Samværssabotasje:

NAV øker barnebidrag til foreldre som saboterer samvær: – Føles som en stille kidnapping

Foreldre som hindrer barn samvær med den andre forelderen får økt barnebidrag. NAV forstår at foreldre opplever dette som dypt urettferdig.

Mange barn i Norge vokser opp uten samvær med mor eller far. I flere tilfeller er årsaken samværssabotasje.

Til tross for samværsavtaler og rettsforlik som slår fast at barn skal ha samvær med både mor og far, velger noen foreldre å sabotere samværet.

NAV støtter samværssabotøren

I konflikter mellom foreldre tar samværssabotørene i mange tilfeller kontakt med NAV og får forhøyet barnebidrag.

FNs barnekonvensjon og norsk lov slår fast at barn har krav og rett på samvær med begge foreldre.

TV 2 har kartlagt flere samværssabotasjesaker.

«Reidar» som bor på Vestlandet forteller at han i årevis kjempet for å få samvær med barna.

– Ble ruinert

– Jeg hadde rettsforlik som gav meg rett på samvær med egne barn, men det viste seg å være lite verdt, sier mannen.

Med spak stemme forteller han om et ødelagt liv og et inderlig savn etter egne barn.

– Det har gått ut over det meste. Jeg mistet jobben og jeg har blitt ruinert, for alle pengene har gått til advokat, sier «Reidar».

Han forteller at barnas mor i perioder dro mor utenlands for å hindre samvær, til tross for at han hadde en samværsavtale fastslått ved dom.

– Hennes motiv var hele veien bidrag, hun søkte flere ganger om å få dette økt.

I dag har han ikke samvær med barna.

Sterke historier

Etter at TV 2 i september satte søkelys på samværssabotasje har mer enn 30 foreldre delt sterke historier om egne barn de ikke får være sammen med.

I alt har 17 menn og 8 kvinner i detalj fortalt sine historier til TV 2. Noen få av disse er søsken og besteforeldre.

TV 2 har gjort opptak av samtaler med flere av disse, gjennomgått samværsavtaler, rettsforlik og relevante dokumenter. Vi har også hatt samtaler med flere advokater som bistår foreldrene.

Av hensyn til barna, velger TV 2 å anonymisere de som bidrar i reportasjen.

– En dobbeltstraff

– Jeg betaler rundt ni tusen kroner i barnebidrag i dag. Hadde samværsavtalen vært fulgt, ville jeg betalt to tusen kroner i bidrag, forteller en «Tone» til TV 2.

Kvinnen i 30-årene har opprinnelig et rettsforlik som sier hun skal ha samvær med barna 40 prosent av tiden. TV 2 har fått dokumentert alle påstander.

En årelang konflikt med barnefar har ført til at hun i dag ikke har noe samvær.

– Det hele oppleves som en dobbeltstraff, sier Tone til TV 2.

«Tone» har mistet all kontakt med sine to egne barn, og NAV har derfor bestemt at Tone skal betale langt mer i bidrag etter at barnefar har søkt om økt barnebidrag.

MISTER MOR ELLER FAR: Et ukjent antall barn havner midt i konflikten mellom foreldrene. Konsekvensene er alvorlige.
MISTER MOR ELLER FAR: Et ukjent antall barn havner midt i konflikten mellom foreldrene. Konsekvensene er alvorlige. Foto: iStock

Bekymret for barna

– Dette rammer sønnen min på en katastrofal måte for han får ikke treffe faren sin, det ødelegger meg innvendig. Det gir meg en sterk urettferdighetsfølelse, sier «Trond».

Han er kritisk til det han kaller «systemet».

– Systemet belønner den type adferd hvor barna får ikke få lov treffe den andre forelderen og hvor det fører til at den som saboterer får mer penger, erfarer «Trond».

Han forteller at det er smertefullt å vite at sønnen vet at han har en pappa, som han ikke får treffe.

FRARØVES FORELDRE: Et ukjent antall barn blir frarøvet viktig tid med den ene av foreldrene.
FRARØVES FORELDRE: Et ukjent antall barn blir frarøvet viktig tid med den ene av foreldrene. Foto: iStock

– Og så vet han at han ikke får treffe pappaen sin. Og nå er han i en alder hvor andre spør, og da vet jeg ikke om han har noe godt svar.

Det at barn blir frarøvet den ene forelderen, noen ganger i store deler av barndommen, er smertefullt for mange.

Vender seg mot mor eller far

– Jeg står og ser på at jenten min har det kjempevondt og jeg får ikke gjort noe ting. Jeg tørr egentlig ikke tenke på hvordan hun har det. For det er ille, sier «Trine», en mor fra Sør-Norge.

En mor østpå gråter i telefonen:

– Jeg har ikke sett min sønn på syv måneder og tror innerst inne at han savner meg. Det hele føles som en stille kidnapping, sier «Anne».

«Steinar» har knapt hatt samvær med datteren på 11 år dette året.

– Jeg har kun sett min datter fem timer i år. Vi har en muntlig samværsavtale og de første årene fungerte det greit, sier mannen fra Vestlandet.

Etter hvert vendte datteren seg litt mot far og da ble det lettere for mor å «rettferdiggjøre» tilbakeholdelse av datteren. Overfor TV 2 forteller flere foreldre det samme. Barnet utsettes for det ekspertene kaller "foreldrefremmedgjøring".

– Det jeg opplever er at min datter ikke får lov å være glad i sin far, og jeg får ikke muligheten til å være med henne i et normalt samvær. Det er det vondeste en forelder kan oppleve, det er som å leve i et mareritt som en ikke kommer ut av, sier «Steinar».

Selvmordstanker

For mange er den psykiske belastningen enorm. De forteller om terapi, psykologtimer og sykefravær. For noen har det nesten endt med en et katastrofalt utfall:

– Jeg har følt at jeg mistet mye verdifull tid med ungene. Det har vært så mørkt at jeg har vurdert å ikke være her noe mer, forteller en tobarnsmor.

– Har du vurdert å ta ditt eget liv...

– Ja det har jeg. Jeg har mistet det viktigste i livet, svarer «Randi» fra Midt-Norge.

Flere av foreldrene TV 2 snakker med forteller at de opplever en skamfølelse. Noen sliter med depresjon. For mange er dette svært vanskelig å dele med andre og det tærer hardt på psyken.

Økonomisk motivert

– Min erfaring er at samværssabotasje er mer utbredt enn mange tror. Samværsnekt forekommer i mange av foreldretvistsakene, sier advokat Signe Blekastad.

Hun tror drivkraften i noen tilfeller er økonomi.

KRITISERER NAV-PRAKSIS: Advokat Signe Blekastad mener NAV feilaktig
KRITISERER NAV-PRAKSIS: Advokat Signe Blekastad mener NAV feilaktig "belønner" samværssabotasje. Foto: Torstein Wold / TV 2

– NAV sin praksis er veldig uheldig fordi den belønner den forelderen som holder et barn borte fra den andre forelderen. Dermed er det et incentiv til å holde på barna, sier Blekastad, som mener det motsatte ville vært mer riktig.

– Jeg mener NAV burde ta utgangspunkt i det som er fastsatt i samværsavtaler eller ved dom. Da vil det ikke «lønne» seg å drive med samværssabotasje, sier Blekastad.

NAV: – Sårt og krevende

– Jeg synes det er både sårt og krevende situasjoner hvor en av partene bryter en avtale om samvær. NAV sin rolle er å forvalte et politisk bestemt regelverk, og det må vi forholde oss til, sier Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i NAV til TV 2.

TV 2 har lest flere vedtak i saker om samværssabotasje. Ordlyden fra NAV er ofte den samme:

NAV VEDTAK: I sine vedtak begrunner NAV hvorfor den som saboterer får økt bidrag.
NAV VEDTAK: I sine vedtak begrunner NAV hvorfor den som saboterer får økt bidrag. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

NAV skal i bidragssaken legge til grunn det faktiske samværet, uavhengig av årsaken til at samvær ikke gjennomføres. NAV skal ikke ta stilling til årsaken til at samværet ikke gjennomføres eller at samværet er redusert.

– Dette er jo kjente problemstillinger for NAV, sier Lien.

Han forklarer at NAV ikke fordele skyld eller vurdere årsaken til sabotasje av samvær.

Den som har hovedsamværet med barnet, kan saboterer samværsavtalen og så be om en ny beregning av bidraget fra NAV.

– Jeg har stor forståelse for at den som blir utsatt for sabotasje av samvær og samtidig kan oppleve at vedkommende må betale mer i barnebidrag, opplever dette som dypt urettferdig. Men NAV sin rolle er å forvalte et politisk bestemt regelverk, og det må vi forholde oss til, sier Lien.

Relatert