefalingen, og er denne positiv, går den rett videre til EU-kommisjonen som er de som til syvende og sist vil godkjenne vaksinene i Europa, og da også Norge. Dette vil skje umiddelbart, forteller han.

Håp om vaksinering innen fire uker

Madsen håper de første vaksinene kan være hurtiggodkjent inne fire uker.

– Vi håper at denne prosessen kan gå veldig, veldig fort, kanskje ned i så lite som fire uker.

Flere legemiddelselskaper rykker stadig nærmere en godkjent koronavaksine. Selskapet Moderna søkte mandag om en umiddelbar godkjenning av sin koronavaksine i USA og EU.

– Dette er veldig gode nyheter, fordi det betyr at nå har de liksom fått denne datapakken som vi trenger for at vi som skal godkjenne dette kan gjøre jobben vår.

– Jeg regner med at det i løpet av relativt kort tid kommer beskjeder fra Det europeiske legemiddelverket om de nå sender inn søknader. Det blir veldig spennende å se når den beskjeden kommer.

To andre vaksiner er også til godkjenning i EU. Disse er fra samarbeidet mellom Pfizer og BioNTech, og universitetet i Oxford og AstraZeneca.

Tror på vaksinering i januar

Madsen tror vi kan begynne å vaksinere utsatte grupper i januar.

– Ja, det kan være mulig. Det er tillyst et møte i vitenskapskomiteen, som jo gir innstilling til om vaksinen kan godkjennes eller ikke til kommisjonen, 29. desember. Det blir et veldig spennende møte, sier fagdirektøren.

– Hva betyr det å hurtiggodkjenne en vaksine?

– Det betyr bare at man arbeider så fort som overhodet mulig. Nå vil jo alle landene, inkludert Norge, bidra inn i denne prosessen med kommentarer og spørsmål.

– Så får vi se hvor lang tid det tar, men vi håper at denne prosessen nå kan gå veldig, veldig fort, kanskje ned i så lite som fire uker, sier Madsen.

– Det blir veldig spennende

De aller fleste lurer nok på når tilstrekkelig mengde av befolkningen vil være vaksinert. Det kan ikke gi Madsen gi noe klart svar på.

– Foreløpig er det ikke snakk om massevaksinering, det er snakk om et vaksinasjonsprogram, og det er det Folkehelseinstituttet som står for.

– Så må man jo da se etter hvert hvordan tilgangen på vaksiner blir, og hvilken effekt vaksinene har også videre. Det blir veldig spennende å følge dette nå fremover, slår han fast.

Madsen forteller også at det er flere vaksiner på gang.

Relatert