Folkehelseinstituttet (FHI) regner med mange flere lokale smitteutbrudd de kommende ukene.
Folkehelseinstituttet (FHI) regner med mange flere lokale smitteutbrudd de kommende ukene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

FHI frykter mange lokale smitteutbrudd før jul

Bekymringen er særlig knyttet til juleaktiviteter og innenlands reiseaktivitet.

Folkehelseinstituttet (FHI) regner med mange flere lokale utbrudd de kommende ukene.

– Bekymringen er særlig knyttet til juleaktiviteter og til innenlands reisevirksomhet før jul, heter det i risikovurderingen som kom mandag.

Det kaldere været gjør at vi er mer innendørs der vi treffer flere under smittefarlige forhold. Ulike sammenkomster som shopping, konserter, gudstjenester, familieselskap, julebord og juleavslutninger kan øke kontakthyppigheten, skriver FHI.

Ifølge FHI er det mest sannsynlige bildet stadige lokale utbrudd forårsaket av tilreisende smittede og en eller flere massesmittehendelser, særlig blant unge voksne etter deltaking på sammenkomster på serveringssteder, foreninger, private sammenkomster og merkedager, lag, trossamfunn og universiteter.

Bekymret for studenter

Karanteneplikten ved innreise til Norge, med opphold på karantenehotell som hovedregel, reduserer ifølge FHI både antallet reisende til Norge og faren for at smittede reisende skal spre infeksjonen til personer i Norge.

FHI forventer derfor færre importtilfeller og mindre videre spredning fra disse tilfellene. Folkehelsemyndighetene ser imidlertid fortsatt noe smitte blant arbeidstakere som bor mange sammen i brakkerigger og hybelhus under midlertidige arbeidsopphold.

– Bekymringen de nærmeste ukene er særlig knyttet til utenlandske personer som skal besøke slekt i Norge i jula og norske studenter og utenlandsarbeidende som kommer hjem til jul, skriver FHI.

De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at koronaepidemien kommer ut av kontroll, ifølge FHI.

Antall meldte tilfeller per 100.000 innbyggere samlet for ukene 46 og 47 i EØS og Storbritannia.
Antall meldte tilfeller per 100.000 innbyggere samlet for ukene 46 og 47 i EØS og Storbritannia. Foto: Faksimile

Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner, heter det i risikorapporten fra FHI.

Samtidig ser den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ut til å avta.

– Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Store lokale variasjoner

Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Men det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning, ifølge rapporten.

– Vi regner med at kommunene klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet, sier Stoltenberg.

Enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil med stor sannsynlighet ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren, anslår FHI. Samtidig må kommuner ellers i landet oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.

Relatert