NY BARNELOV: Et utvalg har jobbet med å utarbeide forslag til ny barnelov. Den vil i større grad likestille foreldre og ha barnas rett til samvær med begge foreldre som et viktig fokus. Foto: iStock / ozgurcankaya
NY BARNELOV: Et utvalg har jobbet med å utarbeide forslag til ny barnelov. Den vil i større grad likestille foreldre og ha barnas rett til samvær med begge foreldre som et viktig fokus. Foto: iStock / ozgurcankaya

Ny lov: Vil nekte skilte foreldre å flytte langt avgårde med barn

Det skal ikke lenger være mulig for den av foreldrene som barn bor fast hos å flytte til en annen landsdel uten at den andre forelderen samtykker. Det mener lovutvalg som også foreslår at domstolen i større grad skal dømme delt bosted.

I dag kan barn oppleve at den av foreldrene som barnet bor fast hos, flytter til en annen landsdel. Det blir derfor ofte vanskelig for barnet å opprettholde god kontakt med den andre forelderen.Mange konflikter mellom foreldre har endt med at den ene parten og barn har flyttet langt vekk. Dette har i størst grad rammet fedre.Stopper flyttingEtter det TV 2 erfarer foreslår et lovutvalg at den forelderen med daglig omsorg ikke skal kunne flytte langt av gårde, uten et sam