DELTIDSKRISEN: Helsefagarbeidere jobber på flere ulike steder på samme tid for å dekket livsbehov i mangel på fast jobb. Illustrasjonsbilde.
DELTIDSKRISEN: Helsefagarbeidere jobber på flere ulike steder på samme tid for å dekket livsbehov i mangel på fast jobb. Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge/NTB

Må jobbe på flere sykehjem samtidig: – Det er klart smitten sprer seg

Vikarer og deltidsansatte må jobbe på flere institusjoner i mangel på fast jobb. Fagforbundet mener vi har en deltidskrise vi nå får kjenne på gjennom smittespredning.

Flere sykehjem, spesielt på Østlandet, har den siste tiden vært preget av omfattende smitteutbrudd blant både ansatte, beboere og pasienter.

Bærum kommune er rammet av smitteutbrudd på flere av sine sykehjem. I denne kommunen jobber det nærmere 1400 helsepersonell på mer enn ett fast sted. Det er trolig en avgjørende årsak til smittespredningen.

Oversikt over smitte på sykehjem i Bærum:

  • Lindelia: 2 medarbeidere
  • Lønnås: 1 medarbeider
  • Solbakken: 1 medarbeider
  • Solvik: 2 pasienter og 15 medarbeidere
  • Stabekk (inkl Hospice Stabekk): 10 beboere og 1 medarbeider
  • Koronaenheten, Dønski: 9 pasienter

Kilde: Bærum Kommune

(Status fredag 27. nov)

Blant de rammede i Bærum er Solvik Sykehjem, hvor to pasienter og 15 medarbeidere er bekreftet smittet. På Stabekk sykehjem er 10 beboere smittet og en person er omkommet som følge av viruset.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier til TV 2 at flere av de tidligere smittede er flyttet over til koronaenheten Dønski.

Smittespredning gjennom vikarer

Kommunaldirektør for helse og omsorg i Bærum, Kristin Nilsen, sier at smitten kan komme fra enten ansatte, pårørende eller beboerne som i utgangspunktet er symptomfrie og kommer inn i sykehjemmene.

Tirsdag 24. november sa Nilsen til NRK at ansatte som jobber flere steder er en del av problemet rundt dagens smittespredning.

Til TV 2 skriver Nilsen følgende:

– En av flere smitterisikoer er jobbing på tvers av institusjoner. Vi har jobbet med og skal fortsatt jobbe med å redusere deltidsarbeid og kryssjobbing. Dette er omfattende og svært ressurskrevende.

Avhengig av å «shoppe» vakter

Fagmiljøet selv er enig med kommunen. De peker på vikariat og arbeid på tvers av avdelinger som mulig årsak til smittespredning på sykehjem.

Leder for Fagforbundet i Bærum, Bjørn Johansen er kjent med at vikarer og deltidsansatte i kommunen forflytter seg på ulike avdelinger og «shopper» vakter fra flere steder.

– Tall jeg har fått presentert tilsier at i Bærum kommune er det nå nærmere 1400 helsepersonell som jobber på mer enn et sted. Ca 460 personer jobber på steder utenfor kommunen, i tillegg til jobben i Bærum. Det er klart at smitten sprer seg, sier Johansen.

Fagforbundet har laget en liste over utlyste stillinger i helsesektoren som viser at 73 prosent av alle tilgjengelige jobber er deltidsstillinger.

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener dette viser den avgrensede tilgangen på heltidsstillinger og omfanget av hvor mange som er avhengig av flere jobber.

ALVORLIG: Fagforbundets leder Mette Nord mener smitteutbrudd på sykehjem gjør at man virkelig får kjenne det hun kaller
ALVORLIG: Fagforbundets leder Mette Nord mener smitteutbrudd på sykehjem gjør at man virkelig får kjenne det hun kaller "deltidskrisen". Foto: Gorm Kallestad

- Dette er alvorlig. Det hele bunner i at de aller fleste blir tilbudt lave prosentvise stillinger de ikke kan leve av. De er avhengig av å få alle de vaktene de kan få, gjennom både to og tre forskjellige steder.

Dødsfallene på Vallerhjemmet

Tidligere i år opplevde Bærum kommune et smitteutbrudd på sykehjem som fikk fatale konsekvenser. Etter første smittetilfelle på Vallerhjemmet i Bærum den 26. mars døde 12 pasienter i løpet av de kommende to ukene.

Etter den dramatiske hendelsen på Vallerhjemmet ble det laget en intern sluttrapport av kommunen. I rapporten fremlegges ulike funn som sammen danner et bilde av hvor det gikk galt, og forslag til hvilke tiltak som bør iverksettes for å hindre lignende tilfeller i framtiden.

Nå er Bærum kommune igjen rammet av utbrudd på flere sykehjem. Nilsen forteller at de har brukt rapporten som et grunnlag for læring. Hun mener det har gjort de bedre rustet ved de nye smitteutbruddene, men likevel sprer smitten seg.

UTBRUDD: Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter i Bærum kommune opplevde 12 dødsfall som følge av koronasmitte i våres.
UTBRUDD: Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter i Bærum kommune opplevde 12 dødsfall som følge av koronasmitte i våres. Foto: Lise Åserud/NTB

– Hva er forskjellene og likhetene mellom dagens situasjon og hendelsene på Vallerhjemmet i mars?

– Forskjellen er at vi har mer kunnskap, bedre rutiner og planer. Likheten er at vi ser at smitte sprer seg fort, og at ansatte, beboere og besøkende kan være smittet uten å vite det.

Manglende oversikt

Nord oppfatter at arbeidsgivere, som i dette tilfellet er kommunen, i liten grad har oversikt over hvem som jobber på ulike steder, og dermed gjør smitteoppsporingen vanskeligere.

På TV 2s forespørsel til kommunaldirektør i Bærum om tall på hvor mange som jobber ulike steder i kommunen, svarer Nilsen at hun ikke har eksakte tall, men at det er et betydelig antall.

Nord mener at utforming av en vikarpool er en mulig løsning på dagens problem, fordi sykefraværet er høyt og behovet for tilgjengelige vikarer er enda høyere.

– En eget vikarpol vil gi kontroll over hvem som har vært hvor, og det vil bidra til å kanalisere vikarer til samme sted med samme folk. Det må lages et system bestående av faste vikarer, sier hun.

- Strukturen må endres

I tillegg til smitterisiko, påpeker Nord at denne problematikken etterlater et fåtall kontinuitetsbærere, og at det kan bli tilfeldig om man får tilstrekkelig informasjon om hva som har skjedd siden sist man var på jobb.

– Vi har en langvarig deltidskrise. Det er nå vi virkelig kjenner det.

UTSATT: Bærum kommune har vært utsatt for smitteutbrudd på sine sykehjem. Senest 26.novemeber døde en pasient på Stabekk sykehjem, som følge av Covid-19.
UTSATT: Bærum kommune har vært utsatt for smitteutbrudd på sine sykehjem. Senest 26.novemeber døde en pasient på Stabekk sykehjem, som følge av Covid-19. Foto: Terje Bendiksby

Både Nord og Johansen påpeker at dette ikke er de ansattes feil, men at de på vegne av dem krever en endring i strukturen.

– Kjære vene, uten vikarene så hadde alt gått i stå. Men de er ikke i posisjon til å si nei til ekstravakter ulike steder, sier Nord.

– Hvorfor setter man ikke flere i fast jobb?

– Jeg tror ledere er så presset av øvre del av administrasjonen om å spare penger, at man ikke tør å budsjettere med flere faste stillinger, sier Nord.

Kommunen tar grep

Til TV 2 svarer kommunaldirektøren i Bærum at kommunestyret vedtok en rekke forslag som styrker deltidsansattes ønsker om heltid/økt stillingsprosent, og at de arbeider for å minimere bruken av midlertidig kontrakter og innleide vikarer.

– Første fase av pandemien har ikke bidratt til resultatoppnåelse, på grunn av rekruttering av nye for å kunne gjennomføre testing og smittesporing. Arbeidet for å realisere målene intensiveres, skriver Nilsen.

Relatert