UTVIDET: Grunnen til at bevæpningen utvides er på grunn av at PST fortsatt ser på trusselbildet som skjerpet.
UTVIDET: Grunnen til at bevæpningen utvides er på grunn av at PST fortsatt ser på trusselbildet som skjerpet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Midlertidig bevæpning av politiet forlenges til januar

Siden 05. november har Justis- og beredskapsdepartementet gitt grønt lys for at innsatspersonell i politiet bærer våpen. Nå forlenges fristen til starten av 2021.

– Politidirektoratet har i dag, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, besluttet midlertidig bevæpning av politiet fra og med 27. november til 8. januar 2021, heter det i presseskrivet fra politiet.

Da politiet fikk løyve til å bære våpen tidligere i november, var det begrunnet med at PST så på trusselbildet som skjerpet i landet. Politiet skriver at PST vurderer trusselbildet med utgangspunkt i ekstrem islamisme.

− Bevæpning er et tiltak som iverksettes på bakgrunn av det skjerpede trusselbildet som fremgår av PST sine vurderinger. Beslutningen bygger på at politiet på stedet skal kunne kan gå raskere til aksjon ved et eventuelt terrorangrep for å avverge, begrense skadeomfang eller stanse et pågående angrep, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Til vanlig har norsk politi våpen lagret i politibilen og bærer ikke våpen på seg. Politiet skriver at ved å være bevæpnet, vil ikke politiet bli hindret ved å bli avskåret fra kjøretøyet sitt, og dermed få en styrket reaksjonsevne.

− Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Når perioden for midlertidig bevæpning er over, må det vurderes om ordningen skal oppheves eller forlenges, sier Bjørnland.